Tình hình visa Úc năm nay có nhiều biến động. Những thay đổi rất lớn và ảnh hưởng nhiều đến những ai có mong muốn định cư tại Úc.

Bắt đầu có hiệu lực vào 16/11/2019.

 1. Ngừng cấp Visa 489 – Visa tạm trú diện tay nghề ở vùng thưa dân – Những ai đã nộp hoặc đang giữ visa 489 sẽ không bị ảnh hưởng.
 2. Ngừng cấp Visa 187 (Visa doanh nghiệp bảo lãnh). Một số hồ sơ 457/482 đã được duyệt sẽ không bị ảnh hưởng.
 3. Giới thiệu Visa 491 Skilled Work Regional (Provisional) Visa. Để đủ điều kiện nộp visa này, đương đơn cần được Chính phủ tiểu bang hoặc gia đình người thân đang cư trú ở vùng này bảo lãnh.
 4. Giới thiêu Visa 494 – Bảo lãnh doanh nghiệp vùng ít dân cư.
 5. Giới thiệu Visa thường trú 191. Loại visa này áp dụngcho những ai đang giữ visa làm việc tạm trú 491 và 494 và có mức thu nhập đóng thuế tối thiểu suốt 3 năm ở vùng nông thôn tại Úc.
 6. Thay đổi một số mục tính điểm cho các loại visa định cư tay nghề
  => 491 & 494 là hai loại visa mới cho khu vực vùng nông thôn với cơ hội trở thành thường trú nhân (visa subclass 191) sau 3 năm làm việc và sinh sống tại những vùng này. Một số ngành nghề mới (cập nhật sau) sẽ được áp dụng cho các loại visa này.
  Điểm chú ý đó là đương đơn muốn nộp Visa thường trú diện 191 cần phải làm việc đủ 3 năm với mức lương tối thiểu ( sẽ được công bố sau) và cư trú tại vùng nông thôn suốt thời gian đó. Yêu cầu này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến visa 494 vì đương đơn đã có công việc với doanh nghiệp bảo lãnh. Tuy nhiên với visa 491, yêu cầu 3 năm làm việc được cho là cao hơn nhiều với yêu cầu 1 năm của visa 489 (là tiền thân của visa 491).

Thay đổi cách tính điểm cho các visa tay nghề (189, 190, 491)

– Vơ/chồng của đương đơn có tay nghề cao và khả năng Anh ngữ (6.0 IELTS/50 PTE) (10 điểm)

– Vơ/chồng của đương đơn có khả năng Anh ngữ (6.0 IELTS/50 PTE) 5 điểm)

– Vợ/chồng của đương đơn là thường trú nhân hoặc quốc tịch Úc ( 10 điểm)

– Đương đơn độc thân ( 10 điểm)

– Đương đơn được bảo lãnh bởi chính phủ tiểu bang hoặc có gia đình ở vùng ít dân cư Úc (15 điểm)

– Đương đơn có bằng nghiên cứu trong lĩnh vực STEM (Science, Technology, Engineer, Math) (10 điểm)

– Nếu số điểm các ứng viên tương đương nhau, quy trình xét duyệt hồ sơ sẽ theo thứ tự sau:

 • Ưu tiên 1: Đương đơn có vợ/chồng có tay nghề cao và khả năng Anh ngữ
 • Đồng ưu tiên 1 : Đương đơn độc thân
 • Ưu tiên 2: Đương đơn có vợ/chồng có khả năng Anh ngữ
 • Ưu tiên 3: Đương đơn vợ/chông nhưng không có tay nghề cao và khả năng Anh ngữ

Phân tích một số thay đổi trong các diện Visa

Thay đổi trên khiến hệ thống tính điểm bị đảo lộn khá nhiều. Trước đây các đương đơn có cùng số điểm CHỈ cạnh tranh nhau theo thời gian nộp hồ sơ. Giờ đây, các ứng viên không chỉ cạnh tranh nhau dựa trên tình trạng hôn nhân mà còn dưa vào khả năng ngành nghề cũng như điểm Anh ngữ của vơ/chồng mình để tìm cách tăng điểm cho đối phương.

Những đương đơn độc thân sẽ được cộng 10 điểm và không còn bị mất lợi thế cạnh tranh khi nộp hồ sơ nữa.

Những đương đơn được cộng điểm vợ/chồng trước đây sẽ chịu nhiều thiêt thòi vì điểm cộng từ việc vợ/chồng mình có tay nghề cao sẽ không cón được ưu tiên.

Nhóm hồ sơ bị ảnh hưởng năng nhất là những ai có vợ/chồng nhưng không có khả năng Anh ngữ và nghề nghiệp vì sẽ nhận ít điểm hơn so với những nhóm còn lại.

Những hồ sơ phụ thuộc trước đây có thể dễ dàng kèm theo mà không ảnh hưởng gì đến đương đơn. Tuy nhiên với thay đổi sắp tới, vô tình chung sẽ làm giảm tính cạnh tranh của nhóm hồ sơ này.

YÊU CẦU TƯ VẤN

  Văn phòng Hồ Chí MinhVăn phòng Hà Nội