3,750 thư mời ITAs được cấp để nhận thẻ thường trú.

[tie_full_img]

[/tie_full_img] Chính phủ Canada đã cấp thư mời xin thường trú cho 3,750 ứng viên chương trình Express Entry trong đợt tuyển chọn mới vào ngày 25/06/2018. Điểm CRS cho lần này là 442.

Chương trình hôm nay là vòng tuyển chọn thứ 2 trong tháng được thực hiện sau 11 ngày và cũng là vòng thứ 2 liên tiếp chương trình mời 3,750 ứng viên nộp đơn xin thường trú, con số cao kỉ lục năm 2018.

Bộ Di trú, Tị Nạn và Quyền công dân Canada (IRCC) đã đủ cho đợt tuyển chọn lần này. Thời điểm cắt hồ sơ cho đợt này là vào ngày 28/01/2018 lúc 21:06 theo múi giờ tại Canada. Điều này có nghĩa là tất cả ứng viên có số điểm CRS cao hơn hoặc bằng 442 đã nộp hồ sơ trước thời hạn trên sẽ được cấp ITA trong đợt này.

Quy mô ứng viên lớn cộng với thời gian ngắn (11 ngày) giữa hai vòng lựa chọn dẫn đến số điểm CRS giảm xuống đến 9 điểm so với điểm CRS vòng trước đó là 451 (vòng xét duyệt ngày 20/06/2018).

Canada đã tăng số lượng ứng viên dự kiến thông qua chương trình Express Entry vào năm 2018 và 2019 lần lượt là 74,900 và 81,400 ứng viên.
Mặc IRCC đã tổ chức nhiều cuộc tuyển chọn quy mô lớn hơn và thường xuyên, con số giấy mời đã cấp vẫn còn thấp xa so với số giấy mời trong năm 2017. Tại thời điểm này, đã có 39,700 ITA được cấp trong năm 2018.

Sau đây là ví dụ giả định về ứng viên đạt được ITA trong vòng tuyển chọn lần này:

Raj và Deshi đều 29 tuổi, họ kết hôn với nhau và cả hai đều đề có bằng Cử nhân. Cả hai đều làm Kỹ sư phần mềm trong ba năm và cả hai đều có trình độ Tiếng Anh cấp cao. Họ chưa bao giờ học tập hoặc làm việc tại Canada, điểm CRS của họ là 443 đủ để được cấp ITA trong vòng tuyển chọn Express Entry lần này.

“Vòng tuyển chọn lần này cho thấy hệ quả của hai vòng tuyển chọn liên tiếp với quy mô lớn dẫn đến sự sụt giảm số điểm CRS. Trong thực tế, CRS đã giảm đến 9 điểm” – David Cohen, Đối tác cấp cao tại Công ty luật di trú Canada Campbell Cohen tại Montreal.