Chính phủ Alberta đã triển khai một luồng nhập cư mới vào ngày 1 tháng 3 để giúp ngành du lịch và khách sạn của tỉnh giải quyết những khoảng trống và thách thức về lao động.

1. Bối cảnh về ngành Du lịch và Khách sạn

Ngành du lịch và khách sạn của Alberta là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế và việc làm trên toàn tỉnh. Tương lai của nền kinh tế du khách của Alberta phụ thuộc vào ngành du lịch và khách sạn phát triển mạnh có khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lưu lượng du khách trên toàn tỉnh.

Dòng Du lịch và Khách sạn nhằm mục đích thu hút và giữ chân lực lượng lao động lành nghề cho ngành du lịch và khách sạn của tỉnh để hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế du khách của Alberta.

Vào năm 2022, Alberta đạt 10,7 tỷ USD chi tiêu cho du lịch, tăng 600 triệu USD so với mức năm 2019. Hơn nữa, 11% doanh nghiệp liên quan đến du lịch của Canada nằm ở Alberta. Điều này sẽ giúp đảm bảo ngành du lịch và khách sạn của Alberta tiếp tục củng cố và phát triển nền kinh tế.

Theo Darren Reeder, chủ tịch và giám đốc điều hành, Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Alberta nói rằng: 

“Ngành du lịch và khách sạn của Alberta là nguồn sử dụng lao động đáng kể và đóng góp cho sự thịnh vượng kinh tế của tỉnh. Với cam kết của chính phủ nhằm tăng hơn gấp đôi giá trị nền kinh tế du lịch của Alberta, luồng mới này của Chương trình AAIP là một yếu tố cơ bản tuyệt đối để đảm bảo tỉnh phát triển lực lượng lao động du lịch quanh năm, hỗ trợ phát triển các ngành du lịch mới. sản phẩm và dịch vụ du lịch mà du khách toàn cầu đang tìm kiếm.”

2. Chương trình nhập cư AAIP

Chương trình Nhập cư AAIP là chương trình nhập cư kinh tế của tỉnh nhằm thu hút và giữ chân những người lao động và doanh nhân tài năng. Được vận hành với sự phối hợp của chính phủ liên bang, nó cho phép chính phủ Alberta giải quyết những thách thức và khoảng trống trên thị trường lao động của tỉnh bằng cách đề cử những cá nhân có kỹ năng/kinh nghiệm để lấp chỗ trống việc làm.

Dòng Du lịch và Khách sạn dành cho những cá nhân đã làm việc cho một doanh nghiệp du lịch và khách sạn trong ít nhất sáu tháng và đã đáp ứng các tiêu chí để định cư lâu dài ở Alberta. 

“Dòng nhập cư du lịch và khách sạn sẽ mở ra những cơ hội mới trên toàn tỉnh đồng thời thu hút những người lao động có tay nghề cao vào những công việc được trả lương cao để hỗ trợ gia đình họ. Khi nền kinh tế du khách của Alberta tiếp tục phát triển, điều quan trọng là chúng tôi cung cấp cho các nhà điều hành du lịch và điểm đến lực lượng lao động mà họ cần để thành công.”