Quyền Bộ trưởng Bộ Di trú Úc – ông Alan Tudge vừa công bố chính phủ sẽ sớm thực hiện những thay đổi trong bài thi quốc tịch Úc.

Phát biểu trước Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia – National Press Club vào ngày 28/08, Bộ trưởng Tudge cho biết sẽ có sự tập trung mạnh mẽ hơn vào “các giá trị của nước Úc” trong bài thi quốc tịch Úc.

“Quốc tịch Úc vừa là một đặc quyền vừa là một trách nhiệm, và nó nên được dành cho những người ủng hộ cho các giá trị, tôn trọng luật pháp của quốc gia và muốn đóng góp cho tương lai của nước Úc. Chúng ta nên chắc chắn rằng những người muốn đến và định cư ở đây nhận thức rõ ràng – và sẵn lòng cam kết với – những giá trị chia sẻ chung để gắn kết tất cả chúng ta với tư cách là người Úc ” – Bộ trưởng Tudge phát biểu với CLB Báo chí.

“Trong vòng 12 tháng vừa qua, ghi nhận kỉ lục 204,000 người đã được cấp quốc tích Úc”.

Ông Tudge thông báo bài kiểm tra quốc tịch Úc mới sẽ bao gồm các câu hỏi về các giá trị của Úc.

“Chúng tôi cũng sẽ chú trọng nhiều hơn đến quyền công dân Úc, khuyến khích mọi người phải gìn giữ điều này”,

 “Tôi xin thông báo về việc chúng tôi sẽ cải biên bài kiểm tra quốc tịch và nó sẽ bao gồm các câu hỏi mới về những giá trị của nước Úc. Tôi sẽ có nhiều điều để nói hơn về vấn đề này trong những tuần sắp tới, nhưng sự tập trung mạnh mẽ hơn vào các giá trị của Úc trong việc kiểm tra quốc tịch sẽ là một phần quan trọng để giúp bảo vệ sự gắn kết xã hội của chúng ta trong tương lai, ”ông phát biểu.

Chính phủ cũng sẽ có những cập nhật đối với mẫu Form xác nhận về Giá trị của nước Úc – Australian values statement sẽ được ký kết bởi những người nhập cư tạm trú và thường trú nhân cũng như các ứng viên nộp hồ sơ xin cấp quốc tịch.

Mẫu Form xác nhận về Giá trị của nước Úc – Australian values statement là gì?

Khi nộp hồ sơ xin cấp visa Úc, các ứng viên được yêu cầu phải xác nhận rằng họ sẽ tôn trọng các giá trị của nước Úc và tuân thủ theo pháp luật của Úc.

Hiện nay, mẫu Form xác nhận về Giá trị của nước Úc đề cập đến:

  • Xã hội Úc đề cao sự tôn trọng tự do và phẩm giá của mỗi cá nhân, tự do tôn giáo, cam kết tuân thủ pháp quyền, nền dân chủ Nghị viện, sự bình đẳng giới và tinh thần của chủ nghĩa quân bình bao gồm sự tôn trọng lẫn nhau, khoan dung, công bằng và lòng trắc ẩn đối với những người đang thiếu thốn và theo đuổi các lợi ích công cộng.
  • Xã hội Úc đề cao sự bình đẳng về cơ hội cho từng cá nhân, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay sắc tộc của họ là gì.
  • Tiếng Anh, với tư cách là ngôn ngữ quốc gia, là một yếu tố thống nhất quan trọng của xã hội Úc. Khi một người muốn trở thành công dân Úc, người đó hiểu rằng:
  • Quốc tịch Úc là một bản sắc chung, một mối liên kết chung gắn kết tất cả những người Úc lại với nhau nhưng vẫn tôn trọng sự đa dạng của họ
  • Quốc tịch Úc vừa là quyền lợi lẫn trách nhiệm. Các trách nhiệm của Quốc tịch Úc bao gồm việc tuân thủ luật pháp Úc, và những trách nhiệm liên quan đến bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử và phục vụ trong bồi thẩm đoàn.

Điều đó cũng có nghĩa là người đó phải cam kết trung thành với quốc gia và dân tộc này.

Có thêm nhiều thời gian hơn để giúp cho người nhập cư học tiếng Anh

Bộ trưởng Tudge vào ngày 28/08 cũng công bố về việc chính phủ đã rà soát lại chương trình tiếng Anh dành cho người nhập cư để học tập và cải thiện các kĩ năng tiếng Anh của họ bằng việc gia tăng thời lượng học thông qua Chương trình Anh ngữ Di dân dành cho người Trưởng thành (AMEP).

“Chúng tôi cũng đang cải biên cho chương trình trở nên linh hoạt hơn để giúp mọi người có thêm nhiều cơ hội và có thêm nhiều phương pháp học tiếng Anh hơn,” Ông Tudge phát biểu

“Kể từ hôm nay, người nhập cư tại Úc sẽ có thể tiếp cận nhiều hơn 510 giờ học tiếng Anh theo tiêu chuẩn hiện tại thông qua chương trình AMEP”.

“Những thay đổi này đồng nghĩa với việc nhiều người nhập cư sẽ có thể tiếp cận với khóa học tiếng Anh miễn phí, với thời lượng học nhiều hơn, và cho đến khi họ có thể đạt được trình độ thông thạo hơn.

“Các kỹ năng tiếng Anh tốt hơn sẽ làm tăng thêm cơ hội tìm được việc làm, giúp họ dễ hòa nhập vào cộng đồng hơn và cho phép mọi người được tham gia một cách trọn vẹn vào nền dân chủ của chúng tôi ,” Bộ trưởng Tudge cho biết.

(theo sbs.com.au)