Quy luật đường cong Laffer chỉ ra rằng: Bạn sẽ thu được nhiều hơn những hàng hóa mà bạn đánh thuế ít hơn. Khi thuế suất giảm xuống, thu nhập chịu thuế sẽ tăng lên. Và sẽ có ít lý do hơn để tránh thuế nếu thuế suất thấp, vì vậy mọi người sẽ thực hiện đóng thuế đầy đủ hơn. Kết quả là đất nước sẽ thu về một khoản ngân sách không thay đổi hoặc thấp chí còn tăng thêm với thuế suất thấp hơn.

Thuế doanh nghiệp tại Bulgaria giảm từ 40% vào năm 1997 xuống còn 10% vào năm 2007. Vậy kết quả giảm thuế ra sao? Thu nhập ngân sách vẫn không thay đổi nếu tính theo phần trăm của GDP. Trong năm 2016, thu nhập từ thuế doanh nghiệp với mức thuế suất 10% là 2,24% GDP. Đây là mức % giống như tỉ lệ tại Mỹ vào năm 2016. Vào năm 2016, tổng thuế thu nhập doanh nghiệp Liên Bang và từng Bang là 40% – mức cao nhất trong khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế – Organization for Economic Cooperation and Development), đây cũng là mức thuế ban đầu của Bulgaria. Tỉ lệ thu ngân sách trung bình/GDP trong khối OECD là 2,8% trong năm 2015.

Tỷ lệ thu ngân sách/ GDP tại Bulgaria đạt mức cao nhất vào năm 2007-2008, năm đầu tiên khi triển khai hệ thống thuế 10%. Khủng hoảng kinh tế làm giảm thu nhập ngân sách, nhưng hiện tại con số này đã về mức trung bình.

Một nghiên cứu gần đây bởi Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ cho thấy:

Với mỗi mức tăng thuế 9% đối với thuế doanh nghiệp, thu nhập của doanh nghiệp giảm từ 8.9% – 5,5% theo tỉ giá danh nghĩa và giảm 3,4% theo tỉ giá thật

 Điều này có nghĩa rằng: nếu thuế tăng 9% (Ví dụ: tăng từ 30% đến 32.7%), nguồn thu từ thuế sẽ giảm 8,9%. Chúng có mức Thuế cao trên mức thu nhập chịu thuế thấp hơn, dẫn đến thu ngân sách vẫn không thay đổi. Hơn thế nữa, mức thuế cao sẽ không thu hút đầu tư,  dẫn đến giảm tăng trưởng chung.

Mặc dù thu ngân sách vẫn không thay đổi. Nhưng GDP sẽ thay đổi, và mức thuế thấp sẽ thu hút nhiều nguồn đầu tư hơn và từ đó, tăng GDP nói chung.