Tỉnh Ontario đã ban hành tổng cộng 142 thông báo về sở thích cho các ứng cử viên trong khu vực EE trong hai lần rút thăm, diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 4.
Các cuộc rút thăm được tiến hành cho Chương trình Khuyến học nhập cư Ontario (OINP). Diện công việc với Người lao động có kỹ năng nói tiếng Pháp (FSSW) và giao dịch có Trách nhiệm. Kể từ khi rút ra cho những ứng cử viên đáp ứng các tiêu chí ra cho FSSW và Skilled Trades Stream, không có yêu cầu điểm số Hệ thống Xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu để nhận được Thông Báo về Quyền lợi, hoặc NOI, cho những lần rút thăm này.

Theo diện FSSW, 55 ứng viên đã nộp hồ sơ Nhập cảnh nhanh của họ từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến 12 tháng 4 năm 2018 đã được cấp NOI. Thêm 87 ứng cử viên có hồ sơ Đăng Ký Express Entry được gửi từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 11 tháng 4 năm 2018 được phát hành NOI trong Diện thương mại có kỹ năng.
Theo diện FSSW được đưa ra vào năm 2015 để giúp OINP lựa chọn những công nhân lành nghề nói tiếng Pháp, những người có đủ khả năng Anh ngữ và muốn sống và làm việc vĩnh viễn ở Ontario.
Diện lao động thương mại có kỹ năng giúp các công nhân ngành nghề có kinh nghiệm trong thương mại đủ điều kiện để định cư tại Ontario thông qua việc sử dụng hệ thống lựa chọn Express Entry.
Các ứng viên được mời với việc ứng tuyển thành công cho OINP sẽ nhận được 600 điểm CRS bổ sung, để họ có vị trí tốt để nhận Thư mời tham gia (ITA) tại một làn rút thăm gần đây của Liên Bang.
Dữ liệu OINP cho thấy 791 ứng cử viên chương trình Express Entry đã được cấp NOIs theo hai diện trong năm nay.
Ngoài các diện này, OINP đã phát hành NOIs một cách thường xuyên cho các ứng cử viên thông qua Diện nguồn nhân lực Kết nối nhanh (HCP). Diện HCP có yêu cầu CRS tối thiểu 400 điểm.
Kể từ đầu năm 2018, OINP đã mời tổng cộng 3,378 ứng viên từ khu vực Express Entry.
Các ứng cử viên trong Pool Express Entry không áp dụng trực tiếp vào các dòng Express Entry của Ontario. Các ứng viên trước hết phải có được một NOI từ Ontario thông qua tài khoản IRCC trực tuyến của họ.
Một khi NOI đã được nhận, các ứng cử viên có 45 ngày kể từ ngày lá thư NOI đã được ban hành để nộp đơn trực tuyến cho OINP.
Để theo bất kỳ diện nào có liên quan đến chương trình Express Entry của Ontario, Ứng viên trước tiên phải nhập vào Pool Express Entry.