Theo dữ liệu từ Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), vào năm 2023, hơn 354.000 người đã trở thành công dân Canada trong hơn 3.000 buổi lễ nhập quốc tịch trên khắp đất nước.

Vào năm 2022, 375.413 người đã trở thành công dân Canada, đánh dấu sự gia tăng đáng chú ý về xu hướng nhập tịch của quốc gia trong hai năm trước đó.

Để so sánh, số lượng công dân mới của Canada vào năm 2019 là 250.513, 110.989 công dân mới vào năm 2020 và 137.133 vào năm 2021.

IRCC giảm bớt tình trạng tồn đọng quyền công dân như thế nào?

IRCC đang nỗ lực hướng tới mục tiêu xử lý 80% đơn đăng ký quốc tịch theo tiêu chuẩn dịch vụ. Vào tháng 1 năm 2022, tỷ lệ hồ sơ xin quốc tịch tồn đọng là khoảng 46%. Tính đến tháng 11 năm 2023, IRCC đã giảm số lượng đơn đăng ký tồn đọng xuống 20%, đại diện cho con số mục tiêu của IRCC.

IRCC đã giảm lượng tồn đọng bằng cách:

 • Ra mắt nền tảng mới giúp người nộp đơn hoàn thành bài kiểm tra quốc tịch trực tuyến
 • Giới thiệu các nghi thức công dân ảo
 • Triển khai quy trình đăng ký trực tuyến cho hầu hết khách hàng muốn đăng ký quốc tịch, nhận bằng chứng quốc tịch đơn giản hoặc tìm kiếm hồ sơ công dân
 • Tạo trình theo dõi đơn đăng ký quốc tịch trực tuyến để giúp khách hàng cập nhật trạng thái đơn đăng ký của họ và mọi bước cần thiết tiếp theo
 • Thuê thêm nhân viên để tăng tốc độ xử lý trên các ngành nghề kinh doanh của chúng tôi

Con đường từ thường trú đến quốc tịch là gì?

Khi ở Canada, để trở thành công dân Canada, người ta phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định trước khi nộp đơn.

Để đủ điều kiện nhập quốc tịch Canada với tư cách là thường trú nhân, người ta phải:

 • Là thường trú nhân của Canada;
 • Nộp thuế nếu cần thiết;
 • Vượt qua bài kiểm tra quốc tịch Canada (nếu trong độ tuổi từ 18-54);
 • Chứng minh khả năng ngôn ngữ (nếu trong độ tuổi từ 18-54);
 • Đáp ứng các yêu cầu về hiện diện thực tế của Canada

IRCC chỉ cho phép thường trú nhân nộp đơn xin quốc tịch Canada sau khi họ đã là cư dân thực sự của Canada trong ba năm (1.095 ngày) trong số năm năm ngay trước khi nộp đơn xin quốc tịch.

Chỉ tính đến 5 năm trước ngày nộp đơn. Trong khoảng thời gian 5 năm đó:

 • Mỗi ngày ở Canada với tư cách thường trú nhân được tính là cả ngày.
 • Mỗi ngày ở Canada trước khi trở thành thường trú nhân với tư cách là cư dân tạm thời hoặc người được bảo vệ được tính là nửa ngày để đáp ứng yêu cầu hiện diện thực tế để có quốc tịch, thời gian tối đa là 365 ngày.

Nếu người nộp đơn trở thành thường trú nhân cách đây chưa đầy 5 năm, thời gian tính toán bắt đầu từ ngày người đó trở thành thường trú nhân.

Thời gian thụ án ở Canada không được tính vào yêu cầu hiện diện thực tế (tức là thời gian ở trong nhà tù, trại cải tạo, trại giam, trường giáo dưỡng, quản chế và/hoặc tạm tha không thể được tính là hiện diện thực tế).

Lợi ích của quốc tịch Canada là không giống như thường trú nhân, công dân Canada không có nghĩa vụ cư trú. Ngoài ra, công dân Canada còn được nhận hộ chiếu Canada và được quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, tỉnh, thành phố.

Công dân Canada không thể bị mất tư cách trừ khi có được tư cách đó thông qua việc trình bày sai sự thật về tài liệu.