+ Cấu trúc của Hệ thống Giáo dục
+ Giáo dục Mầm non ở Bulgaria
+ Giáo dục tiểu học và trung học cơ sở
+ Giáo dục Trung học Phổ thông ở Bulgaria
+ Giáo dục Đại học ở Bulgaria
+ Một số loại Cơ sở Giáo dục Đại học

Phần 1

Cấu trúc của Hệ thống Giáo dục

Giáo dục chính thức ở Bulgaria được quản lý bởi chính quyền địa phương. Nó có cấu trúc như sau: giáo dục tiểu học (từ 0 đến 6 tuổi), giáo dục tiểu học (từ lớp một đến lớp bốn), giáo dục trung học cơ sở (từ lớp năm đến lớp tám), giáo dục trung học phổ thông (lớp chín đến lớp mười hai) và giáo dục đại học.

Giáo dục tiểu học và trung học cơ sở là bắt buộc. Giáo dục mầm non, trung học phổ thông và cao hơn là tùy chọn. Giáo dục tiểu học và trung học ở Bulgaria được miễn phí ở các trường công lập. Có các trường tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 4), các trường cơ sở (từ lớp 5 đến lớp 8), các trường trung học (từ lớp 8 đến lớp 12). Trong trường hợp các trường phổ thông cơ sở và trung học phổ thông, học sinh không có nghĩa vụ phải theo học cùng một trường qua tất cả các giai đoạn giáo dục

Trong suốt năm học, các kỹ năng và kiến thức của học sinh được kiểm tra qua các kỳ thi và bài kiểm tra bằng miệng, bằng văn bản, thực hành. Hệ thống phân loại của Bulgaria dựa trên thang điểm 6 và định lượng (tệ: 2, trung bình: 3, tốt 4, rất tốt 5 và tuyệt vời 6). Trẻ em ở các lớp một được đánh giá chỉ trên một định tính (thấp, công bằng, tốt, rất tốt, xuất sắc). Quy mô này cũng được sử dụng để phân loại trẻ em có nhu cầu đặc biệt.
Kiểm tra cuối cấp được thực hiện vào cuối lớp 4, lớp 7 và lớp 12. Tất cả các học sinh lớp 8 của khóa học ngoại ngữ chuyên sâu đặc biệt phải vượt qua kỳ thi đánh giá ngoại ngữ quốc gia vào cuối năm học.

Tất cả các lớp học trong các trường công lập và các trường đại học đều được dạy bằng tiếng Bungari. Năm học được chia thành hai học kỳ kể cả học sinh và sinh viên. Các lớp học trong các trường bắt đầu vào ngày 15 tháng 9 và năm học kết thúc vào ngày 30 tháng 6 cho học sinh trung học. Học sinh nhỏ tuổi kết thúc vào cuối tháng 5 hoặc giữa tháng 6.

Phần 2

Giáo dục Mầm non ở Bulgaria

Trước khi đi học tiểu học, trẻ em ở Bulgaria phải dành ít nhất hai năm học mẫu giáo.

Các trường mẫu giáo và trường học là công lập hoặc tư nhân, tùy thuộc vào loại lựa chọn của bố mẹ.

Quá trình đăng ký học cho một đứa trẻ mầm non có thể rất dài và căng thẳng do thực tế là trong vài năm qua không có đủ số lượng lớp cho tất cả trẻ em.

Tính đến 2010/2011, hai năm học ở trường mẫu giáo là bắt buộc hoặc trong các nhóm dự bị tại các trường tiểu học.

Hỗ trợ giáo dục miễn phí cho trẻ em trong các lớp trước khi bắt đầu vào tiểu học bắt buộc được nhà nước cung cấp. Cha mẹ chỉ phải trả một khoản phí hàng tháng cho thực phẩm. Khoản lệ phí có thể được giảm cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Tính đến năm 2010, phụ huynh cũng trả tiền cho các hoạt động ngoài các yêu cầu giáo dục của tiểu bang (Ví dụ: các lớp học tiếng Anh, các lớp học khiêu vũ, v.v.).

Các trường mẫu giáo hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, nhưng cha mẹ có thể chọn đưa con về nhà vào giờ ăn trưa. Có các trường mẫu giáo cho trẻ em 0-3 tuổi và các trường mẫu giáo (detska gradina) cho trẻ em từ 3 tuổi đến lớp một (trẻ em từ sáu đến bảy tuổi).

Giáo dục tiểu học và trung học cơ sở

Thời gian giáo dục tiểu học (natchalno obrazovanie) là bốn năm. Thông thường, nó bắt đầu khi một đứa trẻ lên bảy tuổi, nhưng không phải là hiếm khi cha mẹ gửi con cái của họ vào lớp 1 lúc sáu tuổi. Không có hạn chế về việc lựa chọn các trường tiểu học. Tuy nhiên, một số trường sẽ chỉ chấp nhận trẻ em có địa chỉ cư trú trong khu vực nơi trường tọa lạc.

Có một số lượng tương đối nhỏ các trường tiểu học và hầu hết trẻ em theo học các trường tiểu học hoặc trường trung học từ lớp một đến lớp bốn. Học sinh tiểu học vào các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông có thể chuyển trường sau lớp bốn, nếu có một trường khác cung cấp các môn học chuyên môn mà họ quan tâm.

Trong vài năm qua, nhiều trường học cung cấp các lớp chuyên biệt sau lớp bốn để thu hút nhiều học sinh hơn và để lựa chọn một lớp/trường trung học chuyên biệt dễ dàng hơn. Tuy nhiên, hầu hết các học sinh sẽ chuyển đổi sau lớp bảy hoặc lớp tám và nộp đơn vào một trường dạy nghề hoặc một trường trung học chuyên ngành.

Sau khi học xong lớp bốn, học sinh được chứng nhận giáo dục tiểu học. Để có được một bằng cấp giáo dục cơ bản, học sinh có thể vào một trường trung học cơ sở hoặc chọn tham dự một trường trung học phổ thông. Giáo dục trung học cơ sở (osnovno obrazovanie) cũng là bốn năm. Vào cuối bốn năm, học sinh nhận được bằng tốt nghiệp giáo dục trung học cở sở. Nó cung cấp cho sinh viên quyền ghi danh vào một trường trung học phổ thông. Nếu học sinh chọn học tại một trong những trường trung học chuyên biệt, các em phải vượt qua hai kỳ thi trở lên để có được một chỗ trong một trong các lớp mà họ lựa chọn

Phần 3

Giáo dục Trung học Phổ thông ở Bulgaria

Thi tuyển sinh và các loại trường trung học phổ thông

Ở Bulgaria, giáo dục trung học phổ thông là tùy chọn. Học sinh cần có chứng chỉ giáo dục trung học cơ bản để nộp đơn xin học trung học phổ thông.

Có một số loại trường phổ thông trung học ở Bulgaria: trường trung học phổ thông (gimnazia), trường trung học phổ thông (sredno obshtoobrazovatelno uchilishte), trường trung học chuyên ngành (profilirana gimnazia), trường dạy nghề (profesionalni uchilishta).

Tuyển sinh tại các trường trung học chuyên nghiệp, trường trung học chuyên ngành và lớp học chuyên ngành của một số trường trung học phổ thông sau lớp 7 lấy điểm theo kết quả của kỳ thi quốc gia bên ngoài và sở thích của bé đối với trường học. Việc nhập học lớp 8 cho các trường đó dựa trên thành tích của học sinh trong quá trình học tập trước đây của bé.

Những năm 2012, ngôn ngữ và văn học Bungari, và các kỳ thi toán là bắt buộc đối với tất cả học sinh lớp bảy. Ngay cả trẻ em không thay đổi trường học / lớp học cũng nên thực hiện các bài kiểm tra này. Đối với một số trường học, có thể yêu cầu kiểm tra bổ sung.

Bộ Giáo dục đang có kế hoạch thay đổi pháp luật vào năm 2012/2013, sau đó học sinh sẽ hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản sau lớp 7. Giai đoạn trung học sẽ được chia thành hai cấp độ: bắt buộc đối với tất cả học sinh từ lớp 8 đến lớp 10 và lớp 11 và 12 tùy chọn cho học sinh sẵn sàng hoàn thành chương trình trung học. Vào cuối mỗi giai đoạn học sinh sẽ nhận được giấy chứng nhận cho phép họ tiếp tục học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Học sinh học các trường trung học chuyên ngành có được các kỹ năng và kiến thức trong các lĩnh vực cụ thể. Các nghiên cứu chuyên gia phổ biến nhất trong các trường như vậy là ngoại ngữ và lịch sử; một ngôn ngữ nước ngoài và nghiên cứu kinh tế, hoặc một ngoại ngữ và sinh học. Trong nhiều trường hợp, sau khi tốt nghiệp trung học, học sinh từ các trường này chọn tiếp tục học ở cùng khu vực và nộp đơn vào các ngành đại học tương ứng.

Những sinh viên tốt nghiệp từ các trường trung cấp nghề có được chứng chỉ đủ điều kiện, vì năm cuối của họ chủ yếu bao gồm giờ thực hành, đôi khi trong các ngành liên quan. Chứng chỉ này có thể được tính là kinh nghiệm và nó có thể giúp đỡ nếu một sinh viên muốn bắt đầu một công việc liên quan ngay sau khi tốt nghiệp trung học.

Tất cả học sinh phải vượt qua kỳ thi của trường tiểu bang để lại (kỳ thi Matura-matriculation) để lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Bài kiểm tra này là ngôn ngữ và văn học Bungari và một môn học do học sinh lựa chọn. Họ có quyền ngồi cho kỳ thi thi tuyển khác theo lựa chọn của họ trong một môn học khác. Kết quả của các kỳ thi này có thể xếp hạng học sinh ở một số trường cao hơn nếu trường cao hơn cho phép tùy chọn này.

Phần 4

Giáo dục Đại học ở Bulgaria

Các loại cơ sở giáo dục đại học, kỳ thi, trình độ

Có khoảng 50 cơ sở giáo dục đại học ở Bulgaria, cả ở nơi công cộng lẫn tư nhân. Để đăng ký học, học sinh cần bằng tốt nghiệp trung học
Để ghi danh vào một trường đại học ở Bulgaria, sinh viên phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh và có thể có thêm các kỳ thi khác nhau tùy theo quy định của tổ chức mà họ lựa chọn.

Một số loại Cơ sở Giáo dục Đại học:

Các trường đại học (Universiteti) cung cấp các nghiên cứu về nhiều lĩnh vực trong ít nhất ba trong số bốn lĩnh vực kiến thức chính (nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kỹ thuật) ở các bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Các trường trung học chuyên biệt (Spezializirani visshi uchilishta) giảng dạy chủ yếu ở lĩnh vực kiến thức chuyên môn, được chỉ định theo tên của trường. Các trường này có thể cung cấp các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ với các quy định của pháp luật.

Các trường Cao đẳng Độc lập (Samostojatelni koleji) là các cơ sở cung cấp giáo dục có định hướng nghề nghiệp hơn. Họ cung cấp các chương trình đào tạo và sinh viên tốt nghiệp ba năm có trình độ Cử nhân chuyên nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp đại học có thể tiếp tục học lên Thạc sĩ trong cùng một lĩnh vực kiến thức.

Giáo dục đại học ở Bulgaria được trả tiền. Giá khoảng từ 300 lеva (khoảng 160 euro) và 3000 leva (khoảng 1600 euro). Học phí trong các trường đại học quốc tế thường bắt đầu vào khoảng 1000 euro. Học phí cao nhất dành cho ngành y, luật hoặc nghệ thuật. Ngoài ra, giá cả khác nhau tùy theo tổ chức, vị trí của nó, mức độ áp dụng tùy trường hợp, v.v.

Năm học tại các trường đại học bắt đầu vào khoảng ngày 1 tháng 10 và kỳ thi mùa hè kết thúc vào cuối tháng Sáu. Các kỳ thi có thể được thực hiện lại vào tháng 9. Có một số lần giới hạn mà sinh viên có thể thực hiện lại bài kiểm tra. Con số này, cũng như các yêu cầu khác liên quan đến quyền của một sinh viên tham gia kỳ thi phụ thuộc vào quy định của mỗi trường Đại học.