AGRI-FOOD IMMIGRATION PILOT

Chương trình Thí điểm Định cư cho công nhân ngành Nông nghiệp – thực phẩm (3-years Agri-Food Immigration Pilot Program) mở ra vào năm 2020 đã tạo nên hi vọng cho người lao động nước ngoài ngắn hạn có tay nghề trong ngành nông nghiệp thực phẩm, lấy được Thường trú nhân Canada. Hiện tại, những người lao động đến với Canada làm việc trong những ngành nghề nông nghiệp theo thời vụ thông qua chương trình Lao động Nước ngoài Tạm Thời (Temporary Foreign Worker program), chỉ có thể lấy được Giấy phép làm việc ngắn hạn. Đối với họ, trở thành Thường trú nhân là một việc vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, họ có cơ hội được ở lại định cư và làm việc thông qua chương trình thí điểm này. Chương trình thí điểm sẽ mang lại lợi ích cho cả người lao động cũng như Canada với tư cách là quốc gia thực hiện thí điểm này.

ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Ngành nông nghiệp và nông nghiệp thực phẩm có thể nhận và giữ lại những lao động có kinh nghiệm. Chính sách này giúp thúc đẩy sản lượng xuất khẩu trong ngành. Theo thông tin từ phía chính phủ, Canada có giá trị sản phẩm xuất khẩu là 66.2 tỷ Đô la trong năm 2018. Điều này không liên quan đến thực tế là những ngành nghề như chế biến thịt và sản xuất nấm gặp khó khăn trong việc tìm và thậm chí là giữ lại người lao động.

Ngành nông nghiệp cũng chiếm 1/8 công việc trên khắp các Tiểu bang. Số lượng người thất nghiệp sẽ giảm xuống. Vì thế, nếu có thể loại bỏ được vấn đề tìm kiếm lao động tay nghề, điều đó sẽ giúp ích trong việc mang lại lợi nhuận và cơ hội việc làm cho cư dân tạm trú ở Canada.

NHỮNG NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM AGRI-FOOD

Có nhiều ngành nghề đủ điều kiện cho Chương Trình Thí điểm Nhập cư Agri-Food. Các ngành nghề cho lao động trong ngành sơ chế, chế biến thịt, và cũng như lao động trong ngành chế biến thực phẩm. Công nhân thu hoạch và các công việc liên quan đến nông trại nói chung trong lĩnh vực sản xuất trồng trọt trong nhà kính và nấm quanh năm cũng có thể nằm trong nhóm này. Hơn thế nữa, giám sát nông trại và người chuyên chăn nuôi cho ngành chế biến thịt cũng có thể đủ điều kiện

Thông qua thí điểm, có nhiều nhất là 2,750 Ứng viên sẽ được chấp thuận để xử lí hồ sơ. Cùng với thành viên gia đình họ, sẽ có khoảng 16,500 thường trú nhân mới đến với Canada trong thời gian 3 năm thực hiện Chương trình Thí điểm, theo Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết.

ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tiêu chí

Để đủ tiêu chuẩn cho chương trình Thí điểm Nhập cư ngành Nông nghiệp Thực phẩm, Đương đơn phải đáp ứng được những yêu cầu sau:

 • Kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện
 • Lời mời làm việc đủ điều kiện
 • Đáp ứng hoặc vượt qua yêu cầu tối thiểu về trình độ ngôn ngữ
 • Đáp ứng hoặc vượt qua yêu cầu về trình độ giáo dục
 • Chứng minh Đương đơn có đủ tài chính để hỗ trợ cho quá trình chuyển tiếp vào cộng đồng

2. Kinh nghiệm làm việc

Đương đơn cần phải có 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (full-time) tại Canada (tối thiểu là 1,560 giờ/ năm trong vòng qua 3 năm gần nhất)

Kinh nghiệm làm việc của Đương đơn phải nằm trong nhóm nghề tiêu chuẩn trong những ngành đủ điều kiện.

Có nộp kèm Bảng đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) cho người lao động có thời hạn tối thiểu là 12 tháng.

Để tính số giờ của kinh nghiệm làm việc

 • Tính số giờ làm việc trong những công việc full-time:
  – Số giờ có thể được tính trong những ngành nghề và chủ lao động khác nhau
  – Số giờ được tính phải được tích lũy trong tổng thời gian ít nhất là 12 tháng (làm việc hơn 30 giờ hơn mỗi tuần không thể rút ngắn thời hạn này)
 • Không tính số giờ làm việc không được trả lương; làm việc tình nguyện và thực tập không lương không được tính
 • Không tính số giờ làm việc mà do Đương đơn tự làm chủ

3. Lời mời làm việc (Job Offer)

Đương đơn phải có Job Offer thật – cho một công việc trong nhóm ngành đủ điều kiện.

Công việc mà Đương đơn được đề xuất phải đáp ứng được tất cả những yêu cầu sau:

 • Phải là công việc full-time
 • Đương đơn phải làm việc ít nhất 30 giờ mỗi tuần
 • Phải là công việc không theo thời vụ

Không có ngày kết thúc được định trước

 • Mức lương phải đáp ứng hoặc vượt qua Mức lương phổ biến trong ngân hàng việc làm (Job Bank’s prevailing wage) cho ngành nghề trong lời mời làm việc
 • Lời mời làm việc của Đương đơn phải là những công việc ở Canada, ngoại trừ tỉnh bang Quebec

4. Yêu cầu về trình độ ngôn ngữ

Đương đơn phải chứng minh được khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

Để đánh giá được trình độ của Đương đơn, chúng tôi sử dụng:

Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu cho thí điểm Nhập cư ngành Nông nghiệp Thực phẩm là CLB/NCLC 4

Đương đơn phải nộp kết quả từ bài kiểm tra ngôn ngữ được chỉ định. Kết quả này phải có thời hạn ít hơn 02 năm tại thời điểm Đương đơn nộp hồ sơ.

5. Yêu cầu về trình độ học vấn

Đương đơn phải có:

 • Bằng tốt nghiệp trung học Canada
 • Kết quả đánh giá bằng cấp (ECA), từ tổ chức được chỉ định hoặc cơ quan chuyên môn, cho thấy rằng Đương đơn đã hoàn thành chứng nhận cấp trung học phổ thông hoặc cao hơn

Kết quả ECA phải có thời hạn ít hơn 5 năm tại thời điểm Đương đơn nộp hồ sơ

Kết quả ECA gốc phải được cấp vào ngày hoặc sau ngày mà tổ chức thực hiện đánh giá được chỉ định

6. Khả năng tài chính (Settlement funds)

Trừ khi Đương đơn đã và đang làm việc hợp pháp tại Canada khi nộp hồ sơ, Đương đơn phải chứng minh rằng mình đủ khả năng chi trả cho bản thân và bất kì thành viên gia đình nào khi ổn định cuộc sống ở Canada.

Đương đơn phải chứng minh mình đủ khả năng tài chính để chi trả cho bản thân và bất kì thành viên gia đình nào mà mình có, ngay cả khi họ không cùng đi đến Canada với Đương đơn.

YÊU CẦU TƯ VẤN