RURAL NORTHERN IMMIGRATION PILOT (RNIP)

Chương trình Thí điểm nhập cư vùng Nông thôn và các tỉnh phía Bắc (RINP) là một chương trình với trọng tâm hướng đến cộng đồng địa phương. Chương trình được thiết kế để phổ biến những lợi ích của viêc nhập cư theo mục đích kinh tế đến những vùng địa phương nhỏ hơn bằng cách tạo ra con đường lấy Thường trú nhân (PR) cho những người lao động nước ngoài có tay nghề có mong muốn được sinh sống và làm việc tại một trong những địa phương tham gia. 

 CÁC ĐỊA PHƯƠNG THAM GIA

Community

Community website

North Bay, ON

https://northbayrnip.ca/

Sudbury, ON

https://investsudbury.ca

Timmins, ON

www.timminsedc.com

Sault Ste. Marie, ON

www.welcometossm.com

Thunder Bay, ON

https://gotothunderbay.ca/

Brandon, MB

www.economicdevelopmentbrandon.com

Altona/Rhineland, MB

www.seedrgpa.com

Moose Jaw, SK

https://www.moosejawrnip.ca/

Claresholm, AB

www.claresholm.ca

Vernon, BC

https://rnip-vernon-northok.ca/

West Kootenay (Trail, Castlegar, Rossland, Nelson), BC

https://wk-rnip.ca/

TIẾN TRÌNH HỒ SƠ

Có 04 bước để nộp hồ sơ xin cấp PR thông qua chương trình thí điểm này.

 1. Kiểm tra để đảm bảo rằng Đương đơn đáp ứng được:
  a)Các điều kiện của IRCC, và
  b)Các điều kiện của từng địa phương cụ thể.
 2. Tìm một công việc đủ điều kiện với một chủ lao động tại một trong những vùng địa phương tham gia chương trình thí điểm.
 3. Khi Đương đơn đã có Thư mời làm việc (job offer), nộp hồ sơ xin cấp Thư giới thiệu của Đương đơn đến địa phương đó.
 4. Nếu địa phương cấp thư giới thiệu cho Đương đơn, Đương đơn có thể nộp hồ sơ xin cấp PR.

Mỗi địa phương cũng sẽ có riêng:

 • Những điều kiện bổ sung
 • Quy trình tìm kiếm việc làm
 • Quy trình nộp hồ sơ xin cấp thư giới thiệu của địa phương

Những thông tin này sẽ có trên trang web của từng địa phương.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Thí điểm nhập cư vùng Nông thôn và các tỉnh phía Bắc (RINP), Đương đơn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu để được xem là đủ điều kiện của IRCC. Cụ thể:

Nếu Đương đơn đáp ứng được tất cả các yêu cầu nêu trên, Đương đơn có thể bắt đầu tìm kiếm một công việc đủ điều kiện tại địa phương.

1.KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Đương đơn cần có 01 năm kinh nghiệm làm việc liên tục (ít nhất 1,560 giờ) trong vòng 03 năm qua.

Để tính số giờ của kinh nghiệm làm việc

 • Tính số giờ đã làm việc trong những công việc part-time hoặc full-time

 • Số giờ phải ở trong cùng 01 công việc, nhưng có thể với các chủ lao động khác nhau

 • Số giờ được tính phải là của công việc đã kéo dài ít nhất 12 tháng

 • Số giờ làm việc này có thể ở tại Canada hoặc bên ngoài lãnh thổ Canada

 • Nếu Đương đơn đã làm việc tại Canada, Đương đơn đã phải được cho phép để làm việc ở Canada.

 • Không tính số giờ làm việc mà Đương đơn không được trả lương (tình nguyện hoặc thực tập không lương không tính)

 • Không tính số giờ làm việc khi Đương đơn tự làm chủ

Kinh nghiệm làm việc của Đương đơn phải có

 • Hầu hết các nhiệm vụ công việc chủ yếu phải làm và tất cả các nhiệm vụ công việc cần thiết được liệt kê trong Danh sách Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) của Đương đơn.

 • Các hoạt động được liệt kê trong mô tả ngành nghề NOC của Đương đơn

2.ĐIỀU KIỆN VỀ NGÔN NGỮ

Đương đơn phải đáp ứng điều kiện tối thiểu về ngôn ngữ dựa trên danh mục NOC áp dụng đối với job offer tại địa phương. Đó có thể là:

 • Canadian Language Benchmarks (CLB) hoặc
 • Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC)

Điều kiện tối thiểu về ngôn ngữ cho mỗi danh mục NOC là:

 • NOC 0 và A: CLB/NCLC 6
 • NOC B: CLB/NCLC 5
 • NOC C và D: CLB/NCLC 4

Đương đơn phải nộp kết quả từ một kì thi ngôn ngữ được chỉ định. Những kết quả này phải có thời hạn ít hơn 02 năm tại thời điểm Đương đơn nộp hồ sơ.

3.ĐIỀU KIỆN VỀ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Đương đơn phải có một trong những bằng cấp sau:

 • Bằng tốt nghiệp trung học tại Canada, hoặc

 • Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận từ một cơ sở đào tạo sau trung học tại Canada, hoặc

 • Bảng Đánh giá Bằng cấp Giáo dục (ECA), từ một tổ chức được chỉ định hoặc một cơ quan chuyên môn, cho thấy rằng Đương đơn đã hoàn thành một chứng chỉ nước ngoài tương đương với trình độ trung học tại Canada hoặc bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận sau trung học (Bảng kết quả ECA phải có thời hạn ít hơn 05 năm tại thời điểm Đương đơn nộp hồ sơ).

4. TÀI CHÍNH

Trừ khi Đương đơn đang làm việc hợp pháp tại Canada tại thời điểm nộp hồ sơ, Đương đơn phải chứng minh mình có đủ tài chính để chu cấp cho bản thân và bất kì thành viên nào trong gia đình khi bắt đầu ổn định cuộc sống tại địa phương.

Đương đơn phải chứng minh mình có đủ tài chính để chu cấp cho bất kì thành viên nào trong gia đình mà Đương đơn có thể có, ngay cả khi họ không cùng đi đến Canada với Đương đơn.  

Chứng cứ chứng minh của Đương đơn có thể là 01 hoặc nhiều những giấy tờ sau đây:

 • Sao kê tài khoản ngân hàng

 • Chứng từ chứng minh quyền sở hữu bất động sản hoặc các khoản đầu tư khác (như cổ phiếu, trái phiếu, trái khoán, trái phiếu chính phủ, etc.)

 • Chứng từ đảm bảo thanh toán một số tiền nhất định phải trả cho Đương đơn (như hối phiếu ngân hàng, chi phiếu, chi phiếu du lịch hoặc lệnh chuyển tiền)

Số tiền Đương đơn cần có để chu cấp cho gia đình của mình tùy thuộc vào số lượng thành viên. Chúng tôi cập nhật các khoản tiền này mỗi năm.  

Số thành viên trong gia đình
(
bao gồm những người mà Đương đơn phải chu cấp không cùng nhập cư với Đương đơn)

Số tiền cần có
(theo Đô-la Canada)

1

$8,922

2

$11,107

3

$13,654

4

$16,579

5

$18,803

6

$21,207

7 hoặc hơn

$23,611

5. DỰ ĐỊNH SINH SỐNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Để tham gia vào chương trình thí điểm, Đương đơn phải có kế hoạch sinh sống tại địa phương.

6. CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA TỪNG ĐỊA PHƯƠNG CỤ THỂ

Mỗi địa phương sẽ có thêm các điều kiện bổ sung cho các ứng viên.

Tham khảo trên trang web của các địa phương để tìm hiểu thêm về các điều kiện của từng địa phương cụ thể.

TÌM VIỆC LÀM

Là một ứng viên, Đương đơn phải có một Thư mời làm việc (job offer) thực sự để làm việc tại một trong những địa phương tham gia.

Bên cạnh những điều kiện của Liên bang, mỗi địa phương sẽ có các điều kiện và quy trình tìm kiếm việc làm riêng của mình. Để tìm việc làm, Đương đơn phải tuân theo các hướng dẫn trên trang web của từng địa phương.

Ngay khi Đương đơn đã có Thư mời làm việc, và đáp ứng được tất cả các điều kiện, Đương đơn có thể nộp hồ sơ xin cấp thư giới thiệu từ địa phương.

1. ĐIỀU KIỆN CỦA JOB OFFER

Công việc mà Đương đơn được mời phải đáp ứng được tất cả các điều kiện sau đây:

 • Phải là công việc full-time
 • Đương đơn phải làm việc tối thiểu 30 giờ được trả lương mỗi tuần
 • Phải là công việc không theo thời vụ
 • Đương đơn phải có một công việc ổn định và được trả lương thường xuyên theo lịch trình trong năm.
 • Phải là một công việc dài hạn
 • Không có ngày kết thúc được định trước
 • Mức lương phải đáp ứng hoặc vượt qua mức lương tối thiểu trong Job Bank’s minimum wage đối với NOC của job offer.
 • Kinh nghiệm của Đương đơn phải chứng minh được rằng Đương đơn có thể thực hiện được các nhiệm vụ trong công việc được offer.  

2. CẤP ĐỘ KĨ NĂNG (SKILL LEVEL)

Job offer của Đương đơn phải ở cùng level, trên 1 level hoặc dưới 1 level NOC tương ứng với kinh nghiệm làm việc của Đương đơn.

Ngoại lệ: Nếu kinh nghiệm của Đương đơn nằm trong NOC skill level D, thì công việc mà Đương đơn được mời phải ở trong cùng ngành nghề tương tự.

Ví dụ:

 • Job offer thuộc NOC 0: kinh nghiệm làm việc phải nằm trong NOC 0 hoặc A

 • Job offer thuộc NOC A: kinh nghiệm làm việc phải nằm trong NOC 0, A hoặc B

 • Job offer thuộc NOC B: kinh nghiệm làm việc phải nằm trong NOC A, B hoặc C

 • Job offer thuộc NOC C: kinh nghiệm làm việc phải nằm trong NOC B hoặc C

 • Job offer thuộc NOC D: kinh nghiệm làm việc phải nằm trong NOC D

Chúng tôi sẽ xem xét các nhiệm vụ chính trong job offer của Đương đơn để xác nhận rằng nó đáp ứng được các skill level của NOC.

 NỘP HỒ SƠ XIN CẤP THƯ GIỚI THIỆU TỪ ĐỊA PHƯƠNG

1. ĐIỀU KIỆN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Mỗi địa phương sẽ có quy trình cấp thư giới thiệu riêng.

Trang web của các địa phương sẽ cho Đương đơn biết được

 • Cách thức hoạt động của quy trình nộp hồ sơ

 • Các loại giấy tờ mà Đương đơn cần có để nộp hồ sơ

Khi nộp hồ sơ xin cấp thư giới thiệu từ địa phương, Đương đơn sẽ được yêu cầu để cung cấp các loại tài liệu bổ sung

 • Không nộp bản chính. Đương đơn sẽ cần các loại tài liệu gốc để nộp hồ sơ xin cấp PR

 • Nộp bản sao các tài liệu.

2. ĐIỀU KIỆN CHUNG

Đối với tất cả các hồ sơ của địa phương, Đương đơn phải

 • Chứng minh rằng mình đáp ứng được tất cả các điều kiện của chương trình thí điểm

 • Có một job offer đủ điều kiện

Nếu địa phương cấp Thư giới thiệu cho Đương đơn, Đương đơn có thể nộp hồ sơ xin cấp PR.

NỘP HỒ SƠ XIN CẤP PR

GIẤY PHÉP LÀM VIỆC (TÙY CHỌN)

1. GIẤY PHÉP LÀM VIỆC (WORK PERMIT) 1 NĂM

Nếu Đương đơn đã nộp hồ sơ xin cấp PR thông qua Chương trình Thí điểm nhập cư vùng Nông thôn và các tỉnh phía Bắc (RINP), Đương đơn cũng có thể đủ điều kiện xin cấp work permit 1 năm. Work permit này sẽ cho phép Đương đơn được làm việc trong khi hồ sơ xin cấp PR của Đương đơn đang được xử lý.

Để đủ điều kiện xin cấp work permit, Đương đơn phải

Work permit này

 • Chỉ dành cho Chương trình Thí điểm RNIP

 • Có thời hạn 01 năm

 • Chỉ cho phép Đương đơn được làm việc cho chủ lao động đã mời Đương đơn làm việc, tại địa phương tham gia Chương trình Thí điểm

 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
(CẬP NHẬT THÁNG 01/2024) 

LOGISTICS SUPERVISOR

FOOD SERVICE SUPERVISOR

FOOD ATTENDANT

CLEANER

CONSTRUCTION HELPER

YÊU CẦU TƯ VẤN