HOA KỲ

Hoa Kỳ được thành lập ban đầu với mười ba thuộc địa của Vương quốc Anh nằm dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Sau khi tự tuyên bố trở thành các “Tiểu quốc”, cả 13 cựu thuộc địa này đã đưa ra tuyên ngôn độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776.

Hoa Kỳ được nhiều Quốc gia nhìn nhận như là một thế lực quân sự, văn hóa, và kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất trên Thế giới.

usa

VỊ TRÍ
Nằm gần hoàn toàn trong Tây bán cầu

THỦ ĐÔ
Washington, D.C.

MÚI GIỜ
UTC-5 đến UTC-10; mùa hè UTC-4 đến UTC-10

DIỆN TÍCH
9.826.630 km2

THỐNG KÊ VỀ TUỔI THỌ
0-14: 19,4%, 15-24: 13,7%, 25-54: 39,9%, 55-64: 12,6%, 65 +: 13,9%

NGÔN NGỮ
Tiếng Anh 82,1%, Tây Ban Nha 10,7%, Khác 7,2%

TÔN GIÁO
Tin lành 51,3%, Công giáo La Mã 23,9%, Mormon 1,7%, Thiên Chúa giáo 1,6%, Do Thái 1,7%, Phật giáo 0,7%, Hồi giáo 0,6%, Khác 14,6%, Không 4%

CHÍNH PHỦ
Liên Bang Cộng hòa lập hiến

MỆNH GIÁ TIỀN
Đô la Mỹ (USD)

318.892.103

Tỷ lệ tăng trưởng dân số 0.77%

52,800 USD

Bình quân thu nhập đầu người (GDP)

155

Tự do Visa đi lại