Tất cả các ngành nghề có tỉ lệ cạnh tranh cao đã đáp ứng đủ chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2016-17 – những ngành nghề này không thuộc diện được cấp thư mời nộp đơn xin thị thực theo diện visa 189 hoặc visa 489 (gia đình bảo lãnh) cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2017.

Bài viết này cung cấp thông tin về hướng đi hiện tại và dự đoán những thay đổi của chương trình định cư diện tay nghề năm kế tiếp.

Các thư mời được cấp cho diện visa tay nghề độc lập 189.

Điểm số yêu cầu tối thiểu để đương đơn nhận được thư mời nộp đơn xin thị thực đối với diện visa 189 với các ngành nghề không theo tỷ lệ được công bố tại câc đợt thông báo cấp thư mời( invitation rounds)  giai đoạn năm 2016-17 là 60 điểm, ngoại trừ đợt công bố ngày 1 tháng 9. Gần như trong suốt một năm, các đương đơn đạt 60 điểm Points Test đều được cấp thư mời nộp đơn xin thị thực.

Số người được cấp thư mời nộp đơn xin visa 189 thay đổi đáng kể trong suốt năm. Vào đợt công bố ngày 7 tháng 7 năm 2016, 2202 người được cấp thư mời, so với đợt công bố ngày 7 tháng 12 năm 2016 , chỉ 606 người được cấp thư mời.

Khi nhìn vào số lượng người được cấp thư mời nộp đơn các ngành nghề có tỉ lệ cạnh tranh cao so với các ngành nghề có tỉ lệ cạnh tranh thấp, một việc rõ ràng là hầu hết sự thay đổi về số lượng người được cấp thư mời là do xu hướng chọn nghề nghiệp. Nhìn chung, có khoảng 400-700 người nhận được thư mời nộp đơn xin thị thực, đỉnh điểm là vào đợt công bố tháng 12 năm 2016, có thể là do đó là thời điểm sinh viên quốc tế hoàn thành các chương trình học.

Số lượng người được cấp thư mời nộp đơn thuộc các ngành nghề có tỉ lệ cạnh tranh cao dao động nhiều hơn. Cao nhất là vào thời điểm đầu năm 2017 vì các ngành nghềcho phép để nộp đơn theo diện 189 chưa có trong danh sách ngành nghề hot.  Đỉnh điểm cũng là vào thời điểm tháng 3- 4 năm 2017 khi Bộ Di trú kêu gọi tăng gấp đôi tỉ lệ bình quân về số lượng chỗ trống cho các ngành nghề theo tỉ lệ trong nỗ lực đáp ứng sốlượng người chỉ tiêu mà chương trình di trú đưa ra.

Các ngành nghề theo tỷ lệ

Có 8 ngành nghề “theo tỷ lệ” – đó là những ngành nghề luôn có số lượng thư ngỏ EOI nhiều hơn . Đối với những ngành nghề này, số lượng người được mời nộp đơn xin thị thực trong mỗi đợt công bố bị  giới hạn để tránh tình trạng lượng cung lớn hơn lượng cầu. Do đó, điểm số yêu cầu tối thiểu để được cấp thư mời nộp đơn xin thị thực có thể cao hơn hoặc thời gian chờ đợi xét hồ sơ lâu hơn .

Kế toán viên

Ngành kế toán thuộc ngành nghề cạnh tranh từ khi chương trình định cư khởi động từ đầu năm 2017, và tổng kết trung bình khoảng 98 người được cấp thư mời nộp đơn xin thị thực tại mỗi đợt công bố.

 

Điểm số yêu cầu tối thiểu trên thang điểm đánh giá đối với diện visa 189 là 70 điểm trong suốt một năm chương trình định cư diễn ra đối với ngành kế toán. Năm ngoái, đã có một số đợt công bố mà số điểm ngành kế toán cần đạt để nhận được thư mời là 65đ.

Thời gian xét hồ sơ để nhận được thư mời nộp đơn đối với diện visa 189 đã thay đổi – có thời điểm ứng viên đã phải chờ đợi 22 tuần để nhận được thư mời cho diện 189 với 70 điểm. Việc này cho thấy rằng nếu như giới hạn mức trần nghề nghiệp( occupation ceilings) không tăng vào tháng 7 năm 2016 thì các kế toán viên vẫn cần đạt 70 điểm và có thể phải đạt tới 75 điểm trên thang điểm đánh giá để được cấp thư mời.

 

Kiểm toán viên, thư ký và thủ quỹ của Công ty

Kiểm toán viên là ngành nghề cạnh tranh từ khi chương trình khởi động từ đầu năm, với số lượng trung bình là  55 người được thông báo sẽ cấp đơn xin thị thực tại các đợt công bố.

Tuy nhiên, thời gian để xét hồ sơ đối với kiểm toán viên ngắn hơn so với kế toán viên – thời gian chờ đợi xét hồ sơ tối đa là 13 tuần và  số điểm cần đạt là 70 điểm.

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm và truyền thông

Cũng là ngành nghề cạnh tranh khi chương trình khởi động từ đầu năm, với 60 người được cấp thư mời nộp đơn tại hầu hết các đợt thông báo cấp thư mời

Ban đầu, phải đạt được 70 điểm trên thang điểm đánh giá đối với thị thực 189, nhưng sau đó mức điểm yêu cầu đã nhanh chóng giảm xuống còn 65 điểm vì số lượng người đạt 70 điểm đăng ký nộp thư ngỏ(EOI) không còn. Thời gian chờ đợi xử lý hồ sơ lên đến 30 tuần, vì vậy chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một ngành nghề cạnh tranh vào năm 2017-18. Nếu giới hạn mức trần nghề nghiệp vẫn tương tự đến năm tiếp theo thì rất có thể điểm số yêu cầu để nhận được thư mời nộp đơn đối với visa 189 sẽ là 70 điểm tại một số đợt công bố số lượng thư mời được cấp, trước khi lắng xuống mức 65 điểm.

Lập trình viên ứng dụng và phần mềm

Cũng theo tỷ lệ ngành nghề tại đợt công bố số lượng thư mời được ngày 7 tháng 7 năm 2016, 230 hoặc 225 người nhận được thư mời nộp đơn xin thị thực tại hầu hết các tháng.

Điểm số tối thiểu cần đạt là 65 điểm cho cả năm, và thời gian chờ  đợi xét hồ sơ dần dần tăng lên với những người nộp đơn tại mức điểm này, nhưng thời gian chờ đợi xử lý hồ sơ vẫn chỉ từ 5-6 tuần tại hầu hết các tháng với mức điểm này. Chúng tôi hy vọng ngành nghề này vẫn cần đến 65 điểm vào năm 2017-18, giả định không có sự thay đổi lớn nào đối với giới hạn mức trần nghề nghiệp.

 

Chuyên viên kỹ thuật mạng

Ngành nghề này chưa vội xếp vào ngành nghề theo tỷ lệ, với kết quả là đã có một lượng lớn thư mời được cấp trong hai đợt công bố số lượng người cấp thư mời tại hai đợt đầu tiên. Sau cùng giảm xuống chỉ tiêu là 50 thư mời được cấp cho mỗi đợt công bố số lượng thư mời được cấp.

Ban đầu, yêu cầu ứng viên cần đạt 60 điểm trên thang điểm đánh giá nếu xin thị thực 189, và sẽ sớm tăng lên mức 65 điểm. Chúng tôi hi vọng điểm số cần đạt tối thiểu với diện này là 65 điểm vào năm 2017-18.

 

Kỹ sư Điện tử

Ngành nghề này không được xếp vào ngành nghề theo tỷ lệ cho đến ngày 23 tháng 11 năm 2016. Tỷ lệ là 29 lời mời tại mỗi đợt công bố số lượng thư mời được cấp.

60 điểm là đã đạt yêu cầu và thời gian chờ đợi ngắn. Điểm yêu cầu đã lên mức 65 tại một vài đợt công bốtrong tháng 11 – 12, nhưng nhanh chóng giảm xuống mức 60 điểm.

Trong năm 2017-18, chúng tôi kỳ vọng mức điểm sẽ là 60 – 65 yêu cầu cho ngành nghề này – và ngành này trước mắt có thể không được xếp trong danh sách ngành nghề theo tỷ lệ.

Kỹ sư Công nghiệp, Cơ khí và Sản xuất

Ngành nghề này không được xếp là ngành nghề theo tỷ lệ cho đến ngày 23 tháng 11 năm 2016. Đến thời điểm này, chỉ có một số lượng nhỏ các lời mời được thông báo sẽ cấp tại mỗi đợt là 17.

Cho nên đến tháng 11 năm 2016, 60 điểm là đã đạt yêu cầu và thời gian chờ đợi ngắn. Từ tháng 11, vì số lượng chỗ trống cần cho ngành nghề thấp nên số điểm tối thiểu cần đạt là 70 nhưng sau đó xuống còn 65 điểm. Thời gian chờ đợi xử lí hồ sơ với những người đạt 65 điểm đã lên đến 20 tuần.

Chúng tôi kỳ vọng mức điểm sẽ là từ 60 – 65 yêu cầu cho ngành nghề này, và ngành này sẽ được xếp vào danh sách ngành nghề theo tỉ lệ sớm hơn trong năm nay.

Các ngành chuyên về viên kỹ thuật khác

Ngành nghề này bao gồm kỹ sư kỹ thuật, kỹ sư hàng không, kỹ sư nông nghiệp và kỹ sư y sinh. Ngành nghề này không được xếp là ngành nghề theo tỷ lệ tại hai đợt công bố số lượng thư mời được cấp, nên số lượng lớn ứng viên đạt 60 điểm là đã nhận được thư mời nộp đơn.

Số điểm yêu cầu nhanh chóng tăng lên 65 điểm, và do số lượng thư mời được phép cấp tương đối thấp (28 lời mời mỗi đợt công bố), thời gian chờ đợi tăng lên 10 tuần.

Trong năm 2017-18, chúng tôi kỳ vọng ngành nghề này sẽ được xếp là ngành nghề theo tỷ lệ , và số điểm cần đạt là 65 điểm, giả định giới hạn mức trần nghề nghiệp tương tự như năm 2016-17.

Visa 489- Diện gia đình bảo lãnh

Số lượng thư mời nộp đơn xin thị thực được cấp cho diện visa 489 gia đình bảo lãnh đã tăng đáng kể so với thời điểm vào năm 2015-16. Ban đầu, có 100 thư mời được công bố cấp tại mỗi đợt – nhưng số lượng chỗ trống dành cho diện này đã nhanh chóng được đăng ký hết bởi những ứng viên đạt 60 và 65 điểm trên thang điểm đánh giá.  Tại đợt công bố số lượng thư mời được cấp  ngày 12 tháng 10 năm 2016, số lượng chỗ trống cho diện này đã được đăng ký hết và số lượng thư mời được cấp tại các đợt tiếp theo bắt đầu giảm xuống trung bình là từ 25 đến 30 tại mỗi đợt công bố.

 

Điểm tối thiểu cần đạt đối với những người nộp đơn diện visa 489 là 65 điểm nhưng nhanh chóng giảm xuống còn 60 điểm. Vì vậy các ứng viên với 60 điểm cứ hãy hi vọng  điểm số cần đạt sẽ giữ nguyên tại đợt công bố tiếp theo.

Tương lai của diện visa 489 gia đình bảo lãnh không rõ ràng trong năm 2017-18.

Bởi vì diện visa 189 được ưu tiên hơn cho việc nhận được thư mời so với diện visa 489, nên rất khó có thể một người với ngành nghề theo tỷ lệ sẽ nhận được lời mời nếu nộp đơn theo diện 489.

Nếu Bộ Di trú xem đây là một cách tốt để giúp gia tăng số người chọn lựa nộp đơn theo diện visa có tay nghề(GSM), họ có thể loại trừ chương trình thị thực 489 khỏi giới hạn mức trần nghề nghiệp. Điều này sẽ dẫn đến số lượng thư mời được cấp cao hơn đối với các ngành nghề theo tỷ lệ.

Nếu không, chúng tôi kỳ vọng vào năm 2017-18 – chỉ tiêu khoảng 25 – 30 thư mời được cấp đối với diện visa 489 và với số điểm cần đạt trên thang điểm đánh giá là 60 điểm

 

Tổng kết

Định cư theo diện visa có tay nghề đang ngày càng cạnh tranh hơn. Trong năm 2016-17, có nhiều ngành nghề hơn trong danh sách ngành nghề . Mức điểm yêu cầu đối những nghề này cao hơn năm ngoái, và thời gian chờ đợi xét hồ sơ lâu hơn.

Giới hạn mức trần nghề nghiệp mới có thể sẽ được công bố vào tháng 7 năm 2017. Nếu giới hạn về mức trần nghề nghiệp vẫn giữ nguyên, những ngành nghề cụ thể sẽ có khả năng cạnh tranh cao hơn – đặc biệt là ngành kế toán và kiểm toán viên.

Sẽ có nhiều người không đủ điều kiện để được cấp thư mời nộp đơn trong nhiều tháng nếu nộp đơn theo ngành nghề tỉ lệ( ngành nghề hot).

Tương lai của diện visa 489 gia đình bảo lãnh vẫn còn chưa rõ ràng- hiện tại diện visa 189 được ưu tiên hơn diện visa 489 tức có nghĩa là số người xin định cư theo diện 489 được chấp thuận ít hơn.

Unistar sẽ luôn cập nhật thông tin chương trình định cư tay nghề tại trang web của chúng tôi.

 

Leave a Reply