Bắt đầu từ ngày 01/10/2020, tất cả các ứng viên (ngoại trừ các ứng viên nộp hồ sơ theo diện Self-Employed Farmer) có thể nộp hồ sơ online thông qua cổng thông tin của AINP. Các ứng viên thuộc diện Express Entry của Alberta phải nhận được sự cho phép từ AINP để được quyền truy cập vào cổng thông tin.

Cổng thông tin AINP được thiết kế để giúp cho quá trình nộp hồ sơ của các ứng viên trở nên dễ dàng. Các ứng viên sẽ nhận được các hướng dẫn về cách thức nhập thông tin, danh sách tùy chỉnh các giấy tờ nộp và có thể lưu bản nháp của hồ sơ để hoàn tất nộp vào thời điểm khác. Hệ thống sẽ thực hiện việc thẩm định sơ bộ về tính đủ điều kiện của hồ sơ, và đảm bảo rằng các ứng viên hiển nhiên không đáp ứng được các tiêu chí cơ bản sẽ không phải lãng phí thời gian và tiền bạc trong việc nộp hồ sơ.

Phí nộp hồ sơ

Tất cả các hồ sơ đã nộp thông qua cổng thông tin online của AINP trong hoặc sau ngày 01/10/2020 sẽ phải đóng phí xử lý hồ sơ là $500. Phí nộp hồ sơ sẽ không được hoàn lại khi hồ sơ đã được nộp. Phí này bao gồm phí xử lý hồ sơ và bắt buộc phải đóng cho dù Ứng viên có được cấp thư đề cử tỉnh bang hay không.

Các diện Alberta Opportunity và Express Entry của Alberta

Các ứng viên đã nộp hồ sơ theo diện Alberta Opportunity và diện liên kết với Express Entry qua đường bưu điện trong hoặc trước ngày 01/10/2020 không phải thanh toán phí xử lí hồ sơ. 

Diện Self-Employed Farmer

Việc áp dụng phí nộp hồ sơ đã thay đổi tiến trình của việc nộp hồ sơ theo diện Self-Employed Farmer. Các ứng viên nộp hồ sơ theo diện này thông qua đường bưu điện trong hoặc trước ngày 01/10/2020 không phải thanh toán phí xử lý hồ sơ. Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện sau ngày 01/10/2020 phải thanh toán phí.

Các dịch vụ sau khi có quyết định về hồ sơ xin đề cử tỉnh bang

Tất cả các yêu cầu cho các dịch vụ sau khi có quyết định của tỉnh bang hiện giờ phải được gửi qua email.

Chương trình AINP hiện sẽ tính phí cho các dịch vụ sau khi có quyết định, bao gồm yêu cầu xem xét lại quyết định về hồ sơ, gia hạn thư đề cử và người được đề cử yêu cầu được cấp 204(c) Letters of Support. Tất cả các khoản phí phải được thanh toán online.

Các yêu cầu cho những dịch vụ được gửi qua email trong hoặc sau ngày 01/10/2020, bao gồm các yêu cầu xem xét lại quyết định, gia hạn thư đề cử và người được đề cử yêu cầu được cấp 204(c) Letters of Support, phải đóng phí dịch vụ là $100.    

204(c) Letters of Support sẽ không còn được cấp cùng với thư đề cử và phải được người được đề cử gửi yêu cầu xin. Người được đề cử gửi yêu cầu bằng văn bản đến Bộ Di trú Canada (IRCC) để xin cấp 204(c) Letter of Support không cần phải đóng phí dịch vụ.

Phí này bao gồm phí xử lý yêu cầu của bạn và bị bắt buộc ngay cả khi được quyết định rằng bạn không đủ điều kiện để được xem xét lại quyết định về hồ sơ của mình hoặc bạn không đủ điều kiện để nhận được thư gia hạn đề cử hoặc 204(c) Letters of Support. Việc hoàn trả lại phí sẽ chỉ áp dụng cho các yêu cầu xem xét lại khi quyết định từ chối hồ sơ ban đầu thay đổi. Tất cả các phí dịch vụ khác không được hoàn lại.

Để biết thêm thông tin về các chi phí của hồ sơ và các dịch vụ sau khi có quyết định, xem mục ‘Điều kiện -Eligibility’, ‘Cách thức nộp hồ sơ – How to apply’ và ‘Sau khi được đề cử – After you are nominated’ của từng diện AINP.

Cập nhật trong hồ sơ hiện sẽ được nộp qua email

Tất cả các Ứng viên, bao gồm cả những người đã nộp hồ sơ qua đường bưu điện, sẽ gửi những thay đổi thông tin có trong hồ sơ của họ qua email. Điều này bao gồm việc thông báo cho AINP về:

 • Những sửa đổi hoặc cập nhật về thông tin hoặc giấy tờ có trong hồ sơ
 • Những cập nhật về tình trạng công việc, tình trạng nhập cư, thông tin liên lạc, thành viên gia đình
 • Những cập nhật trong việc sử dụng đại diện là một bên thứ ba
 • Rút lại hồ sơ

Để biết thêm thông tin, xem mục ‘Cách thức nộp hồ sơ – How to apply’’ và ‘Sau khi được đề cử – After you are nominated’ của từng diện AINP.

CỔNG THÔNG TIN AINP

Với cổng thông tin của Chương trình Đề cử Tỉnh bang Alberta, ứng viên đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ AINP online, xem lại tình trạng hồ sơ và cập nhật thông tin cho hồ sơ online của họ.

Vui lòng lưu ý rằng cổng thông tin chỉ khả dụng đối với ứng viên nộp hồ sơ.

Lưu ý:

 • Bạn phải đáp ứng tất cả các điều kiện trước khi nộp hồ sơ
 • Hồ sơ của bạn sẽ bị từ chối nếu bạn không đáp ứng được các tiêu chí
 • AINP không có nghĩa vụ phải đánh giá/xử lý bất kỳ hồ sơ nào. Hồ sơ nộp cho AINP được xem như Thư bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interest – EOI), và theo đó, sẽ được xử lý theo như chất lượng của hồ sơ (tính hoàn thiện, tính đủ điều kiện), thông tin thị trường lao động, dự báo cung và cầu nghề nghiệp, số lượng hồ sơ AINP, và/hoặc bất kỳ yếu tố nào khác theo quyết định của AINP. Thông qua việc nộp hồ sơ cho AINP, bạn thừa nhận và đồng ý rằng hồ sơ của mình có thể không được xử lý theo thứ tự đã nhận, hoặc theo thứ tự nào cả. Thêm vào đó, quyết định đánh giá/xử lý bất kỳ hồ sơ cụ thể nào, và kết quả của bất kỳ sự đánh giá/ xử lý này, sẽ do AINP toàn quyền quyết định.

Để truy cập vào cổng thông tin online của AINP, bạn sẽ sử dụng một hệ thống được gọi là MyAlberta Digital ID.

MyAlberta Digital ID là gì?

Các cá nhân có thể sử dụng hệ thống MyAlberta Digital ID để xác minh danh tính của mình với chính phủ tỉnh bang. Tài khoản được tạo trong hệ thống này mang đến cho các cá nhân danh tính online duy nhất của riêng họ. Miễn phí tạo tài khoản và cho phép người dùng được truy cập vào nhiều chương trình và dịch vụ online của chính phủ từ các cơ quan khác nhau.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã có MyAlberta Digital ID?

Nếu bạn đã có MyAlberta Digital ID, ấn vào nút « Get Started » bên dưới và bạn sẽ có thể đăng nhập bằng thông tin bạn thường sử dụng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chưa có MyAlberta Digital ID?

Nếu bạn chưa có MyAlberta Digital ID, vui lòng đọc hướng dẫn bên dưới và ấn vào nút « Get Started » :

 • Trước tiên bạn sẽ cần tạo một MyAlberta Digital ID
 • Ấn vào nút « Get Started » bên dưới và nhấn vào “Tạo tài khoản”
 • Bạn sẽ được hướng dẫn thông qua tiến trình tạo tài khoản MyAlberta Digital ID mới
 • Bạn sẽ nhận được một email xác nhận. Nhấn vào link được cung cấp để quay lại trang đăng nhập. Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập sử dụng tài khoản mới để kích hoạt.
 • Quay lại trang này và nhấn vào nút « Get Started » bên dưới để đăng nhập với tài khoản mới của mình.

Ứng viên là chủ sở hữu toàn quyền của tài khoản trên cổng thông tin và họ có trách nhiệm trong việc duy trì thông tin chính xác và được cập nhật tại mọi thời điểm trên cổng thông tin. Các thành viên gia đình và người đại diện được ủy quyền không thể truy cập vào cổng thông tin.

(theo https://www.alberta.ca)