PHÂN TÍCH: Mỗi tỉnh bang tham gia vào PNP(Chương trình định cư đề cử theo tỉnh bang) với các diện riêng biệt được thiết kế nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động tại tỉnh bang và hướng đến một nhóm nhập cư cụ thể.

Có một quan niệm sai lầm phổ biến về di trú Canada đó là một số tỉnh bang sẽ “dễ dàng” định cư hơn các tỉnh bang còn lại.

Bất kì tỉnh bang nào cũng có thể trở thành tỉnh bang dễ dàng định cư nhất nếu bạn đáp ứng được tất cả các tiêu chí của Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) mà bạn nộp hồ sơ. Điều này hẳn là hiển nhiên nếu bạn đã có một job offer tại một tỉnh bang cụ thể, nhưng trường hợp này không nhiều đối với những người chưa từng đặt chân đến Canada.

Tìm kiếm một Chương trình Đề cử Tỉnh bang phù hợp cho bạn cũng có một chút giống như việc tìm một chìa khóa thích hợp cho ổ khóa. Sự “phù hợp” sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn, cũng như các kĩ năng và kinh nghiệm mà bạn có thể phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động tại địa phương hay không. Hầu hết các khu vực tại Canada, ngoại trừ Nunavut và Quebec, đều có các diện PNP của riêng mình. Những diện nhập cư này đều được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu nhất định của mỗi tỉnh bang và được dành cho một nhóm người nhập cư cụ thể, là lao động tay nghề, không có tay nghề, doanh nhân hoặc sinh viên quốc tế.            

Ngoài các diện nhập cư của liên bang và tỉnh bang Quebec, hiện đang có gần 80 diện nhập cư riêng biệt trên khắp các tỉnh bang và vùng lãnh thổ tham gia vào PNP.

Đề cử tỉnh bang được cấp từ một diện PNP nâng cao, nghĩa là, đề cử này được dùng để nộp vào hệ thống Express Entry, sẽ cộng thêm 600 điểm vào số điểm của bạn trong Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS). Nếu bạn nhận được những điểm cộng thêm này, điều này gần như đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được Thư mời nộp hồ sơ xin cấp Thường trú nhân (PR) từ Chính phủ Canada.

Có nhiều phương án lựa chọn cho dành cho bạn tùy thuộc vào khả năng và kinh nghiệm làm việc:

  • Trường hợp bạn không có job offer:

Chương trình Đề cử Tỉnh bang Ontario (OINP) diện Ưu tiên Vốn Nhân lực (Human Capital Priorities) là một trong những phương án lựa chọn phổ biến hơn cả cho những người không có job offer. Diện này có 3 danh mục được liên kết với Express Entry – đã và đang tích cực cấp thư mời cho các ứng viên nhập cư trong năm 2020. Mặc dù không yêu cầu có job offer, nhưng bạn cần phải có profile còn sử dụng trên hệ thống Express Entry và có kinh nghiệm làm việc để được xem xét và mời nộp hồ sơ theo diện này.

Chương trình Đề cử Tỉnh bang Saskatchewan (SINP) là một lựa chọn khác cho các ứng viên quốc tế không có job offer. Danh mục Lao động Tay nghề Quốc tế – International Skilled Worker Category có 02 tiểu mục chương trình đang rất tích cực duyệt hồ sơ mà không yêu cầu phải có job offer. Đầu tiên là diện Saskatchewan liên kết với Express Entry, tuy nhiên, yêu cầu Ứng viên phải có một profile hoạt động trong hệ thống Express Entry liên bang để được nộp hồ sơ.

Thứ hai là diện Saskatchewan Occupation In-Demand cũng không yêu cầu Ứng viên phải có Job Offer. Chương trình mang những người lao động tay nghề có khả năng đáp ứng được nhu cầu lao động ở Saskatchewan. Để đủ điều kiện, ứng viên phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại một trong những vị trí công việc được liệt kê trong danh sách ngành nghề Occupation In-Demand của Saskatchewan.

Cuối cùng, Chương trình Đề cử Tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) là một trong những chương trình đề cử tỉnh bang có phạm vi rộng lớn và nhiều tiến bộ nhất của Canada. NSNP sử dụng 04 diện để lựa chọn các ứng viên Express Entry. NSNP tìm kiếm Ứng viên trong danh sách ứng viên Express Entry và các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề nhất định. Trong khi diện Thị trường lao động ưu tiên của Nova Scotia cho nhóm bác sĩ (Labour Market Priorities for Physicians) yêu cầu phải có job offer (đặc biệt, job offer để trở thành bác sĩ cho Cơ quan Y tế Nova Scotia), thì các diện còn lại như Nova Scotia Demand, Nova Scotia Experience và Ưu tiên Thị trường Lao động Nova Scotia (ngoài Y – bác sĩ) không yêu cầu Ứng viên phải có job offer.

  • Trường hợp bạn có chứng chỉ về tiếng Pháp

Ngoài tỉnh bang nói tiếng Pháp là Quebec, các tỉnh bang khác có chương trình PNP cũng tìm kiếm Ứng viên Pháp ngữ hoặc các ứng viên có thể sử dụng thông thạo 2 thứ tiếng. Diện Lao động Tay nghề nói tiếng Pháp (French-Speaking Skilled Worker) liên kết với Express Entry của OINP cho phép tỉnh bang tìm kiếm Ứng viên trong danh sách Ứng viên Express Entry các ứng viên là người lao động tay nghề nói được tiếng Pháp và đồng thời cũng Tiếng Anh tốt, bên cạnh các tiêu chí lựa chọn khác. Diện này đã và đang rất tích cực trong việc xét hồ sơ, trong 06 tháng vừa qua đã cấp gần 700 Thư mời nộp hồ sơ (Notification of Interest).

  • Trường hợp bạn là người Lao động trong lĩnh vực công nghệ

Hai diện chương trình PNP nổi bật nhất hiện này dành cho người lao động trong lĩnh vực công nghệ thuộc chương trình tỉnh bang của Ontario và British Columbia.

Ontario định kỳ tiến hành các đợt chuyên “cấp thư mời cho các ứng viên Công nghệ” theo diện Ưu tiên Vốn Nhân lực liên kết Human Capital Priority Stream với Express Entry. Các đợt cấp thư mời này hướng tới những cá nhân đã có kinh nghiệm làm việc từ một trong sáu ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ được chỉ định, chẳng hạn như kĩ sư máy tính và thiết kế web. Không yêu cầu phải có job offer.

Chương trình Thí điểm Công nghệ của B.C (B.C.’s Tech Pilot), trong khi đó, lựa chọn các ứng viên nhập cư để nộp hồ sơ xin cấp đề cử tỉnh bang gần như hàng tuần. Chương trình thí điểm này hoạt động trong phạm vi của diện định cư tay nghề – BC Skills Immigration. Một job offer từ một trong 29 ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ được chỉ định là một yêu cầu đủ điều kiện để tham gia chương trình thí điểm này.

  • Trường hợp bạn đã có kinh nghiệm làm việc/học tập tại tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ ở Canada

Nhiều chương trình PNP có các diện mang lại lợi thế cho các cá nhân đã có kinh nghiệm làm việc/học tập tại tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ. Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba (MPNP) diện Lao động Tay nghề ở Manitoba (Skilled Worker in Manitoba) và Lao động Tay nghề Nước ngoài (Skilled Worker Overseas) ưu tiên cho những người đã làm việc tại Manitoba cũng như có kinh nghiệm học tập tại đây. Trong phạm vi của diện International Education, Manitoba cũng có 3 diện phụ khác dành cho các cá nhân đã học tập hoặc tốt nghiệp từ một trong những cơ sở đào tạo sau THPT tại Manitoba.  

Các chương trình đề cử tỉnh bang là một những phương án lựa chọn tốt nhất để lấy Thường trú nhân (PR) ở Canada

Express Entry và Chương trình Đề cử Tỉnh bang của Canada được đặt ra nhằm mục tiêu đóng vai trò chủ chốt trong Kế hoạch Nhập cư của Canada (Canada’s Immigration Levels Plan) từ nay đến năm 2022.

Việc kết hợp các Ứng viên nhập cư giữa các chương trình trực thuộc Express Entry liên kết các chương trình đề cử tỉnh bang Canada dự kiến sẽ chiếm gần 1/2 số lượng người nhập cư Canada.

Bất chấp các lệnh hạn chế đi lại tạm thời của Canada do vi-rút Corona, hầu hết các chương trình đề cử tỉnh bang vẫn đang tổ chức các đợt cấp thư mời nộp hồ sơ.

Các cá nhân đang nghiêm túc cân nhắc việc nhập cư ở Canada sẽ có lợi thế trong việc tìm hiểu, xem xét tất cả chương trình và cách thức nhập cư phù hợp. Có rất nhiều chương trình đang mở cửa và đang xét duyệt hồ sơ phù hợp với tình hình tài chính, trình độ, kinh nghiệm của các cá nhân.

(theo cicnews.com)