Thường trú nhân Mỹ (Thẻ xanh) có đầy đủ các quyền lợi như công dân Mỹ trừ việc được tranh cử, bầu cử, được làm việc trong một số cơ quan đặc biệt của Chính phủ Mỹ, được hưởng một số quyền lợi về chăm sóc sức khoẻ, phúc lợi xã hội chỉ dành riêng cho công dân Mỹ. Những quyền lợi của người có thẻ xanh bao gồm:
Sống và làm việc vô hạn định ở bất cứ nơi nào trên nước Mỹ;
Nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ sau 5 năm sinh sống (lưu trú tại Mỹ ít nhất 6 tháng/năm);
Được bảo lãnh thân nhân;
Ra vào Mỹ không giới hạn số lần và không cần visa;
Những người có thẻ xanh (trong độ tuổi đi học) được miễn học phí trường công từ tiểu học đến trung học, học phí đại học và cao học được áp dụng như công dân Mỹ (bằng 1/3 so với du học sinh);
Có nhiều cơ hội việc làm hơn so với những người không có thẻ xanh hoặc quốc tịch Mỹ;
Sinh viên (có thẻ xanh) được Chính phủ Mỹ cho mượn tiền không lãi (hoặc lãi rất thấp) dài hạn để đóng học phí;
Xin hưởng tiền An Sinh Xã Hội (Social Security), tiền Phụ Cấp Bệnh tật SSI (Supplemental Security Income), và tiền trợ cấp chăm sóc Y tế (Medicare), nếu hội đủ điều kiện;
Sở hữu bất động sản trên nước Mỹ;
Xin bằng lái xe trong tiểu bang hoặc trong khu vực quý vị đang sống;
Gia nhập vào một số binh chủng của Lực Lượng Vũ trang Mỹ…
Trách nhiệm của người có thẻ xanh Mỹ
Để có được những quyền lợi nêu trên, một thường trú nhân phải thực hiện các trách nhiệm bao gồm:
Tuân thủ toàn bộ luật pháp của liên bang, tiểu bang và địa phương;
Đóng thuế thu nhập cho liên bang, tiểu bang và địa phương;
Đăng ký với Sở Quân vụ (Selective Service, thuộc Lực lượng Vũ trang Mỹ), nếu quý vị là nam giới từ 18 đến 26 tuổi;
Duy trì tình trạng nhập cư của mình (không nên rời khỏi Mỹ liên tiếp trên 6 tháng/1 năm);
Luôn mang theo giấy tờ chứng minh tình trạng thường trú nhân;
Khi chuyển chỗ ở, phải báo địa chỉ mới trên mạng hoặc gởi thư báo địa chỉ mới tới Bộ An ninh Quốc nội (Department of Homeland Security hay DHS) trong vòng 10 ngày mỗi lần chuyển chỗ.

Leave a Reply