DIỆN OINP EMPLOYER JOB OFFER:
IN-DEMAND SKILLS STREAM

Là chương trình dành cho người Lao động có kỹ năng trung cấp trong các ngành, lĩnh vực cụ thể như Nông Nghiệp, Xây dựng, Vận tải đường bộ và Hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày (Personal Support Worker)

YÊU CẦU VỀ JOB OFFER (THƯ MỜI LÀM VIỆC)

1. Là công việc toàn thời gian (Full time) và lâu dài 

Thư mời làm việc (Job Offer) phải cho 01 vị trí công việc toàn thời gian (full-time) và lâu dài. 

Công việc toàn thời gian: thời gian làm việc tối thiểu từ 1,560 giờ/năm trở lên,  tương đương 30 giờ/tuần, và được trả lương.

Lâu dài: nghĩa là công việc này sẽ không có ngày kết thúc được định trước (tương đương với thuật ngữ “không xác định thời hạn”). Thư mời (Job offer) để làm công việc theo mùa vụ và/hoặc theo hợp đồng thì sẽ không đủ điều kiện để tham gia chương trình.

Lưu ý rằng Job Offer của Đương đơn sẽ không đủ điều kiện nếu nó ảnh hưởng đến việc làm của 01 người có liên quan đến tranh chấp lao động.

2. Là ngành nghề đủ điều kiện

Vị trí công việc trong thư mời có thể ở bất kì địa điểm nào tại Ontario (bên trong và bên ngoài khu vực Toronto Greater) và phải là 01 trong những ngành nghề sau đây theo Danh sách Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) thuộc skill level C hoặc D:

 • NOC 3413 – Điều dưỡng, hộ lý, hỗ trợ dịch vụ bệnh nhân
 • NOC 4412 – Nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà và các công việc có liên quan, ngoại trừ người giúp việc
 • NOC 7441 – Nhân viên lắp đặt và bảo trì khu dân cư/thương mại
 • NOC 7511 – Tài xế xe tải chở hàng
 • NOC 7521 – Nhân viên lái xe cơ giới (trừ cần cẩu)
 • NOC 7611 – Thợ xây
 • NOC 8431 – Nhân viên trang trại tổng hợp
 • NOC 8432 – Nhân viên vườn ươm và nhà kính
 • NOC 8611 – Nhân công thu hoạch
 • NOC 9462 – Nhân viên chế biến thịt công nghiệp, sơ chế gia cầm và nhân viên làm các công việc có liên quan khác

Vị trí công việc trong thư mời phải ở bên ngoài khu vực Toronto Greater (Thành phố Toronto, Durham, Halton, York và khu vực Peels) và phải là 01 trong những ngành nghề sau đây theo Danh sách Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) thuộc skill level C hoặc D:

 • NOC 9411 – Nhân viên vận hành máy móc, xử lý kim loại và khoáng sản
 • NOC 9416 – Nhân viên vận hành máy rèn và gia công kim loại
 • NOC 9417 – Nhân viên vận hành máy gia công cơ khí
 • NOC 9418 – Nhân viên vận hành máy chế tạo kim loại khác
 • NOC 9421 – Nhân viên vận hành nhà máy hóa chất
 • NOC 9422 – Nhân viên vận hành máy xử lý nhựa
 • NOC 9437 – Nhân viên vận hành máy chế biến gỗ
 • NOC 9446 – Nhân viên vận hành máy may công nghiệp
 • NOC 9461 – Nhân viên vận hành máy móc và kiểm soát quy trình, chế biến thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm có liên quan
 • NOC 9523 – Nhân viên lắp ráp, chế tạo, kiểm định và thử nghiệm thiết bị điện tử
 • NOC 9526 – Nhân viên lắp ráp và kiểm định cơ khí
 • NOC 9536 – Thợ sơn công nghiệp, sơn phủ và nhân viên vận hành quy trình hoàn thiện kim loại
 • NOC 9537 – Nhân viên lắp ráp, hoàn thiện và kiểm định các sản phẩm khác

3. Có mức lương trung bình

Mức lương của công việc được mời làm phải đáp ứng hoặc cao hơn mức lương trung bình, đối với công việc đó, tại 01 khu vực cụ thể ở Ontario nơi Đương đơn sẽ làm việc. Để biết được mức lương trung bình, đi đến trang web Job Bank. Nhập tên công việc và mã NOC trong job offer vào mục tìm kiếm việc làm. Tiếp theo nhập địa điểm nơi Đương đơn sẽ làm việc trong mục lọc tìm kiếm. Tham khảo mức lương trung bình được liệt kê trên biểu đồ. 

Nếu mức lương của khu vực việc làm nơi Đương đơn sẽ làm việc hoặc báo cáo làm việc không có trong quy định về tiền lương, thì mức lương của Ontario sẽ được sử dụng.

Nếu Đương đơn hiện đã đang làm việc tại vị trí đó, mức lương đề cập trong job offer phải ngang bằng hoặc lớn hơn mức lương mà chủ lao động hiện đang trả cho Đương đơn cho vị trí đó, ngoài ra phải đáp ứng hoặc cao hơn mức lương trung bình. 

Các điều kiện về lương này không áp dụng nếu Đương đơn có thỏa ước lao động tập thể (hợp đồng bằng văn bản giữa chủ lao động và công đoàn), tại nơi làm việc, đã xác định mức lương của Đương đơn.

Nếu Đương đơn được trả lương hàng năm, lương theo giờ của Đương đơn có thể được tính như sau:

 • Khấu trừ bất kỳ khoản tiền thưởng hoặc các phúc lợi tùy ý nào khác từ tiền lương hàng năm
 • Chia số tiền còn lại cho số tuần làm việc mỗi năm (con số này thường là 52 tuần)
 • Chia số tiền này cho số giờ làm việc mỗi tuần
 • Số tiền còn lại là tiền lương theo giờ

Chương trình không xem xét thù lao theo công việc, tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền nghỉ phép thường niên hoặc khoản bồi thường phi tài chính như một phần bao gồm trong tiền lương cơ bản tính theo giờ của Đương đơn để được tính vào kinh nghiệm làm việc.

4. Vị trí công việc là cấp thiết cho doanh nghiệp của chủ lao động

Vị trí được mời làm việc phải là cấp thiết cho doanh nghiệp của chủ lao động. Điều này có nghĩa là job offer phải phù hợp với các hoạt động kinh doanh hiện có của chủ lao động và vị trí đó có yêu cầu khẩn thiết phải có để duy trì hoặc phát triển hoạt động kinh doanh đang diễn ra.

5. VỊ trí công việc tại Ontario

Công việc mà Đương đơn làm tại vị trí được mời làm việc phải diễn ra chủ yếu ở Ontario.

Đương đơn hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình của mình chỉ có thể nắm giữ hoặc có vốn chủ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp nếu vốn chủ sở hữu bằng/nhỏ hơn 10% và chỉ khi nhận nó dưới dạng một phần của tiền thù lao trọn gói với tư cách là 01 nhân viên trong doanh nghiệp của chủ lao động của Đương đơn. Tổng số vốn chủ sở hữu kết hợp mà Đương đơn, hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình nắm giữ không được vượt quá hoặc đã vượt quá 10%.

Lưu ý rằng thành viên gia đình bao gồm vợ/chồng, người chung sống hợp pháp và con cái dưới 22 tuổi của Đương đơn, bao gồm cả con cái của họ.

ĐIỀU KIỆN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Sau khi nhận được thư mời nộp hồ sơ, Đương đơn có thể nộp hồ sơ cho chương trình Employer Job Offer: diện In-Demand Skills. Đương đơn phải đáp ứng tất cả các điều kiện nằm trong các danh mục bên dưới để hồ sơ của Đương đơn được xét duyệt.

Vui lòng tham khảo section 7 of Ontario Regulation 422/17 để biết thêm chi tiết về mỗi điều kiện.

1. Hồ sơ bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interest – EOI) và Thư mời nộp hồ sơ

 1. Đương đơn phải nhận được thư mời và nộp hồ sơ trong khoảng thời gian đã quy định 
 2. Đương đơn phải chứng minh rằng mình có các giấy tờ chứng minh trình độ chuyên môn, học vấn của mình đã liệt kê trong hồ sơ EOI khi Đương đơn đăng ký với OINP.

2. Kinh nghiệm làm việc

 1. Có ít nhất 9 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, được trả lương tích lũy (hoặc là công việc bán thời gian – part-time tương đương) ở Ontario, trong ngành nghề (cùng mã NOC) như trong thư mời làm việc của Đương đơn.
 2. Kinh nghiệm làm việc có được trong vòng 03 năm trước ngày nộp hồ sơ, không phải ngày mà Đương đơn nhận được thư mời nộp hồ sơ, trong lúc đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Ontario.   

Tích lũy: nghĩa là công việc mà Đương đơn đã làm phải cộng thành 09 tháng – không nhất thiết phải là 09 tháng làm việc liên tục.

Kinh nghiệm làm việc toàn thời gian: nghĩa là thời gian làm việc tối thiểu 30 giờ/tuần được trả lương tương đương với tối thiểu 1,200 giờ làm việc được trả lương trong khoảng thời gian 09 tháng.

Kinh nghiệm làm việc bán thời gian(part-time): tương đương nghĩa là:

 • Làm 01 công việc được trả lương tối thiểu 15 giờ/tuần tương đương với 1,200 giờ/18 tháng hoặc
 • Làm nhiều hơn 01 công việc được trả lương từ 30 giờ/tuần trong vòng 09 tháng tương đương với từ 1,200 giờ làm việc trở lên được trả lương trong khoảng thời gian 09 tháng.

Các kỳ nghỉ phép, nghỉ ốm đau thường xuyên và các ngày nghỉ tiêu chuẩn được hưởng lương khác được quy định trong thỏa ước lao động tập thể, quy định nơi làm việc và/hoặc các chính sách của cá nhân chủ lao động không bị xem là sự gián đoạn đối với công việc full-time. Thời gian nghỉ kéo dài bị coi là sự gián đoạn đối với công việc full-time và không được tính vào kinh nghiệm làm việc.

Nếu sử dụng khoảng thời gian tự làm chủ, Đương đơn sẽ cần phải nộp giấy tờ về công việc có thể xác minh độc lập thông qua các bên thứ ba. Giấy tờ này có thể bao gồm Thư giới thiệu của khách hàng cho thấy nhiệm vụ công việc và thời gian làm việc của Đương đơn, cũng như bằng chứng về các khoản thanh toán liên tục cho cá nhân Đương đơn, cho các dịch vụ được cung cấp (ví dụ: hóa đơn). Vui lòng lưu ý rằng số giờ làm việc của công việc tự làm chủ của Đương đơn phải được định lượng để đảm bảo rằng Đương đơn đã tích lũy được ít nhất 1,200 giờ trong vòng 09 tháng làm việc. Thư giới thiệu từ Đương đơn, đối tác kinh doanh của Đương đơn và/hoặc thành viên gia đình không được Chương trình chấp nhận.

3. Các loại giấy phép hợp lệ và giấy phép khác (nếu có)

Nếu job offer của Đương đơn dành cho 01 công việc yêu cầu phải có giấy phép bắt buộc hoặc sự cho phép khác ở Ontario, Đương đơn phải có giấy phép hợp lệ hoặc sự cho phép từ cơ quan có thẩm quyền thích hợp ở Ontario khi Đương đơn nộp hồ sơ.

Để biết thêm thông tin về các loại giấy phép và sự cho phép ở Ontario, vui lòng tham khảo trên trang web  Ontario’s Jobs and Employment hoặc trên trang web của Ontario College of Trade

4. Ngôn ngữ

Đương đơn phải có thể hiểu, đọc, viết và nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương với trình độ CLB 4 hoặc cao hơn.

Để chứng minh Đương đơn có các kỹ năng ngôn ngữ bắt buộc, Đương đơn phải làm bài thi ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp được chấp thuận trước khi nộp hồ sơ theo diện này.

Bài thi phải được thực hiện không quá 02 năm kể từ thời điểm Đương đơn nộp hồ sơ, không phải từ thời điểm Đương đơn nhận được thư mời nộp hồ sơ.

Đối với bài thi tiếng Anh, chúng tôi chấp nhận:

 • IELTS – chỉ chấp nhận bài thi General
 • CELPIP – chỉ chấp nhận bài thi General

Đối với bài thi tiếng Pháp:

 • TEF Canada
 • TCF Canada

=> Tìm hiểu thêm về bài thi ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp.

5. Trình độ học vấn

Đương đơn phải có bằng THPT tương đương với bằng phổ thông Canada.

Nếu Đương đơn có trình độ học vấn và bằng cấp ở nước ngoài không phải tại Canaada, Đương đơn cần phải thực hiện đánh giá bằng cấp (ECA)  quy đổi bằng cấp của mình tương đương với bằng cấp Canada.

Bảng đánh giá phải được thực hiện bởi 01 trong các tổ chức sau đây, theo chỉ định của IRCC:

Mỗi tổ chức thu phí và có thời gian xử lý khác nhau. Vui lòng xem qua trang web của mỗi tổ chức ECA để lựa chọn tổ chức phù hợp nhất cho Đương đơn.

Đương đơn phải nộp cho chúng tôi bản sao của kết quả ECA khi nộp hồ sơ. Kết quả không được có thời hạn quá 05 năm tại thời điểm Đương đơn nộp hồ sơ.

6. Ý định sinh sống tại Ontario

Đương đơn phải có ý định sinh sống tại Ontario sau khi Đương đơn được cấp Thường trú nhân(PR). Tỉnh bang sẽ xác minh việc này bằng cách kiểm tra các mối liên kết của Đương đơn với Ontario, có thể bao gồm việc thực hiện những điều như: 

 • làm việc hoặc đã từng làm việc tại Ontario
 • nhận job offer, nộp hồ sơ hoặc phỏng vấn để ứng tuyển vào làm một công việc
 • học tập
 • làm tình nguyện
 • cho thuê hoặc sỡ hữu bất động sản
 • du lịch
 • có mạng lưới mối quan hệ và những liên kết chuyên nghiệp, có các quan hệ gia đình và các mối quan hệ cá nhân.

7.Tình trạng hợp pháp tại Canada (nếu có)

Nếu Đương đơn nộp hồ sơ khi đang ở tại Canada, Đương đơn phải có tình trạng hợp pháp (giấy tờ cho phép tạm trú tại Canada, giấy phép học tập, hoặc làm việc) tại thời điểm Đương đơn nộp hồ sơ và nên duy trì tình trạng đó cho đến khi nhận được đề cử.

Đương đơn có thể nộp hồ sơ nếu Đương đơn đang trong “tình trạng chờ cấp giấy phép mới” tại thời điểm Đương đơn nộp hồ sơ OINP. “Tình trạng chờ cấp giấy phép mới” nghĩa là Đương đơn đã nộp hồ sơ cho Bộ Di trú Canada (IRCC) để cấp mới/gia hạn giấy tờ tình trạng tạm trú của Đương đơn (giấy tờ cho phép tạm trú tại Canada, giấy phép học tập, hoặc làm việc) trước khi hết hạn. Đương đơn vẫn có thể ở lại Canada và tiếp tục làm việc hoặc học tập với điều kiện tương tự như giấy phép hiện có cho đến khi có quyết định về hồ sơ đang chờ Bộ Di trú Canada xử lý của Đương đơn.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
(CẬP NHẬT THÁNG 10/2021)

GENERAL FARM WORKER
(NHÂN VIÊN NÔNG TRẠI TỔNG HỢP)

FAST FOOD WORKER
(NHÂN VIÊN THỨC ĂN NHANH)

BUTCHER
(NHÂN VIÊN CHẾ BIẾN THỊT)

SWINE TECHNICIAN
(NHÂN VIÊN CHĂN NUÔI)

FARM WORKER IN MUSHROOM FARM
(NHÂN VIÊN TRANG TRẠI NẤM)

LONG HAUL TRUCK DRIVER
(NHÂN VIÊN LÁI XE TẢI ĐƯỜNG DÀI)

INDUSTRIAL DRIVER
(NHÂN VIÊN LÁI XE KHU CÔNG NGHIỆP)

_____________________

_____

YÊU CẦU TƯ VẤN

Bài viết liên quan

7 Lý Do Nên Chọn Canada Định Cư

Canada từ lâu đã được xem là điểm đến lý tưởng cho những ai mong

CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ THÍ ĐIỂM NÔNG THÔN PHÍA BẮC CANADA – RNIP

RNIP - Chương trình Nhập cư Thí điểm Nông thôn thu hút lao động Phía

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH RURAL ENTREPRENEUR STREAM

Rural Entrepreneur Stream – Chương trình đầu tư diện doanh nhân nông thôn Alberta là

CHINH PHỤC CASE KHÓ CỦA ANH KHÁCH ĐẾN TỪ ĐĂK NÔNG THEO CHƯƠNG TRÌNH AOS

Việc xin visa định cư luôn là một quá trình đầy thử thách, đặc biệt

KHÁCH HÀNG V.D ĐÃ CÓ WORK VISA THEO CHƯƠNG TRÌNH SINP

UniStar xin chúc mừng anh N.V.D nộp hồ sơ định cư theo chương trình SINP

KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG NHẬN WORK VISA TỪ VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH AIP

Chúc mừng chị PML đã nhận được Work Visa theo Chương trình AIP (Atlantic Immigration