IRCC đã hé lộ các thay đổi lớn vào ngày 31 tháng 03 vừa qua khi họ tìm cách để trở nên minh bạch hơn với khách hàng.

Vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nhập cư – ông Sean Fraser đã công bố những cập nhật lớn đối với công cụ dự tính thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến của chính phủ.

Khách hàng của Bộ Di Trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) giờ đã có thể thấy được các ước tính chính xác hơn về khoảng thời gian xử lý hồ sơ xin thị thực của họ.

Hầu hết các dịch vụ thường trú và quốc tịch giờ đây sẽ sử dụng công cụ xử lý thời gian mô thức động. Các tính toán mới về thời gian xử lý hồ sơ sẽ được đăng lên mỗi tuần dựa vào dữ liệu từ 6 tháng trước. Thời gian xử lý động cho các hồ sơ tạm trú đã được áp dụng, dựa trên dữ liệu từ 8 đến 16 tuần trước.

Công cụ dự tính thời gian xử lý mới sẽ phản ánh về số lượng hồ sơ đăng ký đang được xử lý, cũng như về tiến trình xử lý hồ sơ ở thời điểm mới nhất – cho phép những người mới đến trong tương lai lập kế hoạch dựa trên một mốc thời gian chính xác hơn. Sự nâng cấp của trang web chính phủ này là một phần nỗ lực của IRCC để hiện đại hóa hệ thống nhập cư.

Trước đó, trang web chính phủ chỉ cho thấy tiêu chuẩn dịch vụ, đây là cam kết của IRCC để xử lý đơn đăng ký trong các trường hợp bình thường. Tháng 1 vừa qua, ông Fraser đã tuyên bố các thay đổi này sẽ diễn ra trong vài tháng tới.

Sự khác biệt giữa thời gian xử lý và tiêu chuẩn dịch vụ

Thời gian xử lý của IRCC cho khách hàng biết về thời gian xử lý hầu hết các đơn đăng ký đã hoàn thành trong quá khứ và được cập nhật hàng tuần. Tiêu chuẩn dịch vụ, mặt khác, là cam kể của IRCC để xử lý đơn đăng ký trong một khoảng thời gian trong các trường hợp bình thường. Chúng không được cập nhật thường xuyên và không phải mọi chương trình đều có tiêu chuẩn dịch vụ.

IRCC báo cáo hàng năm về thời gian xử lý thực tế khác như thế nào so với tiêu chuẩn dịch vụ.

Cách thời gian xử lý hồ sơ được tính toán

IRCC tính toán thời gian xử lý hồ sơ dựa trên khoảng thời gian đã xử lý cho 80% hồ sơ xin thị thực trước đó trong quá khứ. Thời gian xử lý được tính bắt đầu từ ngày IRCC nhận được hồ sơ xin thị thực hoàn thiện và kết thúc khi một Nhân viên Di trú đưa ra quyết định về hồ sơ đó.

Đối với những người nộp hồ sơ bằng đường bưu điện, thời gian xử lý bắt đầu khi hồ sơ hoàn thiện được gửi đến khu tiếp nhận hồ sơ của IRCC. Đối với những người nộp hồ sơ trực tuyến hay trực tiếp, thời gian xử lý bắt đầu được tính khi họ nộp hồ sơ.

Hiện tại IRCC xử lý hồ sơ mất bao nhiêu thời gian?

Từ ngày 31 tháng 03, thời gian xử lý các loại thị thực như sau:

Nhập cư lớp kinh tế

 • Express Entry Canadian Experience Class (CEC): 7 tháng
 • Express Entry Federal Skilled Worker Program (FSWP): 27 tháng
 • Express Entry Federal Skilled Trades Program (FSTP): 27 tháng
 • Express Entry Provincial Nominee Program (PNP): 22 tháng
 • Non-Express Entry aligned PNP: 27 tháng
 • Quebec skilled worker streams: 31 tháng
 • Quebec business class: 65 tháng
 • Federal Self-employed persons: 42 tháng
 • Atlantic Immigration Program: 14 tháng
 • Start-up Visa: 31 tháng
 • Caregivers Pilots: Không có dữ liệu

Nhập cư lớp gia đình

 • Vợ/chồng sống tại Canada: 16 tháng
 • Vợ chồng sống ngoài lãnh thổ Canada: 19 tháng
 • Bố mẹ hoặc ông bà: 32 tháng
 • Con cái phụ thuộc: Tùy thuộc vào quốc gia nộp
 • Con cái nhận nuôi hoặc họ hàng: Tùy thuộc vào quốc gia nộp

Người tị nạn và Ứng viên định cư nhân đạo (H&C)

 • Người tị nạn được chính phủ hỗ trợ: Tùy thuộc vào quốc gia nộp
 • Người tị nạn được tư nhân bảo trợ: Tùy thuộc vào quốc gia nộp
 • Người được bảo vệ và người tị nạn theo quy ước ở Canada: 22 tháng
 • Các trường hợp H&C: 16 tháng

Thị thực tạm trú

 • Visa du lịch nộp từ ngoài Canada: Tùy thuộc vào quốc gia nộp
 • Visa du lịch nộp tại Canada: Nộp hồ sơ trực tuyến: 16 ngày và Nộp hồ sơ trực tiếp: 48 ngày
 • Gia hạn du lịch: Nộp hồ sơ trực tuyến: 162 ngày và Nộp hồ sơ trực tiếp: 201 ngày
 • Super visa dành cho bố mẹ và ông bà: Tùy thuộc vào quốc gia nộp
 • Giấy phép học tập nộp từ ngoài Canada: 13 tuần
 • Giấy phép học tập nộp tại Canada: 9 tuần
 • Gia hạn giấy phép học tập: Trực tuyến 75 ngày và trên giấy 156 ngày
 • Giấy phép lao động nộp từ ngoài Canada: Tùy thuộc vào quốc gia
 • Giấy phép lao động nộp tại Canada (Hồ sơ xin lần đầu hoặc gia hạn): Nộp hồ sơ trực tuyến: 133 ngày và Nộp hồ sơ trực tiếp: 239 ngày
 • Kinh nghiệm quốc tế Canada – International Experience Canada – IEC: Tùy thuộc vào quốc gia nộp
 • Giấy phép du lịch điện tử (ETA): 5 phút

Quốc tịch

 • Cấp quốc tịch: 27 tháng
 • Chứng nhận quốc tịch (bằng chứng quốc tịch): 17 tháng
 • Khôi phục quốc tịch: 23 tháng
 • Từ bỏ quốc tịch: 15 tháng
 • Tra cứu hồ sơ quốc tịch: 15 tháng
 • Nhận nuôi: 11 tháng cho giai đoạn 1; giai đoạn 2 phụ thuộc vào độ phức tạp của hồ sơ

Thẻ thường trú nhân (PR)

 • Làm mới lại hoặc thay thẻ PR: 108 ngày
 • Thời gian đợi phát hành thẻ đầu tiên: 103 ngày

Thay đổi hoặc sửa đổi hồ sơ, xác minh tình trạng cư trú

 • Xác minh tình trạng cư trú: 26 tuần
 • Thay đổi hồ sơ tạm trú hợp lệ: 22 tuần
 • Sửa đổi hồ sơ nhập cư: 47 tuần
 • Sửa đổi hồ sơ tạm trú hợp lệ: 27 tuần

Hồ sơ tồn động hiện tại của IRCC

IRCC đã phải vật lộn để quản lý kho dữ liệu khách hàng của mình và tuân thủ các tiêu chuẩn về dịch vụ vì những thách thức gây ra bởi đại dịch. Dữ liệu mới nhất cho thấy số lương khách hàng của Bộ đang ở mức 1.84 triệu người đợi xử lý. Dữ liệu này còn cho biết IRCC đang có sự cải thiện tiến độ xử lý hồ sơ đối với một số diện chương trình, ví dụ: đối với các ứng viên chương trình Express Entry, CEC và FSWP, nhưng tiếp tục gặp phải khó khăn ở các mảng khác như xử lý hồ sơ xin quốc tịch.

(theo cicnews.com)