Saskatchewan đã tổ chức đợt cấp thư mời lớn nhất vào ngày 14/08 kể từ tháng Hai để mời các ứng viên nhập cư nộp hồ sơ xin đề cử tỉnh bang.

533 người có triển vọng trở thành người nhập cư Canada đã nhận được thư mời nộp hồ sơ xin đề cử tỉnh bang từ Saskatchewan.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) đã tổ chức đợt cấp thư mời nộp hồ sơ gần đây nhất vào ngày 14/08. Các ứng viên được mời từ danh mục Lao động Tay nghề Quốc tế (International Skilled Worker) thông qua 2 danh mục phụ: Express Entry, và Occupations In-Demand. Số lượng thư mời được cấp đợt này đã không đạt chỉ tiêu dự kiến để trở thành đợt cấp thư mời lớn nhất trong năm nay, đợt cấp thư mời lớn nhất với số lượng 646 thư mời là đợt cấp ngày 13/02. Tuy nhiên, đây lại là đợt cấp thư mời lớn nhất kể từ ngày 27/02 với 576 thư mời được cấp, và do vậy, đây được tính là đợt cấp thư mời lớn nhất kể từ khi thực hiện lệnh phong tỏa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vào tháng 3.     

Để được cấp mời trong đợt này, các ứng viên thuộc cả hai danh mục phụ này cần phải nộp Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) cho chương trình đề cử tỉnh bang SINP.

Chương trình đề cử tỉnh bang (SINP) sử dụng hệ thống EOI để lựa chọn các ứng viên tiềm năng nhất để phát triển ở tỉnh bang có thế mạnh nông nghiệp này. Các ứng viên cần phải chứng minh quyết tâm của họ trong việc xây dựng một cuộc sống ở Saskatchewan được thể hiện kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, độ tuổi, và mối liên kết với tỉnh bang.

SINP sử dụng 5 tiêu chí để đánh giá các ứng viên và cho điểm trên thang điểm /100 theo khung điểm đánh giá của danh mục Lao động Tay nghề Quốc tế. Các ứng viên có số điểm cao nhất sẽ nhận được thư mời nộp hồ sơ xin đề cử tỉnh bang từ Saskatchewan.

Điểm tối thiểu bắt buộc trong đợt cấp thư mời vào ngày 14/08 là 69 áp dụng đối với cả hai danh mục phụ.  

Danh mục phụ Express Entry

Trong đợt cấp thư mời gần nhất, Saskatchewan đã cấp 286 thư mời cho các ứng viên có profiles trong danh sách ứng viên Express Entry của liên bang.

Hệ thống Express Entry liên bang quản lí nhóm các ứng viên của 3 chương trình định cư theo diện kinh tế chính của Canada là: Chương trình Federal Skilled Worker Program, Chương trình Federal Skilled Trades Program, và Canadian Experience Class.

Nếu các ứng viên trong danh sách ứng viên Express Entry liên bang cũng đăng ký vào hồ sơ EOI của tỉnh bang Saskatchewan, và đạt được 69 điểm theo khung điểm đánh giá của SINP, họ có thể được cấp thư mời trong đợt này.   

Các ứng viên Express Entry đã nộp hồ sơ và nhận được đề cử từ tỉnh bang Saskatchewan được cộng thêm 600 điểm vào số điểm của họ trên Hệ thống xếp hạng toàn diện CRS. Điểm cộng này là một đảm bảo cho họ sẽ được nhận được thư mời để nộp hồ sơ xin cấp Thường trú nhân trong đợt cấp thư mời Express Entry liên bang tiếp theo.

Danh mục phụ Occupations In-Demand

Danh mục phụ Occupations In-Demand được áp dụng cho các ứng viên nhập cư không có hồ sơ trong hệ thống Express Entry liên bang.

Có 247 ứng viên thuộc diện Occupations In-Demand được mời để nộp hồ sơ xin cấp đề cử tỉnh bang, và tương tự như danh mục phụ Express Entry, các ứng viên cần phải có tối thiểu là 69 điểm để được chọn.

Để xem danh sách đầy đủ 46 ngành nghề được chọn trong lần cấp thư mời này, tham khảo trên trang web của chính phủ tỉnh bang.  
(theo cicnews.com)