• 2.Thông tin gia đình:
  3.Hồ sơ cá nhân   

       • (Chi tiết về tên trường, khóa học, bằng cấp, quốc gia và ngôn ngữ theo học…)  (Chi tiết về Chức vụ, thời gian, số giờ làm việc, tên Công ty, Quốc gia…) Bắt buộc đối với chương trình Express Entry – chương trình định cư theo diện lao động tay nghề
    • Trường hợp cần bổ sung thông tin, Quý khách vui lòng sử dụng Form bên dưới
  (Lưu ý: Các file đính kèm có định dạng rar, zip, docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, csv, exls, xls)


  IMMIGRANT ASSESSMENT FOR SKILLED WORKER

  If you are a potential Client seeking more information on your eligibility or wish to validate information provided by our Partners or other advisors on UniStar Immigration’s Immigrant Programs, please use this Assessment to get in touch with us.

  Within 48 hours, we will be more than happy to evaluate your potential, answer all your questions, clarify all points of interest, and give you valuable recommendations, without any obligations on your part.

  At UniStar Immigration, we value privacy. No information will be shared with third parties under any circumstances.

  IMMIGRANT ASSESSMENT

  IMMIGRANT ASSESSMENT FOR BUSINESS

 1. 1