Ngày 14/11, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tuần trước đã thông báo tăng lệ phí cho tất cả các dịch vụ nhập tịch, đề xuất bao gồm việc tăng 83% lệ phí xin nhập tịch Mỹ 

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) thông báo về việc đề xuất lệ phí mới, bao gồm giảm lệ phí của một số thủ tục nhưng cũng tăng mạnh phí đối với các dịch vụ nhập tịch khác .

Sau khi USCIS công bố kế hoạch về việc tăng phí, cơ quan này sẽ có một khoảng thời gian 30 ngày để tiếp nhận ý kiến từ công chúng, theo luật định. Đề xuất dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 2/12/2019, nhưng đồng thời vẫn mở thời gian tiếp nhận ý kiến từ công chúng. 

Luật định điều chỉnh biểu phí USCIS với mức tăng trung bình là 21% để đảm bảo việc vận hành của cơ quan này.

Lệ phí nộp hồ sơ xin nhập tịch Mỹ sẽ tăng từ 640 USD lên 1.170 USD. Đề xuất này cũng đề cập tới việc tăng một loạt lệ phí khác tác động đến các hồ sơ liên quan tới nhập cư của những người xin tị nạn ở Mỹ, những người được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời và những người nằm trong Chương trình hoãn dành cho trẻ em vào Mỹ (DACA) và những cư dân lưu trú vĩnh viễn và hợp pháp

Một số lệ phí sẽ tăng hơn 500%, như Form I-881, Application for Suspension of Deportation or Special Rule of Cancellation of Expulsion – Mẫu đơn xin hoãn trục xuất, hiện có lệ phí là 285 USD / người và 570 USD / gia đình. Chi phí mới sẽ là 1,800 USD/ người, tăng 535% và đối với hộ gia đình, tăng 216%.

“USCIS giống như một doanh nghiệp, được yêu cầu liệt kê, kiểm toán các khoản chi và thu, và thực hiện các điều chỉnh dựa trên báo cáo đó. Đề xuất điều chỉnh phí này để đảm bảo người nộp đơn chi trả lệ phí thực sự cho hồ sơ của họ và giảm thiểu các chi phí phát sinh từ hệ thống cũ ,”
– Tân quyền Giám đốc của USCIS Ken Cuccinelli cho biết tại buổi thông cáo báo chí.” Hơn nữa, việc xử lý hồ sơ nhập cư đòi hỏi phải sàng lọc hồ sơ chuyên sâu, phát sinh chi phí mà cơ quan này chi trả, và đề xuất điều chỉnh này giải thích vấn đề duy trì hoạt động của cơ quan chúng tôi và phù hợp hơn với chi phí xử lý đối với từng trường hợp.”

Đề xuất tăng lệ phí cụ thể như sau:

 • Form I-290B (Notice of Appeal or Motion) từ 675 USD lên 705 USD.
 • Form I-485 (Application for Permanent Residence Registration or Adjustment of Status) from từ 1,140 USD lên 1,610 USD.
 • Form I-589 (Asylum Application – Đơn xin tị nạn) từ 0 lên 50 USD.
 • Form I-751 (Petition to Cancel Residence Conditions) từ 595 USD lên 760 USD.
 • Form I-765 (Work Permit – Visa làm việc) từ 410 USD lên 490 USD.
 • Form I-821D (DACA) từ 0 lên 275 USD.
 • Form I-881 (Application for Suspension of Deportation or Cancellation of Expulsion) từ 285 USD lên 1,800 USD.
 • Form N-400 (Naturalization Request- Mẫu đơn xin nhập tịch) từ 640 USD lên 1,170 USD.

Đề xuất giảm lệ phí cụ thể như sau:

 • Form I-90 (Application to Replace Permanent Residence Card – mẫu đơn xin cấp lại thẻ xanh thường trú) từ 455 USD còn 415 USD.
 • Form I-129 for H-2A (Petition for a Nonimmigrant Worker – mẫu đơn visa không định cư đối với lao động nông nghiệp thời vụ ) từ 460 USD còn 425 USD.
 • Form I-129 for H-2B (Petition for a Nonimmigrant worker – mẫu đơn visa không định cư đối với lao động lành nghề và lao động phổ thông) từ 460 USD còn 395 USD.
 • Form I-129F (Foreign Fiance Petition – Mẫu đơn bảo lãnh hôn phu hôn thê) từ 535 USD còn  520 USD.
 • Form I-140 (Immigrant Petition as a Foreign Worker – Mẫu đơn xin định cư làm việc tại Mỹ) từ 700 USD còn 545 USD.
 • Form I-191 (Request for Relief Under section 212 (c) of the Immigration and Nationality Act) từ 930 USD còn 800 USD.
 • Form I-485 (Application for Permanent Residence Registration or Adjustment of Status) từ 1,140 USD còn 1,120 USD.
 • Form I-612 (Application for Exemption on Foreign Residence Under Section 212 (e) of the INA) từ 930 USD còn 525 USD.
 • Form I-694 (Notice of Appeal Decision) từ 890 USD còn 725 USD.
 • Form I-698 (Request for Adjustment of Temporary Status to Permanent Resident Under Section 245A of the Immigration and Nationality Act) từ 1,670 USD còn 1,615 USD.
 • Form I-817 (Application for Family Unit Benefits) từ 600 USD còn 590 USD.
 • Form I-910 (Application for Appointment as a Civil Doctor) từ 785 USD còn 650 USD.
 • Form N-565 (Application for Replacement of Naturalization / Citizenship Document) từ 555 USD còn 545 USD.
 • Form N-600 (Application for Citizenship Certificate – Đơn xin cấp giấy chứng nhận công dân Mỹ) từ 1,170 USD còn 1,015 USD.
 • Form N-600K (Application for Citizenship and Issuance of Certificate Under Section 322) từ 1,170 USD còn 960 USD.
 • USCIS Immigrant Fee  – Lệ phí nộp hồ sơ xét nhập cư cho USCIS từ 220 USD còn 200 USD.
 • Biometric Services – Phí làm thủ tục sinh trắc học từ 85 USD còn 30 USD.