Canada là quốc gia đứng đầu thế giới trong việc chấp nhập người nhập cư, Mỹ xếp hạng thứ 6.

Mặc dù Canada và Mỹ có hướng đi đối lập nhau trong chính sách nhập cư, nhưng trong một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cả hai quốc gia vẫn đang rất chú trọng việc tiếp nhận người nhập cư.

Canada trở thành quốc gia đứng đầu thế giới trong việc chấp nhận người nhập cư, theo kết quả từ một cuộc khảo sát toàn cầu mới.

Gallup, một công ty phân tích và tư vấn có trụ sở tại Mỹ, đã thực hiện một cuộc thăm dò dư luận trên diện rộng vào năm 2019. Có 145 quốc gia được đưa vào nghiên cứu và khoảng 1.000 người từ mỗi quốc gia tham gia khảo sát.

Mọi người được hỏi liệu rằng việc người nhập cư đang sinh sống trên đất nước của họ, trở thành hàng xóm của họ và kết hôn với gia đình họ là điều tốt hay điều xấu. Gallup sau đó đã tạo ra một chỉ số về các câu trả lời, cho điểm từng quốc gia trên thang điểm từ 0 đến 9. Điểm số cao hơn có nghĩa là dân số của quốc gia đó có quan điểm chấp nhận người nhập cư hơn và điểm số thấp hơn có nghĩa là quốc gia này ít chấp nhận người nhập cư hơn.

Canada đạt điểm cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào được khảo sát, đạt được tổng cộng 8,46/9,0 điểm về Chỉ số Chấp nhận Nhập cư mà Gallup khảo sát (Gallup’s Migrant Acceptance Index). Mỹ đứng vị trí thứ sáu với 7,95 điểm.

Việc tiếp nhận người nhập cư do ảnh hưởng từ những sai sót trong đường lối chính trị

Như vào năm 2017, các cuộc thăm dò cho thấy mối liên hệ giữa việc tiếp nhận người nhập cư và đảng phái chính trị.

Ở Mỹ, những người ủng hộ ông Trump ít chấp nhận người nhập cư hơn những người không ủng hộ. Ngược lại, những người Canada ủng hộ Trudeau trở thành thủ tướng lại có quan điểm chấp nhận người nhập cư hơn những người không ủng hộ.

Gallup đã sử dụng Chỉ số Chấp nhận Nhập cư để thống kê được mức độ chấp thuận người nhập cư theo khuynh hướng chính trị. Điểm số cao hơn tương quan về việc tiếp nhận người nhập cư cao hơn.

Những chia rẽ chính trị trong việc nhập cư ở Canada, Mỹ
Chỉ số Chấp nhận người nhập cư tại MỹChỉ số Chấp nhận người nhập cư tại Canada
Ủng hộ Trump7.10Ủng hộ Trudeau8.73
Không ủng hộ Trump8.59Không ủng hộ Trudeau8.21
Ủng hộ đường lối lãnh đạo đất nước7.10Ủng hộ đường lối lãnh đạo đất nước8.59
Không ủng hộ đường lối lãnh đạo của đất nước8.49Không ủng hộ đường lối lãnh đạo của đất nước8.31

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, ở Mỹ, có sự khác biệt trong việc chấp nhận người nhập cư giữa những người công nhận bản thân họ bởi thành phố và quốc gia của họ sinh ra so sánh với những người công nhận bản thân họ bằng chủng tộc hoặc tôn giáo. Những người được khảo sát tại Mỹ được xác định theo vị trí địa lí – mức độ họ chấp nhận người nhập cư cao hơn (8.16) so những người được xác định bằng địa vị xã hội. Ở Canada, không có sự khác biệt trong việc chấp nhận người nhập cư dựa trên cách thức mọi người nhận thức bản thân họ.

Việc tiếp nhận người nhập cư do ảnh hưởng theo độ tuổi – khác nhau ở Mỹ và Canada

Phân loại qua hướng chấp nhận theo độ tuổi ở hai quốc gia cũng khác nhau. Những người được khảo sát ở Mỹ ít chấp nhận người nhập cư hơn theo độ tuổi, giảm gần một điểm trong Chỉ số Chấp nhận Nhập cư giữa nhóm tuổi 15-29 và những người trên 65 tuổi

Ở Canada, “không có sự khác biệt thống kê thực sự theo nhóm tuổi”, báo cáo cho biết. Nhóm tuổi 15-29 tuổi đạt 8,32 điểm, thấp nhất so với tất cả các nhóm tuổi, mặc dù phần chú thích cho thấy sự khác biệt không đáng kể do quy mô nhóm khảo sát nhỏ hơn.

Chấp nhận nhập cư theo độ tuổi ở Canada, Mỹ
Độ tuổiChỉ số Chấp nhận Nhập cư tại MỹChỉ số Chấp nhận Nhập cư tại Canada
15-298.348.32
30-448.118.54
45-548.048.53
55-647.798.41
65+7.378.51

Ngoài ra, cuộc khảo sát của Gallup chỉ ra rằng sự tiếp nhận người nhập cư trong nhóm những người sinh sống ở các khu vực đô thị và có trình độ học vấn cao hơn nhiều hơn các nhóm đối tượng khác. Những nghiên cứu này phù hợp với kết quả của cuộc khảo sát trong năm 2017.

10 quốc gia hàng đầu thế giới trong việc chấp nhận người nhập cư

Đây là danh sách hoàn chỉnh của Gallup về các quốc gia chấp nhận người nhập cư nhất trong năm 2019, theo Chỉ số Chấp nhận Nhập cư của họ.

Các quốc gia chấp nhận người nhập cư cao nhất thế giới 
Quốc giaChỉ số Chấp nhận Nhập cư
Canada8.46
Iceland8.41
New Zealand8.32
Úc8.28
Sierra Leone8.14
Mỹ7.95
Burkina Faso7.93
Sweden7.92
Chad7.91
Ireland/Rwanda7.88

Phạm vi sai số được tính của mỗi quốc gia vào khoảng 95% mức độ tin cậy, và dao động từ ± 1,9 điểm phần trăm đến ± 5,4 điểm phần trăm. Các mẫu dữ liệu bị ảnh hưởng bởi trọng số dữ liệu, lỗi lấy mẫu, từ dùng để hỏi và những khó khăn thực tế có thể khiến các câu trả lời có sai sót hoặc thiên kiến trong các nghiên cứu. Gallup đã cân nhắc các mẫu dữ liệu để phù hợp với nhân khẩu học quốc gia của mỗi đất nước.

(theo cicnews.com)