3,500 hồ sơ Express Entry được mời trong vòng rút thăm mới nhất diễn ra vào ngày 9/5.

Vòng rút thăm Express Entry mới đã ban hành 3.500 giấy mời để nộp đơn xin thường trú tại Canada cho các ứng cử viên có Điểm số Hệ thống Xếp hạng Toàn diện tối thiểu (CRS) là 441.

Được thực hiện vào hôm thứ 4, ngày 9 tháng 5, lần rút duy trì cùng số lượng lời mời áp dụng (ITA) đã được phát hành và cùng điểm số CRS tối thiểu như vòng lời mời trước đó vào ngày 25 tháng 4, là điểm CRS tối thiểu thấp nhất cho đến nay vào năm 2018.

3.500 lời mời mang đến số lượng ITA được phát hành cho đến nay trong năm 2018 lên đến 28.000. Đây là lần rút thăm thứ ba của năm 2018 phát hành 3.500 ITA sau một loạt sáu vòng rút thăm trước đó trong năm có từ 2.750 đến sau 3.000 ITA được ban hành.

Điều đáng chú ý là 7 trong số 9 vòng rút hồ sơ đầu tiên của năm 2017 đã chứng kiến hơn 3.500 ITA phát hành. Do Bộ nhập cư, người tị nạn và công dân Canada (IRCC) đã đặt mục tiêu nhập cư cho cả 2018 và 2019 vượt mục tiêu cho năm 2017, điều này có thể dẫn đến việc tăng kích thước vòng rút thăm hoặc cuối cùng trở nên thường xuyên hơn trong những tháng tới.

Như chúng ta đã chứng kiến gần đây, các vòng rút hồ sơ lớn hơn có thể có tác dụng làm giảm điểm tối thiểu CRS hoặc giữ điểm thấp hơn các vòng rút thăm nhỏ hơn.

IRCC một lần nữa sử dụng quy tắc ràng buộc của nó trong vòng mời mới nhất này. Ngày và giờ làm việc trong vòng này là ngày 12 tháng 12 năm 2017 lúc 01:51:38 giờ UTC.

Điều này có nghĩa là tất cả các ứng cử viên có điểm CRS trên 441, cũng như những ứng cử viên có điểm số 441 đã gửi hồ sơ của họ trước thời gian này, đã nhận được ITA.

Ngày hôm nay là một trong số lớn nhất của năm 2018, đó là tin tốt cho 3.500 ứng cử viên được mời nộp đơn xin thường trú tại Canada. Buổi rút thăm hôm nay cũng nhỏ hơn đáng kể so với một số điểm thu hút mà chúng tôi đã thấy vào đầu năm 2017.
Chúng tôi mong muốn các vòng rút hồ sơ tới và xem IRCC sẽ đạt được các mục tiêu lớn hơn trong năm nay và tiếp theo như thế nào.

Sau đây là những ví dụ giả định của các ứng cử viên đã nhận được ITA trong vòng mời của ngày hôm nay.

Raul 28 tuổi và có bằng tốt nghiệp chứng chỉ college khóa học kéo dài 3 năm. Anh đã làm việc như một nhà tư vấn quảng cáo trong 4 năm. Raul có trình độ tiếng Anh cao cấp và chưa từng làm việc hoặc học tập tại Canada. Điểm số CRS của anh ấy là 441 sẽ đủ để có được ITA trong lần rút thăm Express Entry gần đây nhất.

Sanjay 35 tuổi, có bằng thạc sĩ và đạt Ielts 8.0 cho từng kỹ năng. Anh đã làm nghề giáo viên trong 6 năm qua. Trong khi Sanjay không làm việc hoặc học tập tại Canada, điểm số 445 của CRS của anh ta đủ để có được ITA trong lần rút thăm Express Entry gần đây nhất.

Sarah và Lyron đã kết hôn, 29 tuổi và có trình độ tiếng Anh nâng cao. Họ đã làm việc cùng nhau như những nhà thiết kế đồ họa trong 3 năm. Sarah có bằng cử nhân và Lyron có bằng diploma khóa học 1 năm. Sarah vào hệ thống bể hồ sơ Express Entry pool với tư cách là đương đơn chính. Mặc dù chưa bao giờ làm việc hoặc học tập tại Canada, nhưng số điểm 441 của CRS của Sarah sẽ đủ để có được ITA trong lần rút thăm Express Entry gần đây nhất.

Isabelle 34 tuổi và hoàn thành bằng cử nhân tại Canada. Cô đã đạt IELTS 6.0 cho từng kỹ năng. Cô đã làm việc tại Canada trong 2 năm, kể từ khi tốt nghiệp, cô là một người quản lý bán lẻ. Trước khi đến Canada, cô làm quản lý nhà hàng trong 3năm. Điểm số CRS của cô ấy là 442 sẽ đủ cao để có được ITA trong lần rút thăm Express Entry gần đây nhất.

Nguồn: CIC