LMIA là một văn bản đánh giá tình trạng việc thuê lao động nước ngoài có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình lao động trong nước.

Ra đời với một mục đích chính là bảo vệ quyền lợi của người lao động tại Canada. Đồng thời được xem là một trong những chính sách của chính phủ Canada trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp, điều chỉnh nguồn nhân lực để phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động.

Bối cảnh chung

Bộ trưởng Di trú Marc Miller và Bộ trưởng Việc làm Randy Boissonnault đã công bố những thay đổi đối với Chương trình lao động nước ngoài tạm thời (TFWP) của Canada. Cụ thể là thay đổi về thời hạn của LMIA, thuật ngữ được định nghĩa ở trên.

Trong thời kỳ đại dịch, Canada đã đưa ra một loạt biện pháp tạm thời để giúp giảm bớt điều kiện thị trường lao động. Tuy nhiên, hiện nay Canada đã bắt đầu gỡ bỏ các biện pháp tạm thời này.

Theo Bộ trưởng Boissonnault cho biết: 

“Bây giờ chúng ta đang ở trong một bức tranh kinh tế khác. Với khoảng cách giữa tỷ lệ thất nghiệp và vị trí tuyển dụng đang thu hẹp, thị trường lao động thắt chặt, vì vậy một số biện pháp sẽ không còn cần thiết nữa”.

Canada sẽ giảm thời hạn hiệu lực LMIA

TFWP được thiết kế để cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài có thể giúp lấp đầy khoảng trống thị trường lao động ở Canada. Các doanh nghiệp ở Canada muốn thuê người lao động nước ngoài phải thông qua TFWP và bắt buộc phải có sự hỗ trợ đơn đăng ký của họ bằng LMIA để chứng minh rằng lao động bản xứ tại Canada hoặc thường trú nhân đủ tiêu chuẩn để đảm nhận vai trò này đang bị thiếu và yêu cầu bổ sung lao động nước ngoài.

Trong gia đoạn đại dịch Covid 19, để giúp giảm bớt các điều kiện của thị trường lao động, Canada đã tạm thời tăng thời hạn hiệu lực của LMIA lên 12 tháng. Nhưng, kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2024, thời hạn hiệu lực của LMIA sẽ quay trở lại thành 6 tháng. Lưu ý, các nhà tuyển dụng thuộc chương trình Recognised Employer Pilot Program sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này.

Kế hoạch của bộ trong thời gian tới

Những người lao động lương thấp nộp đơn thông qua TFWP phải chiếm không quá 20% lực lượng lao động của doanh nghiệp Canada. Vào năm 2022, như một biện pháp tạm thời và chỉ dành cho một số lĩnh vực nhất định, Canada đã tăng mức trần đó lên 30%. Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2024, chỉ các lĩnh vực xây dựng và chăm sóc sức khỏe mới được phép có tới 30% lực lượng lao động có giấy phép lao động TFWP lương thấp.

Bộ trưởng Di trú Marc Miller cho biết: “Gần đây, số lượng cư dân tạm trú của Canada đã tăng đáng kể, đạt tới 2,5 triệu, tương đương 6,2% dân số của chúng tôi vào năm 2023… Chúng tôi đang đặt mục tiêu giảm số lượng cư dân tạm trú xuống 5% trong 3 năm tới”. . “Chúng tôi muốn mọi gia đình và cư dân mới đều được chuẩn bị để thành công và có thể tiếp cận các dịch vụ họ cần. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là đảm bảo một hệ thống nhập cư bền vững, được quản lý tốt dựa trên nhu cầu.”

Sources: CIC News