CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ MỸ EB-5

Yêu cầu để trở thành công dân mang quốc tịch Hoa Kỳ

Nhà đầu tư giữ thẻ xanh không điều kiện trong vòng ít nhất 5 năm và có thể nộp đơn nhập quốc tịch nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

–  Đủ 18 tuổi trở lên
–  
Đã sống trong tiểu bang, hoặc huyện USCIS có thẩm quyền với nơi cư trú, trong ít nhất ba tháng trước khi nộp đơn;
–  
Giữ thẻ cư trú (thẻ xanh) trong vòng 5 năm trước khi nộp đơn;
–  
Sống trực tiếp tại Hoa Kì ít nhất 30 tháng trong thời gian 5 năm (60 tháng) trước ngày nộp đơn;
–  
Cư trú liên tục tại Hoa Kì từ thời gian nộp đơn nhập tịch đến khi nhập tịch chính thức;
–  
Có khả năng đọc, viết và nói tiếng Anh, và có kiến thức và sự hiểu biết về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ (dân sự)
–  
Là một người có phẩm chất đạo đức tốt, phù hợp với các nguyên tắc của Hiến pháp Hoa Kỳ và thanh toán đầy đủ các khoản nợ tại Hoa Kỳ trong mọi thời kỳ có liên quan theo quy định.


Đối với Chương trình đầu tư nhập cư Hoa Kỳ EB5, Người tham gia sẽ được hưởng nhiều lợi ích độc quyền bao gồm:

–  Không yêu cầu ngoại ngữ , trình độ giáo dục, kinh nghiệm làm việc
–  Vốn đầu tư có thể từ thừa kế, sở hữu doanh nghiệp hoặc bất kỳ hoạt động hợp pháp khác;
–  Không bắt buộc phải làm trong lĩnh vực đầu tư
–  Cơ hội sinh sống, làm việc và học tập bất cứ nơi nào tại Hoa Kỳ và được hưởng chế độ học phí thấp hơn;
–  Bảo lãnh gia đình gồm vợ/ chồng và con dưới 21 tuổi

 Yêu cầu của Chương trình EB5 cho Người tham gia

–  Ít nhất là 21 tuổi
–  Chứng minh tài sản và nguồn vốn hợp pháp
–  Lựa chọn một trong các cách thức đầu tư có sẵn theo Chương trình

Các hình thức đầu tư (2 hình thức)

1. Sáng lập một doanh nghiệp Hoa Kì mới (dạng đầu tư trực tiếp)

Để đủ điều kiện cho lựa chọn đầu tư này , đương đơn phải đáp ứng được các tiêu chí sau:
–  Đầu tư 1 triệu USD vào một doanh nghiệp thương mại mới hoặc 500,000 USD vào một khu vực thương mại mục tiêu bao gồm các khu vực nông thôn hoặc các vùng có tỉ lệ thất nghiệp chiếm 150% so với mức bình quân của cả nước.
–  
Tạo việc làm toàn thời gian cho ít nhất 10 công nhân Hoa Kỳ có trình độ làm trực tiếp tại các doanh nghiệp thương mại.
–  
Chủ động quản lí các hoạt động / hoặc xây dựng chính sách của doanh nghiệp

2. Đầu tư vào một trung tâm khu vực (dạng đầu tư gián tiếp)

Trung tâm khu vực là cơ hội đầu tư đã được chấp thuận bởi Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS). Để đủ điều kiện trong lựa chọn đầu tư này, đương đơn phải đáp ứng các tiêu chí sau:
–  Đầu tư khoản tiền 500,000USD
–  
Doanh nghiệp phải tạo ra việc làm toàn thời gian ít nhất 10 công nhân Hoa Kỳ có trình độ;
–  
Không yêu cầu quản lý hoạt động của các doanh nghiệp.