GIA HẠN TỰ ĐỘNG – NỘP HỒ SƠ

Tôi muốn gia hạn tự động Thẻ cư trú của mình trên trang web của Sở Di Trú Bồ Đào Nha SEF. Tôi cần phải làm gì?

Bạn phải đăng ký trong mục đăng nhập thông tin (personal login) trên trang web của SEF và truy cập vào mục Hồ sơ – Application > Tự động Gia hạn – Automatic Renewal. Bạn phải thực hiện theo tất cả các bước cần thiết và nộp hồ sơ để được Thẻ cư trú của bạn được tự động gia hạn.

Tôi đã đăng ký tài khoản trên trang web của SEF. Tôi nên làm gì tiếp theo để được tự động gia hạn Thẻ cư trú?

Bạn phải truy cập vào mục đăng nhập thông tin (personal login) trên trang web của SEF > Hồ sơ > Tự động Gia hạn. Bạn phải thực hiện theo tất cả các bước cần thiết và nộp hồ sơ để được tự động gia hạn Thẻ cư trú.

Tôi đã có Thẻ cư trú thông qua việc học tập/ làm tình nguyện viên tại Bồ Đào Nha. Liệu tôi có thể sử dụng dịch vụ này để gia hạn tự động Thẻ cư trú của mình trên trang web của SEF hay không?

Không. Thẻ cư trú của bạn hiện tại không thuộc diện được sử dụng tính năng “tự động gia hạn”. Bạn phải thực hiện việc đặt lịch hẹn trực tuyến với SEF tại mục “Lịch hẹn -Appointments” > “Gia hạn Thẻ cư trú – Renewal of Residence Title”

Tôi đã có Thẻ cư trú thông qua các hoạt động đầu tư. Liệu tôi có thể sử dụng dịch vụ này để gia hạn tự động Thẻ cư trú của mình trên trang web của SEF hay không?

Không. Thẻ cư trú của bạn hiện tại không thuộc diện được sử dụng tính năng “tự động gia hạn”. Bạn phải thực hiện việc đặt lịch hẹn trực tuyến với SEF tại mục “Đặt lịch hẹn – Appointments Schedule” trên trang web mục ARI (định cư diện đầu tư).

Tôi đã có Thẻ Thường trú PR. Liệu tôi có thể sử dụng dịch vụ này để gia hạn tự động Thẻ cư trú của mình trên trang web của SEF hay không?

Không. Thẻ cư trú của bạn hiện tại không thuộc diện được sử dụng tính năng “tự động gia hạn”. Bạn phải thực hiện việc đặt lịch hẹn trực tuyến với SEF tại mục “Lịch hẹn – Appointments” > “Gia hạn Thẻ cư trú – Renewal of Residence Permit “.

Tôi là người giữ Thẻ cư trú (Thành viên gia đình của  công dân thuộc khối Liên minh Châu Âu). Liệu tôi có thể sử dụng dịch vụ này để gia hạn tự động Thẻ cư trú của mình trên cổng thông tin của SEF (SEF Portal) hay không?

Không. Thẻ cư trú của bạn hiện tại không thuộc diện được sử dụng tính năng “tự động gia hạn”. Bạn phải thực hiện việc đặt lịch hẹn trực tuyến với SEF tại mục “Lịch hẹn – Appointments” > “Chuyển đổi Thẻ cư trú – Concessão Cartão de Residência”.

Tôi đang giữ Giấy xác nhận Thường trú (Công dân EU). Liệu tôi có thể sử dụng dịch vụ này để gia hạn tự động Thẻ cư trú của mình trên cổng thông tin của SEF hay không?

Không. Thẻ cư trú của bạn hiện tại không thuộc diện được sử dụng tính năng “tự động gia hạn”. Bạn phải thực hiện việc đặt lịch hẹn trực tuyến với SEF tại mục “Lịch hẹn – Schedules”> “Chuyển đổi Thẻ cư trú – Concessão Cartão de Residência”.

Tôi cần thay đổi thông tin cá nhân trước khi nộp hồ sơ xin gia hạn tự động. Tôi có thể thực hiện việc này hay không?

Trong khi đang chờ xử lý hồ sơ xin gia hạn tự động, bạn có thể thay đổi địa chỉ và khai báo thêm mục Mã số thuế cá nhân (NIF) nếu chưa được đăng kí trước đó. Nếu bạn muốn thay đổi thêm các thông tin cá nhân khác (ví dụ như họ tên, tình trạng hôn nhân) bạn nên liên hệ với trung tâm thông tin của SEF.

GIA HẠN TỰ ĐỘNG – SAU KHI NỘP HỒ SƠ

Làm thế nào để tôi có thể thanh toán phí nộp hồ sơ xin gia hạn tự động Thẻ cư trú trên trang web của SEF?

Thanh toán được thực hiện thông qua Phương thức thanh toán độc quyền (Documento Único de Cobrança – DUC). Các khoản phí phải được thanh toán trong vòng 48 giờ sau khi hồ sơ được nộp, qua số tài khoản với số tiền được ghi trong thông báo.

Tôi phải thanh toán bao nhiêu cho hồ sơ xin gia hạn tự động Thẻ cư trú?

Số tiền phải trả được tính tự động thông qua hệ thống. Các loại phí liên quan được liệt kê sẵn trong Phương thức thanh toán độc quyền (Documento Único de Cobrança – DUC).

Tôi đã xác nhận nộp hồ sơ xin gia hạn tự động Thẻ cư trú trên trang web của SEF. Tôi có cần đặt lịch hẹn với Cơ quan Dịch vụ của SEF hay không?

Không. Kể từ thời điểm bạn nộp hồ sơ xin gia hạn tự động Thẻ cư trú và thực hiện thanh toán, bạn chỉ nên đợi giấy phép được gửi đến địa chỉ mà bạn đã cung cấp.

GIA HẠN TỰ ĐỘNG – ĐĂNG KÝ TRÊN TRANG WEB CỦA SEF

Tôi gặp khó khăn trong việc đăng ký tài khoản trên trang web của SEF. Tôi nên làm gì?

Hãy đảm bảo mọi thông tin mà bạn cung cấp là chính xác. Số Thẻ cư trú được ghi ở góc trên cùng bên phải của thẻ. Mật khẩu tài khoản phải chứa ít nhất 6 ký tự, bao gồm chữ thường, chữ hoa, ký tự đặc biệt và số.

Tôi đã đăng ký tài khoản trên trang web của SEF, nhưng không thể nhớ được mật khẩu, liệu tôi có thể đặt lại mật khẩu này hay không?

Bạn có thể đặt lại mật khẩu bằng cách truy cập vào trang web: https://www.sef.pt/en/Pages/recuperacao-password.aspx

Có phải việc đăng ký trên cổng thông tin của SEF chỉ áp dụng cho mỗi cá nhân hay không?

Đúng vậy, mỗi người dùng phải đăng ký một cách độc lập (email, mật khẩu, Thẻ cư trú) trên trang web của SEF.

(theo trang web của Sở Di Trú Bồ Đào Nha)