Chương trình thí điểm Open Work Permit Pilot cho phép vợ/chồng của công dân/thường trú nhân Canada được phép làm việc tại Canada trong khi hồ sơ bảo lãnh định cư của họ đang được xử lí.

Vợ/chồng của công dân/thường trú nhân Canada đang nộp hồ sơ xin thường trú nhân có được sự lựa chọn để ở lại Canada một cách hợp pháp với giấy phép lao động Open Work Permit. 

Chương trình thí điểm Open Work Permit Pilot cho phép vợ/của công dân/thường trú nhân Canada được ở lại làm việc tại Canada trong khi đang nộp hồ sơ xin thường trú nhân thông qua diện bảo lãnh vợ/chồng. Để đủ điều kiện, họ phải đã và đang cư trú tại Canada một cách hợp pháp với cùng địa chỉ cư trú với vợ/chồng của họ, kèm với một số điều kiện khác. Họ không cần phải có job offer từ trước.

Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã gia hạn CT thí điểm này lần thứ tư vào tháng 1 năm ngoái đến ngày 31 tháng 7 năm 2020. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì về việc liệu thí điểm có được gia hạn tiếp trong năm nay hay không.

Điểm khác biệt mấu chốt khi người nước ngoài có giấy phép open work permits là họ được làm việc cho bất kì chủ lao động nào tại Canada. Một số loại work permit là giấy phép lao động cho một chủ lao động cụ thể, nghĩa là người lao động nước ngoài chỉ có thể làm việc cho chủ lao động có tên trên giấy phép lao động của họ trong thời gian ở Canada.

Cơ quan IRCC đã gia hạn thời gian cho chương trình thí điểm này hàng năm kể từ khi nó được triển khai thực hiện lần đầu tiên vào năm 2014. Chương trình cho phép vợ/chồng của công dân/ thường trú nhân được làm việc trong lúc chờ được nhận thường trú nhân.

Làm thế nào để có được Open Work Permit với tư cách là vợ/chồng của công dân/ thường trú nhân Canada?

Bạn có thể đồng thời nộp hồ sơ cho chương trình Thí điểm Open Work Permit và chương trình Bảo lãnh Vợ/Chồng ở trong lãnh thổ Canada (Inland Spousal/Common-law Sponsorship), hoặc nộp hồ sơ riêng cho từng chương trình. 

Nếu bạn nộp đồng thời nộp hồ sơ cho 2 chương trình này, vui lòng gửi mọi giấy tờ liên quan qua đường bưu điện bao gồm tất cả mọi loại giấy tờ và chứng từ thanh toán. Nếu giấy tờ không thể gửi do ảnh hưởng của đại dịch vi-rút Corona, cơ quan IRCC sẽ yêu cầu bạn làm thư giải trình lí do tại sao không thể gửi hồ sơ và họ có thể giữ hồ sơ của bạn trên hệ thống trong vòng 90 ngày. Nếu bạn vẫn không thể hoàn tất việc gửi giấy tờ đầy đủ cho hồ sơ của mình  trong 60 ngày, IRCC sẽ gửi yêu cầu bổ sung giấy tờ với thời hạn thêm 90 ngày.

Nếu bạn đã nộp hồ sơ xin bảo lãnh định cư và hồ sơ được phê duyệt thường trú nhân về nguyên tắc, bạn có thể nộp hồ sơ xin open work permit trực tuyến.

Hồ sơ được phê duyệt thường trú nhân về nguyên tắc là một bức thư từ cơ quan IRCC cho biết các yêu cầu để đủ điều kiện xin thường trú nhân đã được đáp ứng, nhưng thủ tục về khám sức khỏe, an ninh và lí lịch tư pháp vẫn cần phải được thực hiện. 

Nếu bạn chưa nhận được thư phê duyệt về nguyên tắc, cơ quan IRCC sẽ thông báo để bạn gửi hồ sơ xin giấy phép lao động work permit qua đường bưu điện. Bạn nên cung cấp tất cả mọi loại giấy tờ liên quan hỗ trợ cho hồ sơ kèm chứng từ thanh toán phí xin work permit.

(theo cicnews.com)