Newfoundland & Labrador đã đưa ra những giải pháp mới dễ dàng hơn cho những chủ doanh nghiệp tuyển lao động nước ngoài – góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động tại tỉnh bang này thông qua chương trình Atlantic Immigration Program (AIP)

Tỉnh bang đã liệt kê danh sách những ngành nghề đã được miễn đánh giá tác động đến thị trường lao động.

Quá trình bao gồm Job Vacancy Assessment – Đánh giá công việc cần tuyển lao động  (JVA) tương tự như Labour Market Impact Assessment – Đánh giá tác động đến thị trường lao động (LMIA). Bảng đánh giá JVA chứng tỏ chủ doanh nghiệp đã tận dụng mọi cách để tuyển lao động địa phương trước khi mời những lao động nhập cư vào làm việc.

Kèm theo việc đánh giá JVA, chương trình AIP cũng có một số điều kiện riêng để đánh giá thị trường lao động, ví dụ như quy định về đăng quảng cáo.

Để được hưởng lợi ích từ việc miễn trừ, Ứng viên cần phải có Job Offer (thư mời làm việc) trong diện In-Demand Occupation (những ngành nghề Tỉnh Bang ưu tiên). Diện In-Demand Occupation của Tỉnh Bang có 3 lĩnh vực: Chăm sóc y tế, lĩnh vực Công nghệ thông tin – truyền thông (ICT).

Các ngành nghề trong lĩnh vực Chăm sóc y tế được miễn JVA hoặc LMIA :

 • Physician
 • Nurse Practitioner (NP)
 • Licensed Practice Nurse (LPN)
 • Personal Care Attendant (PCA)
 • Clinical Psychologist
 • Medical Physicist
 • Radiation Therapist
 • Dosimetrist

Các ngành nghề trong lĩnh vực Công nghệ thông tin – truyền thông được miễn JVA hoặc LMIA:

 • Software Developer
 • Biomedical Engineer
 • UI/UX Developer
 • Electrical Engineer
 • AI Developer
 • Mechanical Engineer
 • Python Developer
 • Web Developer
 • NET Developer
 • Infrastructure Engineer
 • Security Specialist
 • Cloud Specialist
 • Bioinformatician
 • Computer Network Support
 • Research Associate
 • Data Analytics
 • Offshore Technician
 • ROV Operator
 • Ocean Mapping Specialist
 • Technical Writer

(theo cicnews.com)