Từ ngày 16 tháng 3 năm 2022, Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta AINP (Alberta Immigrant Nominee Program) đã được đổi tên thành AAIP (Alberta Advantage Immigration Program).

DIỆN ALBERTA EXPRESS ENTRY STREAM

Quy trình tuyển chọn và thông báo

– Dựa trên thông tin hồ sơ có sẵn trên cổng thông tin Express Entry của Liên bang, tỉnh bang Alberta có thể lựa chọn các ứng viên và gửi cho họ Thư Bày tỏ Nguyện vọng (NOI – Notification of Interest). Thông tin cá nhân của Ứng viên trên Express Entry Pool của Liên bang là do các Ứng viên tự khai báo.

– Nếu Đương đơn nhận được Thư NOI từ Alberta và có mong muốn hồ sơ của mình được xét theo diện này, Đương đơn phải gửi 01 bản sao của Thư này cùng với các thông tin bổ sung qua email trong vòng 2 tuần kể từ khi nhận được thư NOI.

– Không có gì đảm bảo rằng nếu Đương đơn đáp ứng được các điều kiện tuyển chọn, Đương đơn sẽ nhận được Thư NOI hoặc được yêu cầu nộp hồ sơ. Thư NOI và yêu cầu nộp hồ sơ bị ảnh hưởng bởi số lượng các ứng viên tiềm năng đáp ứng được những điều kiện này, loại (nghề nghiệp hoặc lĩnh vực) trong danh sách chờ xử lý hồ sơ AINP và số lượng thư đề cử hiện có.

– Đương đơn có thể nhận được Thư Bày tỏ Nguyện vọng (NOI) nếu Đương đơn:

 • có hồ sơ Express Entry đang hoạt động trên hệ thống Express Entry
 • đã đề cập về mong muốn sinh sống lâu dài ở Alberta
 • đang làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề giúp cho sự phát triển và đa dạng hoá nền kinh tế của Alberta
 • có điểm số tối thiểu trên Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là 300

Các yếu tố nâng cao khả năng nhận được Thư mời nộp hồ sơ của Đương đơn

Đáp ứng được 01 hoặc nhiều hơn các yếu tố về khả năng thích nghi cũng có thể làm tăng khả năng Đương đơn nhận được Thư NOI như sau:

 • Đương đơn có 01 Thư mời làm việc (Job Offer) và/hoặc kinh nghiệm làm việc ở Alberta
 • Đương đơn đã tốt nghiệp từ 01 cơ sở giáo dục sau trung học của Canada
 • Đương đơn có cha mẹ, con cái, anh em và/hoặc chị em là thường trú nhân sống ở Alberta, hoặc là công dân Canada sống ở Alberta.

Các yếu tố làm giảm khả năng nhận được Thư mời nộp hồ sơ của Đương đơn

Nếu Đương đơn gặp 01 hoặc nhiều hơn các yếu tố sau đây, điều này cũng có thể làm giảm đi khả năng Đương đơn nhận được Thư NOI:

Vòng tuyển chọn hồ sơ

Thông tin về vòng tuyển chọn hồ sơ của diện Alberta Express Entry từ Express Entry Pool của Liên bang và các Thư NOI được cấp có trên trang AAIP – Processing times and inventory

Các tiêu chí đánh giá

AAIP sẽ thông báo cho Đương đơn qua email nếu Đương đơn được mời nộp hồ sơ. Thông tin về cách thức nộp hồ sơ có trong phần How to apply.

Đương đơn sẽ không được mời nộp hồ sơ nếu:

 • Đương đơn có 01 Thư đề cử đang còn hiệu lực và/hoặc đủ điều kiện để gia hạn theo một diện AINP khác. Các ứng cử viên chỉ có thể nhận 01 Thư đề cử từ AINP.
 • Đương đơn trước đây đã được nhận được thư phản hồi cho hồ sơ AINP của mình – đề cập rằng Đương đơn không đủ điều kiện để nộp lại hồ sơ AINP trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng tôi khuyến nghị Đương đơn nên cập nhật hồ sơ Express Entry của mình để Đương đơn vẫn đủ điều kiện được xem xét theo diện Express Entry của Alberta trong tương lai.

Nếu Đương đơn được mời nộp hồ sơ, Đương đơn cũng phải đáp ứng được các tiêu chí đánh giá. 

Để được xem xét cấp Thư đề cử, Đương đơn phải đáp ứng các tiêu chí sau tại thời điểm hồ sơ của Đương đơn được nộp trên cổng thông tin AINP, và tại thời điểm hồ sơ của Đương đơn được đánh giá. Đương đơn phải:  

 • có hồ sơ Express Entry đang hoạt động trên hệ thống Express Entry
 • đáp ứng được các tiêu chí của ít nhất là 01 trong các chương trình nhập cư của liên bang:
  Canadian Experience Class
  Federal Skilled Trades Program

  Federal Skilled Worker Program
 • có ý định và có thể sinh sống và làm việc ở Alberta
 • đang làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề giúp cho sự phát triển và đa dạng hoá nền kinh tế của Alberta
 • có điểm số tối thiểu trên Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là 300

Nếu Đương đơn có được 01 hoặc nhiều hơn các yếu tố về khả năng thích nghi sau đây cũng có thể làm tăng khả năng Đương đơn được đánh giá và nhận được Thư đề cử:

 • Đương đơn có 01 Thư mời làm việc (Job Offer) và/hoặc kinh nghiệm làm việc ở Alberta
 • Đương đơn đã tốt nghiệp từ 01 cơ sở giáo dục sau trung học của Canada
 • Đương đơn có cha mẹ, con cái, anh em và/hoặc chị em là thường trú nhân sống ở Alberta, hoặc là công dân Canada sống ở Alberta

Độ chính xác của thông tin đã cung cấp trong Hồ sơ

Khi AINP lựa chọn các ứng viên, AINP mong đợi rằng thông tin Đương đơn khai có trên cổng thông tin Express Entry của liên bang là chính xác. Thông tin và các giấy tờ Đương đơn đã xác nhận trên cổng thông tin Express Entry của liên bang phải được cung cấp cho AINP tại thời điểm bộ hồ sơ Express Entry của Đương đơn được nộp lên hệ thống.

Các giấy tờ và thông tin được cung cấp trong hồ sơ phải xác nhận được các thông tin được ghi nhận trên hệ thống Express Entry liên bang tại thời điểm Thư NOI được cấp. Nếu có sự khác biệt giữa thông tin trên hệ thống Express Entry liên bang và thông tin mà AINP nhận được thì việc nộp hồ sơ của Đương đơn có thể bị từ chối.

YÊU CẦU TƯ VẤN

Bài viết liên quan

7 Lý Do Nên Chọn Canada Định Cư

Canada từ lâu đã được xem là điểm đến lý tưởng cho những ai mong

CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ THÍ ĐIỂM NÔNG THÔN PHÍA BẮC CANADA – RNIP

RNIP - Chương trình Nhập cư Thí điểm Nông thôn thu hút lao động Phía

CHINH PHỤC CASE KHÓ CỦA ANH KHÁCH ĐẾN TỪ ĐĂK NÔNG THEO CHƯƠNG TRÌNH AOS

Việc xin visa định cư luôn là một quá trình đầy thử thách, đặc biệt

KHÁCH HÀNG V.D ĐÃ CÓ WORK VISA THEO CHƯƠNG TRÌNH SINP

UniStar xin chúc mừng anh N.V.D nộp hồ sơ định cư theo chương trình SINP

Chương trình đầu tư diện doanh nhân nông thôn – Alberta Rural Entrepreneur Stream là gì?

Dòng doanh nhân nông thôn (Rural Entrepreneur Stream - RES) mang đến nhiều lợi ích

NHẬN PR CHO CẢ GIA ĐÌNH CHỈ TỪ 18 THÁNG

Chúc mừng chị V đã nhận kết quả định cư ngay từ Việt Nam theo