DIỆN SASKATCHEWAN EXPERIENCE – SKILLED WORKER WITH EXISTING WORK PERMIT

Diện này dành cho những người lao động có tay nghề mà:

 • Đã làm việc tại Saskatchewan trong ít nhất 06 tháng, với Work Permit đang còn hiệu lực; và

=> UniStar sẽ đi cùng Khách hàng từ bước xin Work Permit để sang làm việc tại Saskatchewan

 • Đáp ứng được các tiêu chí trong chương trình này. Các tiêu chí có thể thay đổi bất kì lúc nào nhưng chúng tôi sẽ sử dụng những gì có trên trang web Tỉnh Bang này khi Chính Phủ Tỉnh Bang nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh của Đương đơn.

YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Có thư mời làm 1 công việc cố định (Job Offer), toàn thời gian (full-time), cho những ngành nghề ở level 0, A, B trong danh sách phân loại tay nghề NOC hoặc những ngành nghề được chỉ định trong nhóm ngành Thợ Tay nghề được chỉ định (Designated Trade) từ chủ lao động ở Saskatchewan.
  – Những người làm việc trong ngành phục vụ Ăn uống (Food and Beverage Servers/Persons) phải nộp hồ sơ theo diện  Hospitality Sector Pilot Project sub-category.
 • Có được Thư phê duyệt công việc SINP hợp lệ từ Tỉnh Bang (SINP Job Approval Letter)
 • Đã làm việc trên 06 tháng cho chủ lao động đã gửi thư mời làm việc cho Đương đơn, với Work Permit còn hiệu lực được cấp bởi IRCC. Vị trí trong thư mời làm việc cố định, toàn thời gian (full-time) phải tương đương với vị trí mà Đương đơn đã làm trong 06 tháng qua.
 • Ngoại ngữ tối thiểu CLB 4 tương đương IELTS (General) (Listening 4.5, Reading 3.5, Speaking 4, Writing 4) đối với thư mời làm việc cho các ngành nghề ở NOC Level C (áp dụng cho các ngành nghề được chỉ định ở Designated Trade).
 • Bằng chứng về việc đủ điều kiện để làm việc trong những ngành nghề bắt buộc phải có giấy phép làm việc ở Saskatchewan.

Các tiêu chí của chương trình có thể thay đổi bất kì lúc nào, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng những gì có trên trang web Chính phủ Tỉnh Bang khi Chính phủ Tỉnh Bang nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh của Đương đơn. Chính phủ Liên bang cũng đặt ra số lượng hồ sơ mà SINP có thể đề cử mỗi năm.

Những đương đơn sau không thể nộp đơn thông qua Chương Trình Saskatchewan Experience – Skilled Worker with Existing Work Permit  

 • Người yêu cầu tị nạn ở Canada, những người đang yêu cầu tình trạng tị nạn từ Chính phủ Canada
 • Chuyên gia sức khỏe (phải nộp hồ sơ theo tiểu mục SINP Health Professional)
 • Sinh viên quốc tế làm việc với Post-Graduate Work Permit được cấp bởi IRCC (phải nộp hồ sơ theo diện Saskatchewan Experience – Student hoặc International Skilled Worker – Employment Offer)

Ngoài ra, bạn có thể không đủ điều kiện để SINP đề cử nếu:

 • Bạn đã không nộp các tài liệu mà SINP yêu cầu;
 • Bạn đã không thể chứng minh rằng bạn có ý định sống và làm việc tại Saskatchewan; và
 • Bạn hoặc đại diện của bạn đã cố ý cung cấp những thông tin sai về bản thân trong đơn đăng ký.

➡️VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG (CẬP NHẬT THÁNG 01/2024)

RETAIL STORE SUPERVISOR

COOK

EXECUTIVE HOUSEKEEPER

YÊU CẦU TƯ VẤN