Vòng tuyển chọn ngày 23/5/2018 đã cấp 3,500 Thư mời.

Chính phủ Canada đã tổ chức cuộc tuyển chọn Express Entry mới vào thứ Tư, ngày 23 tháng 5, đã cấp 3.500 thư mời xin chấp nhận thẻ thường trú. Điểm sàn cho lần tuyển chọn này là 440.

Điểm tuyển chọn lần này là mức thấp nhất trong năm 2018, thấp hơn mức trước đó 441 trong lần tuyển chọn ngày 25 tháng 4 và ngày 9 tháng 5.

Ngày và giờ kết thúc cho vòng tuyển chọn này là ngày 30/12/2017, lúc 06:39:40 giờ UTC. Điều này có nghĩa là tất cả các ứng cử viên có điểm CRS trên 440, cũng như những ứng cử viên có điểm số 440 đã gửi hồ sơ trước thời gian này, đã nhận được thư mời ITA trong cuộc tuyển chọn lần này.

Vòng tuyển chọn lần thứ 10 trong năm 2018 và thứ tư liên tiếp Canada gửi 3.500 thư mời ITA, nâng tổng số thư mời ITA 2018 lên 31.500.

Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quyền công dân Canada đã tăng hạn mức tuyển chọn trong năm 2018 từ 2.750 hồ sơ vào đầu năm đến 3.000 hồ sơ vào tháng Hai và tháng Ba và bây giờ lên đến 3.500 hồ sơ cho 04 vòng tuyển chọn từ đầu tháng Tư

Vòng tuyển chọn có hạn mức hồ sơ lớn làm giảm sàn CRS hoặc giữ số điểm thấp hơn so với vòng có hạn mức ít hơn, đó là những gì chúng ta đã thấy trong bốn vòng gần đây nhất. Việc tăng hạn mức hồ sơ lên 3.500 trong vòng tuyển chọn vào ngày 11/4, ngày 25/4, ngày 9/5 và ngày 23/5 tương ứng với hệ quả giảm 6 điểm CRS, từ 446 xuống mức 440.

Điểm CRS cắt giảm luôn là một điều tốt, ngay cả khi nó chỉ giảm một điểmLuật sư David Cohen

Mục tiêu của Chính phủ Canada cho năm 2018 là 74.900 hồ sơ được chọn thông qua ba hình thức nhập cho nền kinh tế được quản lý theo hệ thống Express Entry, là Federal Skilled Worker Class, Federal Skilled Trades Class và Canadian Experience Class. Cho năm 2019, mục tiêu cho ba diện này được đặt ở mức 81.400.

“Điểm CRS cắt giảm luôn là một điều tốt, ngay cả khi nó chỉ giảm một điểm” theo Luật sư David Cohen, một thành viên cấp cao của Campbell, công ty luật nhập cư Cohen ở Montreal nhận định.

Dưới đây là một giả định cụ thể các ứng viên đã nhân được thư mời ITA tròng vòng xét duyệt lần này:

Gary 29 tuổi và Rita 31 tuổi đã kết hôn. Mỗi người đều có bằng cử nhân và cả hai đều đã làm kỹ sư phần mềm trong bốn năm. Mỗi người có IELTS với số điểm 8.0 trong mỗi kỹ năng. Chưa bao giờ làm việc hoặc học tập tại Canada và cả hai tham gia Express Entry trong đó Gary là đương đơn chính. Điểm số CRS 440 của Gary sẽ đủ để có được ITA trong đợt tuyển chọn ngày 23/5.

Pria 35 tuổi, có hai bằng cử nhân, và đã làm một kế toán trong 5 năm. Cô có chứng chỉ trình độ tiếng Anh nâng cao và chưa từng làm việc hoặc học tập tại Canada. CRS 441 của cô sẽ đủ để đạt được thư mời ITA trong vòng tuyển chọn Express Entry gần nhất.

Nguồn CIC News