Bộ Quốc tịch và Bảo vệ biên giới Úc (DIBP) vừa đưa ra lời khuyên chính thức nhằm giúp những người đứng đơn xin Visa hiểu rõ về cách làm việc với các đại diện Di trú.

Bộ Quốc tịch và Bảo vệ biên giới Úc (DIBP) vừa đưa ra lời khuyên chính thức nhằm giúp những người đứng đơn xin Visa hiểu rõ về cách làm việc với các đại diện Di trú.
Hiện nay rất nhiều người nộp đơn xin Visa thông qua các đại diện Di trú, nhưng có rất nhiều trường hợp hồ sơ bị ảnh hưởng do những đại lý giả mạo.
Bộ Quốc tịch và Bảo vệ biên giới Úc cho biết, nếu người đứng đơn nộp qua các đại diện Di trú thì các đơn vị này đều cần phải có đăng ký, và sở Di trú sẽ liên hệ với đại diện Di trú khi có thông tin trước khi thông báo với người đứng đơn.
Người phát ngôn của Bộ cũng cho hay “Vậy nên, khi có cập nhật gì về hồ sơ xin Visa thì chúng tôi sẽ liên hệ với các đại diện Di trú thay vì người đứng đơn.” Tùy thuộc vào loại hình dịch vụ mà người đứng đơn ký với đại diện Di trú hợp pháp, nhân viên thụ lý hồ sơ của bang/ liên bang có thể sẽ trao đổi về tình hình hồ sơ với đại diện Di trú và gửi các thông báo dạng văn bản tới các đại diện này, nếu các đại diện này được chứng nhận có thẩm quyền.

Nội dung thông tin liên hệ với các đại diện Di trú có thể bao gồm xác nhận đã nhận hồ sơ xin Visa, những yêu cầu chính thức về việc cung cấp thêm hồ sơ, và yêu cầu phỏng vấn.
Đại diện Di trú cũng là nơi cung cấp thông tin về các loại Visa chuyển tiếp; quyền được làm việc trong khoảng thời gian người nộp đơn đang chờ kết quả Visa; cũng như quyết định cho phép cấp, từ chối hoặc hủy Visa.
“Tùy vào nội dung hợp đồng mà các đại diện Di trú sẽ giúp bạn chuẩn bị giấy tờ hồ sơ ví dụ như: điền mẫu đơn xin cấp Visa, các mẫu đơn theo quy định của sở Di trú và tổng hợp các bằng chứng bổ sung cho hồ sơ của bạn.” người phát ngôn Bộ cho biết.
Phát ngôn viên cũng cho biết thêm: “Bất cứ tài liệu nào đại diện Di trú nộp cho Bộ Quốc tịch và Bỏa vệ biên giới Úc đều được coi là đại diện cho người đứng đơn. Tuy nhiên những đại diện này không được phép tuyên bố hoặc khuyến khích thông báo những thông tin mà họ tin là sai lệch hoặc không chính xác”.
Ông cũng nhấn mạnh: “Nếu bạn đã ủy quyền cho đại diện Di trú của mình là người nhận thông tin hợp pháp, thì các thông tin về tình trạng hồ sơ chẳng hạn như quyết định cấp/ từ chối Visa sẽ được gửi trực tiếp cho đại diện. Do đó bạn sẽ gần như không nhận được thông báo riêng nào. Tuy nhiên bạn có thể yêu cầu họ gửi lại những bản sao của các thông báo này.”
Điểm cuối cùng mà người phát ngôn muốn lưu ý đó là: “Một khi bạn nhận được kết quả Visa, thì liên lạc giữa đại diện Di trú của bạn và sở Di trú sẽ chấm dứt. Vì vậy nếu muốn xin cấp Visa khác hoặc nộp lại đơn thì bạn sẽ phải chỉ định lại một đơn vị đại diện Di trú một lần nữa.”

Leave a Reply