Hạng mục B Nova Scotia Demand: Express Entry Stream hoạt động dựa trên nguyên tắc nộp sớm sẽ được chấp nhận sớm .

Tỉnh Nova Scotia sẽ mở lại Demand: Express Entry Stream hạng mục B cho 350 hồ sơ vào sáng mai (28 tháng 4) 9.00 sáng giờ Atlantic Daylight.

Nhu cầu Nova Scotia: Express Entry Stream (NSDEE) chỉ chấp nhận hồ sơ từ các ứng cử viên mà hồ sơ có mặt trong quỹ hồ sơ Express Entry của liên bang. Nó hoạt động trên nguyên tắc đăng ký trước sẽ được nhận trước trước và thường đạt giới hạn yêu cầu rất nhanh.

Các ứng viên đáp ứng điều kiện muốn đăng ký có thể hưởng lợi từ việc chuẩn bị hồ sơ sớm và đảm bảo tất cả giấy tờ đều đã được cập nhật và sẵn sàng để nộp

Ứng viên được đề cử bởi tỉnh Nova Scotia nhận thêm 600 điểm cho Comprehensive Ranking System (CRS), tạo chỗ đứng tốt cho họ để nhận được lời mời xin thường trú tại Canada.

Hạng mục B của NSDEE sẽ có hiệu lực cho lao động có tay nghề với kinh nghiệm làm việc được yêu cầu đang làm việc trong một trong những nghề nghiệp tại Nova Scotia, cũng như hạng mục này sẽ mở cho những người đạt ít nhất 67 điểm trên hệ thống điểm của Nova Scotia, cùng với các tiêu chí khác. Chương trình sẽ không yêu cầu Lời mời làm việc và không có điểm CRS tối thiểu bắt buộc

Điều cần lưu ý là Nova Scotia gần đây đã thực hiện các thay đổi đối với danh sách nghề nghiệp cơ hội giảm từ 16 xuống 11 nghề.

Nghề có trong danh sách:

OCCUPATIONNOC CODESKILL
Financial Auditors and Accountants1111A
Other financial officers1114A
Professional occupations in advertising, marketing and public relations1123A
Administrative assistants1241B
Accounting and related clerks1311B
Civil engineers2131A
Registered nurses and registered psychiatric nurses3012A
Licensed practical nurses3233B
College and other vocational instructors4021A
Paralegal and related occupations4211B
Social and community service workers4212B

Để có thể đăng ký dưới hạng mục B, bạn phải:
[checklist]

  • Có hồ sơ đã đăng ký trong hệ thống Express Entry của liên bang.
  • Đạt được 67 điểm trở lên cho sáu yếu tố lựa chọn.
  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc cho một trong những nghề nghiệp lựa chọn.
  • Có bằng trung học Canada hoặc tương đương.
  • Chứng minh khả năng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp thông qua Canadian Language Benchmark
  • Chứng minh đủ nguồn lực tài chính để định cư tại Nova Scotia.
[/checklist]

Hạng mục A của NSDEE: Việc làm được sắp xếp sẵn tại Nova Scotia vẫn tiếp tục mở. Các ứng viên đăng ký vào hạng mục này phải có một đề nghị việc làm được sắp xếp sẵn đã được chứng minh bởi Đánh giá Tác động Thị trường Lao động tích cực từ doanh nghiệp của Nova Scotia. Đề nghị Việc làm phải phù hợp với Phân loại Nghề nghiệp Quốc Gia (NOC) ở bậc kĩ năng O, A hoặc B.

Bước đầu tiên để theo đuổi một trong hai danh mục của NSDEE là gửi hồ sơ đến quỹ hồ sơ Express Entry của liên bang.

[box type=”info”]

“Thông báo sớm một ngày về việc mở cửa chương trình này là tin mừng cho các ứng cử viên đủ điều kiện đang làm những công việc được ghi trong danh sách nghề nghiệp được chỉnh sửa,” – Luật sư David Cohen, đối tác cao cấp của công ty luật nhập cư Canada Cohen tại Montreal cho biết. “Chương trình này đã được lấp đầy rất nhanh chóng trong quá khứ, và thậm chí với danh sách nghề nghiệp đã cắt giảm, điều này vẫn có thể lặp lại khi chương trình mở vào ngày mai.”

[/box]

Nguồn: CIC