Liên minh Dịch vụ công Canada (PSAC) – một công đoàn đại diện cho hơn 155.000 nhân viên chính phủ liên bang đã tuyên bố bắt đầu đình công từ ngày hôm nay. Việc này gây ảnh hưởng đến hầu hết các cơ quan chính phủ, bao gồm cả Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC).

Một số dịch vụ của Chính phủ Canada sẽ bị hạn chế khi cuộc đình công diễn ra.

Các dịch vụ bị hạn chế

IRCC cho biết sẽ có một số sự gián đoạn và chậm trễ có thể xảy ra với:

 • Việc xử lý hồ sơ
 • Các lịch hẹn hoặc sự kiện trực tiếp bao gồm các nghi lễ nhập quốc tịch
 • Các phương thức liên hệ với Bộ di trú Canada – IRCC như qua email, điện thoại hoặc mạng xã hội
 • Các dịch vụ liên quan đến thủ tục lãnh sự và hộ chiếu
 • Các dịch vụ làm hộ chiếu Canada

Các dịch vụ IRCC còn hoạt động

IRCC cho biết vẫn còn một số dịch vụ khác hoạt động nhằm hỗ trợ người nộp hồ sơ xin. Họ vẫn có thể:

 • Đăng ký hồ sơ trực tuyến
 • Gửi hồ sơ đăng ký tới IRCC
 • Sử dụng tài khoản trực tuyến
 • Truy cập một số dịch vụ khẩn cấp

Các dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức phi chính phủ vẫn sẽ hoạt động, như:

 • Các dịch vụ thanh toán từ các tổ chức đối tác của IRCC
 • Chăm sóc sức khỏe thông qua Chương trình Y tế Liên bang Tạm thời (IFHP)
 • Các trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực bên ngoài Canada

Ngoài ra, Cơ quan việc làm và phát triển xã hội Canada (ESDC) dự kiến sẽ có sự gián đoạn đối với Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP) và việc thu thập sinh trắc học.

Lý do đình công

Công đoàn đại diện cho hơn 155.000 công chức ở Canada cho biết họ đình công vì muốn có một mức lương công bằng hơn, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nơi làm việc toàn diện hơn và giảm thiểu tình trạng sa thải bằng cách tạo ra nhiều việc làm hơn thay vì ký kết hợp đồng vào các chức vụ trong các tổ chức tư nhân.

Ngày 17/4, Chính phủ cho biết hai bên đã đàm phán để đạt được thỏa thuận và tránh diễn ra cuộc đình công. Khi đó, Chính phủ đã đưa ra đề nghị mức lương tăng 9% trong ba năm tới dựa trên các khuyến nghị của Ủy ban Lợi ích Công bên thứ ba.

Một trong những vấn đề mâu thuẫn chính là việc đảm bảo cho các công chức PSAC tiếp tục làm việc từ xa. Công đoàn cho biết rằng trong suốt thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, các công chức đã chứng minh rằng họ làm việc từ xa hiệu quả như khi họ ở văn phòng và 90% công chức muốn tiếp tục làm việc từ xa.

Chính phủ cho biết các yêu cầu hiện đang được soạn thảo sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cung cấp dịch vụ cho cư dân Canada và sẽ hạn chế khả năng quản lý công chức hiệu quả.

Báo cáo của Chính phủ cho biết các khoản thanh toán trợ cấp sẽ được ưu tiên và xác nhận rằng sẽ tiếp tục thanh toán Trợ cấp Trẻ em Canada trong thời gian gián đoạn lao động. Các khoản thanh toán sau đây cũng sẽ tiếp tục như dự kiến:

 • Thanh toán bảo hiểm việc làm
 • Thanh toán Chương trình Hưu trí Canada
 • Hỗ trợ thu nhập cựu chiến binh
 • Thanh toán bảo đảm bổ sung thu nhập và phúc lợi cao niên

Theo cicnews.com