Vòng tuyển chọn #92 ngày 13/06/2018 đã cấp 3,750 ITAs cho hồ sơ từ 451 điểm trở lên

Chính phủ Canada vừa thực hiện vòng tuyển chọn với số lượng thư mời cao nhất năm 2018 vào ngày 13/06/2018 cấp 3,750 thư mời xin chấp nhận thẻ thường trú cho đương đơn với số điểm từ 451.

[dropcap]N[/dropcap]hững vòng lựa chọn trước đó trong năm 2018 có số thư mời ITA được cấp cao nhất là 3,500. Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quyền công dân Canada (IRCC) áp dụng quy tắc tie-break cho đợt tuyền chọn lần này. Ngày và thời gian áp dụng tie-break cho vòng này là Tháng 7, 2017 lúc 07:01:28 UTC. Điều ngày có nghĩa rằng tất cả các ứng viên với số điềm CRS từ 451 trở lên nộp hồ sơ trước thời gian tie-break nêu trên sẽ nhận được ITA trong đợt tuyển chọn lần này.

Số lượng ITA cấp ra trong mỗi vòng năm 2018 có xu hướng tăng dần. Đầu năm diễn ra 2 vòng tuyển chọn vào Tháng 1 với tổng số ITA được cấp là 2,750. Sau đó là 04 vòng cho Tháng 2 và Tháng 3 với số ITA mỗi vòng là 3,000. Ngoài ra, 04 vòng lựa chọn diễn ra trong Tháng 4 và Tháng 5 mỗi vòng cấp 3,500 ITA.

Việc số lượng người được lựa chọn tăng là không quá ngạc nhiên vì mục tiêu nhập cư của Canada trong năm 2018 là cao hơn so với năm 2017. Và mục tiêu trong năm 2019, 2020 cũng được cho là sẽ tăng theo.

Mục tiêu của chính phủ Canada năm nay là 74,900 thư mời ITA thông qua ba chương trình nhập cư theo hệ thống Express Entry – Federal Skilled Worker Class, Federal Skilled Trades Class và Canadian Experience Class. Mục tiêu đặt ra trong năm 2019 là 81,400 hồ sơ.
Biểu đồ dưới đây cho thấy mặc dù mục tiêu cho năm 2018 và 2019 cao hơn năm 2017, nhưng ITA đã cấp trong năm 2018 lại thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017.

Mặc dù các cuộc tuyển chọn quy mô lớn sẽ làm giảm điểm CRS,tuy nhiên thời gian giữa các vòng tuyển chọn cũng là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến CRS.

Đây vòng tuyển chọn đầu tiên kể từ vòng tuyển chọn ngày 23/5, sau đó là một vòng tuyển chọn áp dụng riêng cho một số ngành vào 30/5. Khoảng cách 03 tuần giữa vòng 23/5 với vòng ngày hôm này ảnh hưởng làm điểm CRS tối thiểu tăng lên. Thời gian 03 tuần là dài hơn bình thường trong khi khoảng thời gian giữa 2 vòng tuyển chọn thường là 02 tuần.

Thời gian giữa các vòng dài hơn cho phép số hồ sơ xét duyệt trong Express Entry được phục hồi, dẫn đến tăng điểm tối thiểu. Nếu như tổ chức các vòng tuyển chọn thường xuyên hơn thì điều đó có thể làm giảm số lượng hồ sơ mới nộp vào Express Entry giữa các vòng.

“Bây giờ, khi IRCC đã tăng số lượng hồ sơ lựa chọn lên 3,750 lần đầu tiên vào năm 2018, sẽ rất thú vị khi xem xét ảnh hưởng của nó đối với điểm CRS cho các cuộc tuyển chọn diễn ra 02 tuần một lần hoặc thường xuyên hơn” Luật sư David Cohen, đối tác cấp cao của công ty Luật về nhập cư Cohen Canadian tại Montreal.

“Trong khi IRCC cố gắng đạt mục tiêu Express Entry lớn hơn, chúng tôi tiếp tục nhận thấy nhiều thay đổi, cả về các loại vòng tuyển chọn và quy mô tuyển chọn khác nhau.”

Sau đây là những ví dụ giả định của các ứng viên có thể được cấp ITA trong vòng lựa chọn hôm nay.

Fiona 34 tuổi, có bằng Thạc sĩ và đang làm kế toán với thời gian 05 năm. Cô có số điểm IELTS đạt 8.0 cho tất cả các kỹ năng. Fiona chưa bao giờ làm việc hoặc học tập tại Canada, điểm số CRS 451 của cô sẽ đủ để được cấp ITA trong vòng lựa chọn Express Entry hôm nay.

Ram 29 tuổi, có bằng Cử nhân, làm công việc Tư vấn Quản lý trong ba năm. Anh có số điểm IELTS đạt 8.0 cho tất cả các kỹ năng. Ram chưa bao giờ làm việc hoặc học tập tại Canada, anh có một người chị là thường trú nhân Canada sinh sống tại Toronto. CRS 453 của anh sẽ đủ để được cấp ITA trong vòng lựa chọn ngày 13 tháng 6.

Nguồn: CIC News