Công dân nước ngoài nhận được thường trú (PR) tại Canada có thể mang theo các thành viên gia đình phụ thuộc đủ điều kiện đến Canada.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải phân biệt rằng điều này khác với các thành viên gia đình mà thường trú nhân Canada có đủ điều kiện bảo lãnh sau khi họ nhập cư vào Canada. Dưới đây là thông tin thêm về việc bảo lãnh các thành viên trong gia đình khi đặt chân đến Canada.

Để một thường trú nhân Canada mang theo các thành viên gia đình của họ đến Canada, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) làm rõ rằng các thành viên gia đình đó phải được “xử lý quy trình nộp đơn xin thường trú với tư cách là người phụ thuộc” theo đương đơn.

Lưu ý: Trong tất cả các tình huống dưới đây, IRCC làm rõ rằng người phụ thuộc của thường trú nhân Canada không thể đến Canada trước người nộp đơn chính. Thay vào đó, những người phụ thuộc phải đến cùng hoặc sau người nộp đơn chính.

Danh sách các thành viên gia đình đủ điều kiện là người phụ thuộc bao gồm:

  • Vợ/chồng hoặc người sống chung theo pháp luật
  • Một đứa trẻ phụ thuộc
  • Con phụ thuộc của vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồng

Nói chung, trong tất cả các bối cảnh trên, con phụ thuộc là người dưới 22 tuổi và không có vợ/chồng hoặc bạn đời. Tuy nhiên, theo IRCC, trẻ em từ 22 tuổi trở lên cũng đủ điều kiện là người phụ thuộc nếu chúng “phụ thuộc vào cha mẹ để hỗ trợ tài chính từ trước khi 22 tuổi” và “không thể tự hỗ trợ tài chính vì tình trạng tâm thần hoặc thể chất”.

Ai không thể đi cùng tôi đến Canada khi tôi nhận được PR?

Mặt khác, IRCC liệt kê các thành viên gia đình sau đây là những người không đủ điều kiện để đến Canada cùng với người vừa nhận được PR:

  • Cha mẹ
  • Ông bà
  • Anh chị em ruột (Anh hoặc Chị)
  • Chú/Dì
  • Cháu trai cháu gái
  • Những mối quan hệ khác

Bảo lãnh gia đình bạn với tư cách là thường trú nhân Canada

Sau khi đến đây, thường trú nhân có thể bảo lãnh cho các thành viên khác trong gia đình họ cùng họ đến Canada.

Ngoài ra, quy trình này còn khác nhau tùy thuộc vào việc người nộp đơn đang bảo lãnh cho vợ/ chồng hay người sống chung như vợ/chồng , con cái phụ thuộc hay cha/mẹ/ông bà .

Trên thực tế, tùy thuộc vào người được bảo lãnh, thường trú nhân Canada (người bảo lãnh) có thể có một số lựa chọn để bảo lãnh người thân đến Canada.