Vào tháng 1/2015 Sở di trú Canada (CIC) đã công bố chương trình định cư mới được gọi là Express Entry cho người làm việc có trình độ chuyên môn có hứng thú với việc định cư tại Canada. Chương trình này bao gồm các chương trình định cư cho người lao động có chuyên môn ví dụ như Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker, and Federal Skilled Trade Class. Người tham gia sẽ được đánh giá trên Thang điểm mới bằng cách hệ thống tính điểm được gọi là Comprehensive Ranking System (Hệ thống xếp hạng toàn diện). Người tham gia đạt được thứ hạng đủ cao trên bảng xếp hạng và  sẽ được cấp Thư mới đăng ký diện Thường trú.

Bạn có mong muốn đến Canada dưới diện định cư cho người lao động có kỹ năng chuyên môn, thì điều đầu tiên bạn cần làm là trở thành Ứng viên tại Express Entry Pool (Khu vực Ứng viên sẽ nộp hồ sơ cá nhân của bản thân và nếu bạn là một trong những ứng viên hàng đầu thì bạn sẽ nhận được lời mời để được thường trú tại Canada).

Express Entry có 3 chương trình Nhập cư và mỗi chương trình có những yêu cầu khác nhau

– Canadian Experience Class
– Federal Skilled Worker
– Federal Skilled Trade Program

1. Các yêu cầu tối thiểu của chương trình:

+ Kinh nghiệm làm việc:
    – Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trên 10 năm làm việc (tương đương 1.560 giờ/ 30 giờ mỗi tuần) cho công việc toàn thời gian;
    – Được trả lương;
    – Trong lĩnh vực quản lý, công việc có kỹ thuật chuyên môn (như bác sĩ, nha sĩ, kiến trúc sư,…), công việc cần kỹ thuật và tay nghề cao (skill level O, A, B National Occupational Classification –NOC).
+ Khả năng ngoại ngữ:
    – Đạt tiêu chuẩn ngôn ngữ tại Canada.
+ Trình độ học vấn:
    – Chứng chỉ, bằng cấp Trung học hoặc sau trung học Canada
    – Chứng chỉ giáo dục nước ngoài tương đương với chứng chỉ, bằng cập tại Canada. 

Lưu ý: Tỉnh Bang Quebec không sử dụng hệ thống Express Entry mà lựa chọn theo tiêu chuẩn riêng.

2. Lợi ích khi tham gia Chương trình

    – Được hưởng các phúc lợi xã hội như công dân có quốc tịch Canada
    – Được sống, làm việc hoặc học tập tại bất kỳ đâu trên Canada.
    – Có thể đăng ký trở thành công dân có quốc tịch Canada
    – Được bảo vệ quyền và lợi ích dưới pháp luật luật Canada
    – Đóng thuế và thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ đúng theo Luật pháp Canada tại các Tỉnh Bang, Vùng lãnh thổ.
    – Hệ thống chăm sóc sức khỏe miễn phí áp dụng cho công dân và người sở hữu thẻ thường trú tại Canada
    – Hệ thống giáo dục miễn phí cho trẻ em đến lớp 12 (Học phí do Tỉnh Bang chi trả).

3. Hệ thống xếp hạng toàn diện

Ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được xếp hạng trên các phương diện bao gồm Trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng thông thạo ngôn ngữ (Tiếng Anh/ Tiếng Pháp). Điểm cộng sẽ được thêm cho những ứng viên đã có đề nghị việc làm hoặc Thư đề cử của Chương trình để cử Tỉnh bang.

Công thức cho Hệ thống xếp hạng toàn diện:

Để được mời đăng ký tham gia cho thường trú, Hệ thống xếp hạng toàn diện đánh giá Ứng viên dựa trên các tiêu chuẩn sau:

    – Yếu tố nhân thân, độc thân hay có vợ/chồng kèm theo;
    – Yếu tô Kỹ năng và kinh nghiệm;
    – Yếu tố về khả năng thích nghi (dựa trên sự kết hợp của kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn sẽ giúp cơ hội tuyển dụng cao cùng mức lương phù hợp)
    – Điểm cộng thêm được tính trong trường hợp ứng viên đã có đề nghị công việc hoặc sự đề cử Tỉnh Bang hoặc Vùng lãnh thổ.

Mỗi ứng viên cho dù là độc thân hay có kèm vợ/chồng sẽ được xếp hạng trên tổng điểm là 1.200 điểm.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

HOÀN THÀNH HỒ SƠ ONLINE

Ứng viên tiềm năng

BƯỚC 1:

Trong 12 tháng: Ứng viên tham gia vào Express Entry khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của chương trình. Điểm cộng thêm nếu Ứng viên có:

  • Đề nghị công việc
  • Đề cử của Tỉnh Bang/Vùng lãnh thổ;
  • Kỹ năng và kinh nghiệm góp phần thành công tại Canada

Lưu ý: Khi vào Express Entry Pool không đảm bảo rằng Ứng viên sẽ được cấp Thư mời đăng ký thường trú. Ứng viên được mời sẽ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định bởi luật nhập cư Canada.

CẤP THƯ MỜI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

Ứng viên được xếp hạng cao nhất

BƯỚC 2:

Những Ứng viên được xếp hạng cao nhất (Dựa trên hệ thống tính điểm Comprehensive Ranking System) sẽ được cấp Thư mời đăng ký thường trú

Trong 60 ngày: kể từ ngày Ứng viên được nhận Thư mời đăng ký thường trú, Ứng viên sẽ đăng ký online cho hồ sơ thường trú.

Trong 6 tháng: Sở di trú xử lý hồ sơ đăng ký thường trú (đối với hồ sơ đã đầy đủ giấy tờ bản gốc như quy định).