Nhiều người vẫn bối rối khi tìm hiều về sự khác nhau giữa Thẻ cư trú và Thẻ thường trú (thường gọi là “PR” hay “Thẻ xanh”). Nhưng trước tiên Chúng ta cần hiểu rõ khái niệm “Nhập tịch”. “Nhập tịch” là một người đã sống và cư trú trong một số năm nhất định tại Quốc gia nước ngoài trước khi nộp hồ sơ xin quốc tịch. Ví dụ một người cần sống 12 năm tại Thụy sỹ trước khi nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Thụy sỹ. Và Thẻ cư trú là bước đầu tiên trên con đường nhập tịch.

THẺ CƯ TRÚ (Residence Permit)THẺ THƯỜNG TRÚ (Permanent Residency)
Thẻ cư trú cũng có thể hiểu là Thẻ tạm trú (Temporary Resident Permit) cho phép người được cấp thẻ cư trú “tạm thời” tại nước ngoài và sẽ được gia hạn hàng năm (tùy theo quy định của từng quốc gia).Thẻ Thường trú trao cho người sở hữu thời gian cư trú dài hạn tại nước ngoài và tất cả các quyền như ngươi dân bản xử ngoại trừ quyền bầu cử. Thẻ sẽ được gia hạn mỗi 5 năm (tủy quy định của từng quốc gia).
Thời gian bắt buộc lưu trú ngắn hoặc không có quy định về thời gian tối thiểu phải lưu trú tại quốc gia cấp thẻ.Tại hầu hết các quốc gia, Thẻ Thường trú có quy định về thời gian tối thiểu bạn phải lưu trú tại quốc gia cấp thẻ (ít nhất là 6 tháng mỗi năm).
Đây là bước bắt buộc để Bạn hướng tới việc được cấp Thẻ thường trú hoặc thậm chí là trở thành công dân. Một vài quốc gia cho phép Bạn đăng ký trở thành công dân sau một thời gian cư trú nhất định, bỏ qua bước cấp tình trạng thường trú (Vd: Nauy cho phép bạn đăng ký làm công dân sau 7 năm cư trú, không cần tình trạng thường trú nhân).Thẻ thường trú là một trong những bước quan trọng để đưa bạn đến việc đăng ký trở thành công dân dễ dàng hơn sau 1 vài năm quy định. Tuy nhiên có một vài quốc gia thì Bạn hoàn toàn có thể được đăng ký trở thành công dân chỉ với quy định về Thẻ Thường trú (Vd: Anh cho phép đăng ký trở thành công dân Anh sau 5 năm có Thẻ Thường trú).

Leave a Reply