Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã thông báo rằng, kể từ 9:00 sáng theo giờ miền Đông ngày 30 tháng 4 năm 2024, bộ sẽ tăng một số phí thường trú (PR).

IRCC lưu ý rằng mức tăng phí này đang được áp dụng theo Quy định bảo vệ người nhập cư và người tị nạn (IRPR) của Canada, được tính toán “theo tỷ lệ phần trăm tăng tích lũy đối với Chỉ số giá tiêu dùng của Canada do Cơ quan thống kê Canada công bố”.

Thay đổi về phí thường trú PR

Các mức tăng phí sau đây, được đánh dấu là áp dụng cho khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 3 năm 2026, được áp dụng như sau:

Chương trìnhỨng viênPhí hiện tại (tháng 4 năm 2022– tháng 3 năm 2024)Phí mới(tháng 4 năm 2024–tháng 3 năm 2026) 
Phí quyền thường trú (PR)Người nộp đơn chính và vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật$515$575
Công nhân lành nghề Liên bang, Chương trình đề cử cấp tỉnh, Công nhân lành nghề Quebec, Tầng lớp nhập cư Đại Tây Dương và hầu hết các chương trình thí điểm kinh tế (Nông thôn, Thực phẩm nông nghiệp)Người nộp đơn chính$850$950
Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật$850$950
Con phụ thuộc đi cùng $230$260
Chương trình thí điểm cho người chăm sóc trực tiếp và người chăm sóc (Thí điểm người chăm sóc trẻ tại nhà và thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà)Người nộp đơn chính$570$635
Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật$570$635
Con phụ thuộc đi cùng $155$175
Kinh doanh (liên bang và Quebec)Người nộp đơn chính$1,625$1,810
Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật$850$950
Con phụ thuộc đi cùng $230$260
Đoàn tụ gia đình (vợ chồng, bạn đời và con cái; cha mẹ, ông bà; và những người thân khác)Phí tài trợ$75$85
Người nộp đơn chính được tài trợ$490$545
Con được bảo lãnh (người nộp đơn chính dưới 22 tuổi và không phải là vợ/chồng/bạn đời) $75$85
Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật$570$635
Con phụ thuộc đi cùng $155$175
Người được bảo vệNgười nộp đơn chính $570$635
Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật $570$635
Con phụ thuộc đi cùng $155$175
Sự quan tâm nhân đạo và nhân ái / Chính sách côngNgười nộp đơn chính $570$635
Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật$570$635
Con phụ thuộc đi cùng $155$175
Người có giấy phépNgười nộp đơn chính $335$375

Ghi chú từ IRCC

IRCC lưu ý rằng, ngoài trẻ em phụ thuộc và những người được bảo vệ (bao gồm cả người nộp đơn chính và tất cả các thành viên gia đình đi cùng), các nhóm người nộp đơn sau đây được miễn nộp Phí Quyền Thường trú (RPR) của Bộ:

  • Con được bảo lãnh (của người nộp đơn chính theo diện đoàn tụ gia đình) – con phải dưới 22 tuổi và không có vợ/chồng/bạn đời
  • Các ứng viên chính theo các lớp chính sách công và nhân đạo

Lưu ý: Phí này thường được trả bởi tất cả những người nộp đơn xin thường trú (trừ trẻ em phụ thuộc và người được bảo vệ). Những người nộp đơn chính thuộc các hạng mục “cân nhắc nhân đạo và nhân ái” và “chính sách công” chỉ được miễn phí RPR trong một số trường hợp nhất định.

Ngoài ra, IRCC làm rõ rằng những người nộp đơn xin thường trú hạng “có giấy phép” không đủ điều kiện để đưa các thành viên gia đình đi cùng vào đơn đăng ký PR của họ. Thay vào đó, tất cả các cá nhân đủ điều kiện nhận PR thông qua lớp này phải nộp đơn đăng ký PR Canada với tư cách là người nộp đơn chính.

Source: CIC News

Bài viết liên quan

7 Lý Do Nên Chọn Canada Định Cư

Canada từ lâu đã được xem là điểm đến lý tưởng cho những ai mong

CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ THÍ ĐIỂM NÔNG THÔN PHÍA BẮC CANADA – RNIP

RNIP - Chương trình Nhập cư Thí điểm Nông thôn thu hút lao động Phía

CHINH PHỤC CASE KHÓ CỦA ANH KHÁCH ĐẾN TỪ ĐĂK NÔNG THEO CHƯƠNG TRÌNH AOS

Việc xin visa định cư luôn là một quá trình đầy thử thách, đặc biệt

KHÁCH HÀNG V.D ĐÃ CÓ WORK VISA THEO CHƯƠNG TRÌNH SINP

UniStar xin chúc mừng anh N.V.D nộp hồ sơ định cư theo chương trình SINP

Chương trình đầu tư diện doanh nhân nông thôn – Alberta Rural Entrepreneur Stream là gì?

Dòng doanh nhân nông thôn (Rural Entrepreneur Stream - RES) mang đến nhiều lợi ích

NHẬN PR CHO CẢ GIA ĐÌNH CHỈ TỪ 18 THÁNG

Chúc mừng chị V đã nhận kết quả định cư ngay từ Việt Nam theo