250.000EUR

“GOLDEN VISA Greece

MUA BẤT ĐỘNG SẢN
NHẬN THƯỜNG TRÚ NHÂN

  Văn phòng Hồ Chí MinhVăn phòng Hà Nội

  01 NGƯỜI ĐẦU TƯ

  03 THẾ HỆ ĐỊNH CƯ

  MIỄN VISA 28 QUỐC GIA EU

  ƯU THẾ ĐỊNH CƯ HY LẠP

  Thuận tiện thông hành Châu Âu

  Miễn Thị thực 28 Quốc gia Châu Âu thuộc khối Schengen, bạn chỉ cần xách Vali lên… và đi

  Chi phí Đầu tư thấp

  Chỉ cần 250.000 Euro mua Bất động sản, nhận được Thường trú Nhân trong 1 bước

  Không yêu cầu thời gian cư trú

  Sau khi nhận được Thẻ thường trú, bạn sẽ không bị yêu cầu thời gian lưu trú

  + Nhập tịch

  1. Đương đơn chính và vợ / chồng nhập tịch (Đăng ký nhập tịch sau khi cư trú hợp pháp tại Hy Lạp trong 7 năm)
  2. Trẻ em: có thể nộp đơn xin nhập tịch bằng cách học ở Hy Lạp

  + Gia hạn thẻ cư trú

  1. Thời hạn: mối lần 5 năm, có thể gia hạn vĩnh viến
  2. Điều kiện: Duy trì Bất động sản trên 250.000 Euro 
  3. Phương thức: Làm đơn gia hạn trước 2 tháng khi thẻ Thường trú nhân hết hạn