LỢI THẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH


Được bảo lãnh Gia đình 3 thế hệ
Không yêu cầu Ngoại ngữ
Không chứng minh nguồn tiền
Không yêu cầu Trình độ, Kinh nghiệm
Sở hữu căn hộ, nhà phố riêng biệt
Bồ Đào Nha không đánh thuế thu nhập

ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH


Đủ 18 tuổi trở lên, không giới hạn độ tuổi.
Không chứng minh Tài chính, không Phỏng vấn
Không có tiền án tiền sự, sức khỏe tốt
Không yêu cầu trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc
Mua bất động sản tại Bồ Đào Nha (ở hoặc KD) duy trì ít nhất 5 năm
Hộ chiếu có hiệu lực và cư trú hợp pháp tại một Quốc gia