Chương trình PEI PNP là con đường hiệu quả nhất để lấy thẻ thường trú Canada, và Chính Phủ PEI đang áp dụng mô hình EOI (Thư ngỏ quan tâm) cho các hồ sơ đã nộp (xem Self-Assessment Form). Cho các tháng còn lại trong năm 2018, sẽ có các vòng lựa chọn (khoảng giữ tháng) cho các hồ sơ EOI, vòng lựa chọn kế tiếp vào ngày 19/07/2018.

[tie_full_img][/tie_full_img]

[dropcap]T[/dropcap]rong vòng lựa chọn vào ngày 21/06/2018, có 43 ứng viên trong hạng mục Business Impact đạt số điểm từ 140 đến 157 được mời nộp hồ sơ (trong đó 47% là khách hàng của đối tác UniStar tại Canada). Thông qua chiến lược đảm bảo rằng tất cả khách hàng đều được chuẩn bị kỹ càng, với kế hoạch kinh doanh tối ưu và liên quan đến cộng đồng và chuẩn bị chứng từ đầy đủ, chúng tôi đạt tỉ lệ cao trong việc nhận thư ủng hộ từ hội đồng thành phố. Unistar và đối tác chuẩn bị các chiến lược khác để tăng tối đa điểm EOI cho khách hàng và vì vậy, tổng điểm của khách hàng chúng tôi luôn cao hơn và có khả năng được chọn nhiều hơn. Trên thực tế, 40% hồ sơ được chấp nhận theo hạng mục Business Impact cho tới nay là khách hàng của đối tác Unistar tại Canada.

Để tận dụng triệt để hạng ngạch để cử tỉnh bang cho năm 2018, Chính phủ PEI sẽ phải tổ chức các vòng lựa chọn nhiều hồ sơ hơn trong tương lai (với điểm EOI thấp hơn). Chúng tôi tin rằng số lượng hồ sơ đăng ký EOI hiện tại đang thấp hơn con số mà PEI muốn xử lý trong năm 2018, vì vậy nên còn rất nhiều chỗ trống cho ứng viên PEI PNP mới.

Hãy lưu ý rằng, không có giới hạn tổng số chứng nhận đề cử cấp cho khách hàng của đối tác Unistar, và chúng tôi vẫn có khả năng xử lý nhiều hồ sơ hơn. Hãy gửi hồ sơ ngay hôm nay để được đăng ký và xử lý ngay lập tức. Tất cả các quốc tịch đều có thể tham gia
Thông tin thêm: Chương trình Sinh viên Quốc tế PEI

Đối tác UniStar đã được chấp thuận để triển khai chương trình mới – Chương trình Sinh viên Quốc tế PEI. Chương trình này sẽ cho phép học sinh THCS được cấp Thẻ học tập để nhập học các trường tại PEI. Tất cả ứng viên phải có số điểm ngôn ngữ Tiếng Anh nhất định (viết và nói)

Quan trọng hơn, chương trình này cũng có thể sử dụng để tăng điểm EOI cho ứng viên tham gia PEI PNP