DIỆN SKILLED WORKERS IN MANITOBA 


1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

 • Chương trình đề cử của tỉnh bang Manitoba diện Lao động Tay nghề ở Manitoba (Skilled Workers in Manitoba) tìm kiếm Lao động có tay nghề, trình độ học vấn và đào tạo, kinh nghiệm làm việc, ngoại ngữ nhằm giúp Manitoba phát triển được nền kinh tế cũng như đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho các doanh nghiệp tại Tỉnh bang. Qua đó, đề cử họ trở thành Thường trú nhân Canada để định cư và làm việc tại Manitoba.
 • Ứng viên tham gia Chương trình cần chứng minh được mối liên hệ được thiết lập với Tỉnh bang.
 • Quá trình làm việc lâu dài tại Manitoba là một phương thức để những người lao động có tay nghề chứng minh rằng họ có mối liên hệ cần thiết được thiết lập với Manitoba để đủ điều kiện nộp hồ sơ cho chương trình MPNP diện Lao động Tay nghề ở Manitoba.

2. YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Có thư mời làm 1 công việc cố định (Job Offer), toàn thời gian (full-time), từ chủ lao động hợp pháp ở Manitoba
 • Ứng viên đã làm việc tại Manitoba tối thiểu 01 năm trước khi nộp hồ sơ, với Work Permit đang còn hiệu lực;
  => UniStar sẽ đi cùng Ứng viên từ bước xin Work Permit để sang làm việc tại Manitoba
 • Ngoại ngữ: tối thiểu CLB 4 tương đương IELTS 4.5 (General) (Listening 4.5, Reading 3.5, Speaking 4.0, Writing 4.0)
 • Trình độ học vấn: tối thiểu từ Bằng Trung cấp nghề trở lên.

3. NHỮNG CÁ NHÂN SAU KHÔNG THỂ NỘP HỒ SƠ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH SKILLED WORKERS IN MANITOBA

 • Người đang yêu cầu tình trạng tị nạn hoặc những cá nhân có liên can đến quy trình kháng cáo hoặc trục xuất của Liên bang.
 • Nhân viên điều dưỡng tại gia hiện đang sinh sống ở Canada
 • Người lao động nước ngoài tạm thời hiện đang làm việc và sinh sống ở Tỉnh bang khác ngoài Manitoba
 • Vợ/chồng của công dân hoặc thường trú nhân Canada
 • Người bị MPNP từ chối hồ sơ trong vòng 06 tháng qua và không thể giải trình (các) lý do bị từ chối
 • Người có hồ sơ định cư đang được xử lý theo bất kì chương trình định cư Tỉnh bang hoặc Liên bang nào khác tại Canada. Lưu ý: Hồ sơ Express Entry không được xem xét là hồ sơ định cư.

 

 

 

TIẾN TRÌNH HỒ SƠ

NỘP THƯ BÀY TỎ NGUYỆN VỌNG
(EXPRESSION OF INTEREST – EOI)

NHẬN THƯ MỜI NỘP HỒ SƠ XIN ĐỀ CỬ
(LETTER OF ADVICE TO APPLY – LAA)

NỘP HỒ SƠ XIN ĐỀ CỬ TỈNH BANG
MPNP ONLINE

NHẬN ĐỀ CỬ TỈNH BANG

NỘP HỒ SƠ
XIN THƯỜNG TRÚ NHÂN (PR)

NHẬN PR

VỊ TRÍ CÔNG VIỆC TUYỂN DỤNG
(CẬP NHẬT THÁNG 07/2021)

Lưu ý: Khi xin PR các vị trí công việc này cần nộp IELTS 5.5 (General) (Listening 5.5, Reading 5.0, Speaking 5.5, Writing 5.5) tương đương CLB 6

– RETAIL STORE SUPERVISOR
(đã có sẵn LMIA)

– RETAIL & WHOLESALE TRADE MANAGER
(đã có sẵn LMIA)

– MECHANIC HELPER
(đã có sẵn LMIA)

– ALIGNMENT & BRAKE TECHNICIAN
(đã có sẵn LMIA)

🍁MỌI THÔNG TIN VỀ JOB #UNISTAR ĐANG CÓ ĐỀU LÀ THẬT 100%, ĐỂ ĐƯỢC LIÊN HỆ TƯ VẤN VUI LÒNG ĐIỀN FORM THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY:

YÊU CẦU TƯ VẤN