Bộ di trú Canada đã phát hành 3.500 lời mời nộp đơn cho các ứng cử viên trong bể hồ sơ Express Entry trong một cuộc rút thăm đã diễn ra vào thứ Tư ngày 11 tháng 4.

Điểm số Hệ thống Xếp hạng Toàn diện Tối thiểu (CRS) yêu cầu để có được một Lời mời (ITA) trong thời gian rút thăm này là 444.

Điểm tổi thiếu thấp hơn hai lần so với vòng mời trước, diễn ra vào ngày 26 tháng 3 với số điểm CRS tối thiểu là 446. Cuộc rút thăm 26 tháng 3 đã diễn ra 12 ngày sau vòng mời trước đó vào ngày 14 tháng 3 và CRS giảm điểm xuống 10 điểm so với vòng mời trước đó.

Cuộc rút thăm mới này đã phá vỡ xu hướng gần đây của việc 3.000 ITA đang được ban hành, cũng là trường hợp trong bốn lần rút thăm trước đó từ ngày 7 tháng 2. Chính phủ Canada đã ban hành 21.000 ITA kể từ đầu năm 2018.

IRCC đã áp dụng nguyên tắc phá vỡ ràng buộc vào ngày 11 tháng 4. Đối với vòng mời này, thời gian và ngày của tie-break là 26 Tháng 3 năm 2018 lúc 08:25:40 UTC. Điều này có nghĩa là tất cả các ứng viên có điểm số CRS trên 444, cũng như những ứng viên có điểm số 444 mà đã gửi hồ sơ của họ trước thời điểm này, nhận được một ITA.
Để nhập vào bể hồ sơ Express Entry và được chỉ định một điểm số CRS, các cá nhân cần phải hội đủ điều kiện theo một trong những chương trình nhập cư kinh tế liên bang của Canada: tay nghề liên bang (FSWC), Canadian Class Experience Class (CEC) hoặc Fedearal Skilled Trades Class (FSTC).

Theo mục tiêu đặt ra trong kế hoạch nhập cư của Canada trong nhiều năm cho năm 2018-2020, chính phủ liên bang đặt ra mục tiêu 74.900 lượt nhập cư mới cho ba lớp nhập cư kinh tế được quản lý thông qua hệ thống Express Entry.

Cuộc rút thăm ngày 11 tháng 4 là cuộc rút thăm lớn nhất trong năm.

Các khoản rút thăm lớn hơn, giống như kết quả được thực hiện ngày 11/4, có thể giúp chính phủ đạt được các mục tiêu nhập cư nhanh hơn cho năm 2018 và 2019.

Làm thế nào Chính phủ Canada sẽ tiếp tục làm việc hướng tới các mục tiêu 2018 và 2019 vẫn còn được nhìn thấy. Nó có thể có nghĩa là vòng rút hồ sơ lớn hơn hoặc thường xuyên hơn, hoặc một số cách tiếp cận khác.

Nhìn vào năm ngoái, tháng 4 năm 2017 là một trong những tháng bận rộn nhất của Express Entry với ba vòng rút thăm và tổng số 11.341 ITA đã được ban hành. Điểm số tối thiểu CRS tháng 4 năm ngoái là 415.

Hệ thống Express Entry liên kết với các chương trình đề cử của tỉnh (PNPs)

Trong quý I năm 2018, nhiều tỉnh của Canada đã sử dụng PNPs Express-Entry (hoặc ‘nâng cao’). Với sự đề cử của tỉnh, các ứng viên Express Entry nhận được thêm 600 điểm CRS của họ, để họ có vị trí tốt để nhận ITA.

Tìm hiểu cách các tỉnh của Canada đã sử dụng PNP của họ để chọn ứng cử viên Express Entry và đạt được mục tiêu nhập cư hàng năm của họ.

Kịch bản giả thuyết sau mô tả cách một ứng viên có thể có được một ITA trong đợt rút hồ sơ ra ngày 11 tháng 4:

Mickael 35 tuổi, có bằng Thạc sĩ và đã làm việc như một kỹ sư phần mềm trong 5 năm. Anh đã đạt 8.0 IELS cho mỗi kỹ năng. Trong khi Mickael chưa bao giờ làm việc hoặc học tập tại Canada, thì điểm số CRS 445 của mình sẽ đủ để đạt được và ITA trong lần vòng hồ sơ Express Entry 11 tháng 4.

“Vòng rút thăm lớn nhất năm 2018 là một tin rất thú vị. Luật sư David Cohen cho biết chính phủ Canada có những mục tiêu nhập cư cao hơn trong ba năm tới, và thu hút lớn hơn có thể là một trong những cách để đạt được điều này.

“Mặc dù vòng rút hồ sơ này được diễn ra sau hơn 2 tuần vòng trước đó, số lượng nhận lớn hơn vẫn giúp giảm điểm yêu cầu CRS tối thiểu.”

Nguồn CIC