Từ thứ Hai tuần này (30/3), Sở Di trú Bồ Đào Nha (SEF) sẽ bắt đầu áp dụng kế hoạch quản lý các lịch hẹn xử lý hồ sơ của tất cả công dân nước ngoài hiện có địa chỉ thường trú tại Bồ Đào Nha với hồ sơ đang chờ xử lý tại SEF,  kể từ khi Bồ Đào Nha ban bố Tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia đối với sự lây lan của dịch Covid – 19 (18/3).

Kế hoạch này, được ban bố theo Lệnh của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bồ Đào Nha (Lệnh số 3863-B / 2020 ngày 27 tháng 3), cũng như quy định về việc đóng cửa tất cả các chi nhánh của Sở Di Trú SEF trong cùng ngày, cân nhắc về nhu cầu cấp thiết giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe cộng đồng, đối với cả nhân viên của SEF cũng như với những người đang có hồ sơ cần được xử lý tại SEF.

Các giấy tờ cần phải được xử lý với thủ tục được tiến hành tại SEF; và đối với các yêu cầu xin cấp thẻ hoặc gia hạn thẻ cư trú, cho dù theo diện chung hay diện đặc biệt, thông qua giấy tờ chứng minh đã đặt lịch hẹn tại SEF hoặc biên nhận chứng minh đã đặt lịch hẹn – liên quan đến tình trạng cư trú thường xuyên của những cá nhân được đề cập theo điều khoản 88, 89 và 90-A theo chế độ pháp lý về việc nhập cảnh, lưu trú, xuất cảnh và trục xuất người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Bồ Đào Nha khi nộp hồ sơ cho các chương trình cư trú hợp pháp.

Các giấy tờ được coi là hợp lệ để sử dụng các dịch vụ công, cụ thể là giấy tờ sử dụng Dịch vụ y tế quốc gia hoặc tiếp cận đến các quyền chăm sóc sức khỏe khác, phúc lợi xã hội, hợp đồng cho thuê, hợp đồng lao động, mở tài khoản ngân hàng và các công việc cần sử dụng các dịch vụ công quan trọng khác.

Xin nhắc lại rằng thị thực và giấy tờ liên quan đến việc cư trú của công dân nước ngoài trên lãnh thổ BĐN đã hết hạn sau ngày 24/2, sẽ vẫn hợp lệ đến ngày 30/6. Những giấy tờ đó, cũng như Thẻ công dân, Giấy phép lái xe, Lí lịch tư pháp, phải được phê duyệt bởi các cơ quan chính phủ cho tất cả các mục đích liên quan tới pháp lý.

SEF cũng sẽ có sự hỗ trợ trực tiếp đối với các yêu cầu được xem xét là khẩn cấp. Như là, những công dân cần phải trở về hay rời khỏi BĐN nếu họ có giấy tờ chứng minh được họ thực sự có việc cấp bách vì những lý do không thể lường trước và không thể tránh khỏi cũng như những công dân bị thất lạc, mất trộm giấy tờ.

Kể từ ngày 1/7 sắp tới đây, Sở Di trú cũng sẽ tiếp tục tiến hành xử lý các lịch hẹn vốn đã được đặt trước cho tới ngày 27/3, các lịch hẹn sẽ được sắp xếp lại theo trình tự thời gian, để đảm bảo sự bình đẳng.Liên quan đến vấn đề cấp hộ chiếu, SEF hiện sẽ chỉ giải quyết các yêu cầu khẩn được coi là xác đáng.