Theo quy định mới nhất của bộ Di trú Úc, bạn cần đạt ít nhất 60 điểm để xin cấp Visa Định cư diện tay nghề (áp dụng với các subclass 189, 190 và 489). Việc tính điểm tạo ra một quá trình lựa chọn minh bạch và khách quan, điểm thưởng dành cho các kỹ năng và các đóng góp được xem là rất quan trọng tại Úc.

Điều kiện để xin Visa Định cư tại Úc theo dạng tay nghề:

Người nộp PR trước tiên phải đạt những yêu cầu tối thiểu sau đây:

– Ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề được phép định cư (SOL hoặc CSOL)
– Trải qua đánh giá tay nghề bởi cơ quan đánh giá tay nghề
– Đạt yêu cầu tiếng Anh, lý lịch tư pháp, sức khỏe
– Đạt tối thiểu 60 điểm theo Thang điểm Bộ Di trú Úc (đối với một số ngành có số lượng nộp hồ sơ cao như kế toán, IT… thì yêu cầu về điểm sẽ cao hơn)

UniStar Immigration cung cấp bản dịch tiếng Việt “bảng tính điểm Định cư Úc dạng tay nghề “để các bạn tiện tra cứu như dưới đây:

Nhóm điểmMô tảĐiểm
Độ tuổi18 - 2425
25 - 3230
33 - 3925
40 - 4415
45 - 490
Khả năng Anh ngữIELTS 6.0 cho từng kỹ năng0
IELTS 7.0 cho từng kỹ năng10
IELTS 8.0 cho từng kỹ năng20
Kinh nghiệm làm việc tại Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan1 – 3 năm kinh nghiệm (trong vòng 10 năm gần nhất)5
3 – 5 năm kinh nghiệm (trong vòng 10 năm gần nhất)10
5 – 10 năm kinh nghiệm (trong vòng 10 năm gần nhất)15
Kinh nghiệm làm việc ở ngoài nước Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan3 – 5 năm kinh nghiệm (trong 10 năm gần nhất)5
5 – 8 năm kinh nghiệm (trong 10 năm gần nhất)10
8 – 10 năm kinh nghiệm (trong 10 năm gần nhất)15
Bằng cấp (được cấp tại Úc hoặc tại nước ngoài)Bằng nghề ở nước ngoài hoặc các loại bằng cao đẳng, chứng chỉ tại Úc10
Bằng cử nhân và Thạc sỹ15
Tiến sỹ20
Học tập tại ÚcCó học tập tại Úc trên 2 năm5
Ngôn ngữ cộng đồng5
Vợ/chồng cùng ngành nghề5
Hoàn thành năm chuyên tu5
Bảo lãnh của chính phủ tiểu bang (dành cho visa 190)5
Bảo lãnh của gia đình hoặc chính phủ tiểu bang để sinh sống tại vùng ít dân(dành cho visa 489)10
Học tập tại vùng ít dân5

Leave a Reply