Chương Trình Thị Thực EB-5 là gì?

 • Chương Trình Thị Thực EB-5 giúp những nhà đầu tư (cả vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi) đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký Thẻ Xanh (thường trú nhân)
 • Chương trình này được quản lý bởi US Citizenship and Immigration Services (USCIS)
 • Được tạo ra vào năm 1990 , mục tiêu của chương trình là để kích phát nền kinh tế của Hoa Kì thông qua việc tạo ra công việc và vốn đầu tư của người nước ngoài.
 • Vào năm 1992, Quốc hội đã công bố Chương Trình Đầu Tư Nhập Cư, còn được biết đến là Chương trình Trung Tâm Vùng, để dành thị thực EB-5 cho những ứng viên đầu tư vào doanh nghiệp thương mại liên quan đến các trung tâm vùng chỉ định được phê duyệt bởi USCIS dựa trên các đề nghị để thúc đẩy phát triển kinh tế

Về Chương Trình Thị Thực EB-5

Điểm mạnh:

 • Không yêu cầu ngôn ngữ.
 • Không giới hạn độ tuổi.Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý hoặc kinh doanh.
 • Giá trị ròng 1 triệu đô la, hoặc thu nhập từ việc làm cao.
 • Thị thực Hoa Kỳ (Thẻ xanh) thường sẽ được cấp trong 28 tháng.
 • Đơn và các tài liệu hỗ trợ được gửi đến Confederation. Đội ngũ luật sư di trú Hoa Kỳ sẽ hoàn thành và nộp đơn cũng như giải quyết tất cả các vấn đề về nhập cư.
 • Dịch vụ lịch sự, nhanh chóng đối với tất cả các chương trình nhập cư của Confederation.

Yêu cầu:

 • Có khả năng chứng minh nguồn vốn hợp pháp và vốn cho số tiền đầu tư tối thiểu là 800.000 USD cộng với chi phí là 105.000 USD
 • Đầu tư đủ vào một doanh nghiệp thương mại tại Hoa Kì
 • Dự định tạo hoặc giữ 10 vị trí công việc toàn thời gian dài hạn cho người lao động đủ tiêu chuẩn tại Hoa Kì