Các Ứng viên nhập cư không còn phải đợi 4 tháng trước khi giấy phép làm việc của họ hết hạn để nộp hồ sơ xin cấp Bridging Open Work Permit – Giấy phép làm việc bắt cầu (giấy phép làm việc cho phép người lao động nước ngoài làm việc tại Canada trong khi chờ kết quả xin cấp Thường trú nhân (PR)). Họ có thể đủ điều kiện nhận BOWP ngay cả khi giấy phép làm việc của họ đã hết hạn.

Canada gần đây đã công bố những thay đổi đối với chương trình BOWP nhằm giúp chương trình này dễ tiếp cận hơn. BOWPs dành cho những người có giấy phép làm việc đủ điều kiện đã nộp hồ sơ xin cấp PR tại Canada. Mục tiêu của BOWP là cho phép những người lao động này tiếp tục làm việc tại Canada trong khi chờ Bộ Di trú Canada (IRCC) đưa ra quyết định về hồ sơ xin cấp PR của họ.

Theo những thay đổi được thông báo vào tháng 9, không còn giới hạn về thời điểm mà ứng viên có thể nộp hồ sơ xin cấp BOWP. Trước đây, Ứng viên chỉ có thể nộp hồ sơ trong vòng bốn tháng kể từ ngày giấy phép làm việc của họ hết hạn.

Ngoài ra, hiện tại Ứng viên có thể đủ điều kiện nếu tình trạng cư trú của họ đã hết hạn và Ứng viên đủ điều kiện để khôi phục hoặc nếu Ứng viên đang ở tại Canada với “tình trạng chờ cấp visa”. Theo các quy định cũ, Ứng viên không đủ điều kiện để nộp hồ sơ xin cấp BOWP nếu giấy phép làm việc của họ đã hết hạn.

Ngoài ra, BOWP đã mở cho các loại ứng viên sau đây:

 • Các ứng viên của Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) nếu họ có một bản sao của thư đề cử chỉ ra rằng công việc của họ không bị hạn chế và họ đã chọn “Giấy phép Làm việc Mở” trong hồ sơ đăng ký của mình.
 • Các ứng viên của Chương trình Thí điểm Agri-Food (Thí điểm ngành nông nghiệp thực phẩm) nếu họ nộp hồ sơ online và cung cấp thư chấp thuận về nguyên tắc” trong mục “Thông tin Khách hàng” kèm theo hồ sơ đăng ký của mình.
 • Lao động tay nghề cao ở Quebec đủ điều kiện sau khi hồ sơ của vượt qua vòng kiểm tra tính đầy đủ.
 • Các Ứng viên Chương trình Lao động tay nghề tỉnh bang Quebec đã đủ điều kiện sau khi hồ sơ của họ vượt qua vòng kiểm tra tính đầy đủ.

BOWP dành cho người lao động tay nghề Quebec và các ứng viên PNP có thể có hiệu lực lên đến 24 tháng hoặc cho đến khi hộ chiếu của họ hết hạn, tuỳ theo điều kiện nào đến trước. Điều này nhằm đảm bảo các ứng viên có đủ thời gian ở Canada để chờ hết thời gian xử lý hồ sơ của họ,

Các BOWP được cấp cho những người thuộc các danh mục nhập cư khác sẽ có hiệu lực trong 12 tháng.

Vợ/chồng của những người có BOWP không tự động nhận được BOWP. Nếu vợ/chồng của ứng viên muốn làm việc tại Canada, họ có thể nộp hồ sơ với tư cách là vợ/chồng của một người lao động có tay nghề hoặc với tư cách là vợ/chồng của một sinh viên chính quy, tùy theo điều kiện nào áp dụng. Vợ/chồng của những người có giấy phép du học có thể nộp hồ sơ xin cấp open work permit dành cho vợ/chồng nếu họ đủ điều kiện để được cấp Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP).

Ai đủ điều kiện nhận BOWP?

Mục tiêu của BOWP là cho phép những người đã ở Canada tiếp tục làm việc trong khi hồ sơ xin cấp PR của họ đang được xử lý. Họ không cần Bảng Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA), thường được yêu cầu đối với những người có giấy phép làm việc vì khi làm việc tại Canada, họ đã mang lại lợi ích kinh tế. Do đó, ứng viên không thể nộp hồ sơ tại một cảng nhập cảnh. Ứng viên phải nộp hồ sơ khi đang ở tại Canada vì, theo quan điểm của chính phủ, sự hiện diện của ứng viên ở đây cho phép họ được miễn LMIA.

Nếu ứng viên nộp hồ sơ xin cấp Thường trú nhân thông qua một trong những chương trình dưới đây, ứng viên có thể đủ điều kiện để được nhận BOWP:

 • Chương trình Federal Skilled Worker (FSWP)
 • Canadian Experience Class (CEC)
 • Federal Skilled Trades Program (FSTP)
 • Chương trình chăm sóc trẻ em hoặc chăm sóc người có nhu cầu khám chữa bệnh cao nộp hồ sơ trước ngày 18/06/2019.
 • Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) dành cho các ứng viên không bị giới hạn về việc đề cử của chủ lao động
 • Chương trình Thí điểm Agri-Food (AFP)
 • Diện người lao động tay nghề Quebec (QSWC)

Vợ/chồng và người chung sống hợp pháp của những người có BOWP

Nếu vợ/chồng hoặc người chung sống hợp pháp của ứng viên muốn làm việc tại Canada trong khi ứng viên đang ở tại đây theo BOWP.

Họ sẽ phải cung cấp các giấy tờ bổ sung, dược đề cập chi tiết trong phần hướng dẫn của người có giấy phép làm việc trên trang web của chính phủ.

Ngoài ra, BOWP của ứng viên phải còn hiệu lực trong ít nhất là 06 tháng, bất kể ứng viên đã nộp hồ sơ cho chương trình nào.

Ứng viên phải ở tại Canada, nhưng vợ/chồng của ứng viên có thể ở trong hoặc ngoài Canada. Nếu cả hai đều ở tại Canada thì có thể nộp hồ sơ cùng nhau, cả hồ sơ xin cấp BOWP và hồ sơ C41 WP cho vợ/chồng của họ. Giấy phép làm việc của vợ/chồng ứng viên không thể được cấp trước ứng viên. Vì vậy, nếu họ ở bên ngoài Canada, họ phải đợi cho đến khi ứng viên nhận được BOWP của mình trước khi có thể nộp hồ sơ xin cấp open work permit dành cho vợ/chồng của họ

Tùy thuộc vào chương trình ứng viên đã nộp hồ sơ, sẽ có những yêu cầu khác nhau dành cho vợ/chồng của họ. Nếu ứng viên đã nộp hồ sơ theo các chương trình sau, vợ/chồng của họ chỉ có thể đủ điều kiện để được cấp giấy phép làm việc nếu ứng viên làm việc trong một công việc có tay nghề cao, thuộc level 0, A hoặc B trong Danh sách Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC):

 • Chương trình Federal Skilled Worker (FSWP)
 • Canadian Experience Class (CEC)
 • Các ứng viên cho chương trình Điều dưỡng nộp hồ sơ trước ngày 18/06/2019
 • Thí điểm Agri-Food 

Nếu ứng viên đang nộp hồ sơ thông qua diện Người lao động Tay nghề Quebec hoặc PNP, thì trình độ kỹ năng nghề nghiệp của ứng viên không có sự ảnh hưởng đối với việc điều kiện của vợ/chồng ứng viên.

Tuy nhiên, các ứng viên của chương trình Federal Skilled Trades phải thực hiện công việc thuộc một trong các công việc có tay nghề chuyên môn cao ở level B của NOC để vợ/chồng của họ đủ điều kiện nhận giấy phép làm việc.

(theo cicnews.com)