BECOME A GLOBAL CITIZEN WITH US

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TỊCH KINH TẾ

Economic Citizenship Program

Chính phủ Thịnh vượng chung Dominica thiết lập Chương trình Quốc tịch Kinh tế (Economic Citizenship Program) nhằm chuyển vốn vào chương trình phát triển Quốc gia (Đầu tư vào trường học, nâng cấp bệnh viện, sân vận động thể thao và các dự án khu vực Tư nhân khác). Chương trình Quốc tịch Kinh tế cho phép đương đơn trở thành Công dân của Thịnh vượng chung Dominica mà không cần cư trú.

LỢI ÍCH CHƯƠNG TRÌNH

• Quốc tịch ở một nước khối Thịnh vương chung Anh.
• Quốc tịch Dominica vĩnh viễn và không bị hủy bỏ.
• Chương trình Quốc tịch Kinh tế không đòi hỏi phải cư trú.
• Dominica chấp nhận hai Quốc tịch và không yêu cầu công dân phải bỏ Quốc tịch hiện tại.
• Người mang hộ chiếu Dominica có thể đi Du lịch nhiều nước trên Thế giới mà không cần xin Visa (xem trong danh sách đính kèm).
• Các tài khoản Ngân hàng nước ngoài, Dự án đầu tư và các công ty do Dominica thiết lập sẽ tạo cơ hội đặc biệt cho các nhà đầu tư trong kinh doanh cũng như trong hoạch định Thuế.

ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH

• Đương đơn chính phải từ 21 tuổi trở lên.
• Để đủ tiêu chuẩn là người phụ thuộc, con cái phải dưới 18 tuổi và chưa kết hôn.
• Đương đơn phải thanh toán một lần (Diện Độc thân hoặc Gia đình) cho Chính phủ Khối thịnh vượng chung Dominica
• Đương đơn phải vượt qua kì thi Thẩm định chi tiết (Due Diligence Examination) và không có tiền án tiền sự.
• Đương đơn phải hoàn thành kì kiểm tra sức khỏe.
• Đương đơn chính phải có kiến thức tiếng Anh cơ bản. Tuy nhiên có thể sử dụng phiên dịch trong buổi Phỏng vấn.
• Đương đơn chính phải tham dự một buổi Phỏng vấn ở Dominica (hoặc sắp xếp ban phỏng vấn đến nước sở tại để tiến hành Phỏng vấn).

THỊNH VƯỢNG CHUNG DOMINICA
Vị trí địa lýGiữa biển Caribe và Bắc Đại Tây Dương
Diện tích754 km²
Ngôn ngữTiếng Anh
Dân số72,66
Thủ đôRoseau
Múi giờAST (UTC-4)
Mệnh giá tiềnEast Caribbean dollar (XCD)
Chính phủDân chủ