CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG SASKATCHEWAN


ĐĂNG KÝ

ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Canada không bao giờ khiến mọi người thất vọng về chất lượng cuộc sống, không khí sạch, thực phẩm an toàn, phúc lợi xã hội xứng đáng với người dân. Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan vẫn đang mở cửa chào đón công dân toàn cầu.


Hồ sơ xử lý nhanh
PR cho cả Gia đình
Tiếng Anh thấp
Không chứng minh Tài chính

ĐĂNG KÝ

Văn phòng Hồ Chí MinhVăn phòng Hà Nội

ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH


HỌC VẤN

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Tối thiểu IELTS 4.5 (General)

HỒ SƠ

Đạt tối thiểu 60/100 điểm (khung điểm đánh giá của chương trình đề cử Tỉnh bang Saskatchewan)

KINH NGHIỆM

Ít nhất 1 năm làm full-time trong 5 năm gần nhất trước khi nộp đơn.