Năm 2020 là một năm không hề giống với bất kì năm nào trước đây do những ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Một số thay đổi đã diễn ra trong chính sách nhập cư của Úc trong năm 2021, từ lệnh phong tỏa đến việc đóng cửa biên giới và cấm đi lại trên lãnh thổ Úc. Chúng tôi đã tóm tắt những thay đổi trong chính sách nhập cư dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2021. 

Các hạn ngạch dành cho chính sách nhập cư

Hạn ngạch dành cho chính sách nhâp cư sẽ vẫn ở mức 160,000 trong năm 2020-2021. Trong khi tổng mức hạn ngạch vẫn giữ nguyên, thì việc phân bổ các hạn ngạch này sẽ có sự thay đổi. Các diện bảo lãnh người thân sẽ tăng số lượng từ 47,732 đến 77,300. Để đảm bảo rằng Úc có thể tuyển dụng được những cá nhân có năng lực để giúp khôi phục nền kinh tế, các visa diện Chủ Lao Động Bảo Lãnh (Employer-Sponsored), Tài Năng Toàn Cầu (Global Talent), Chương trình Đổi mới Doanh nghiệp và Đầu tư (Business Innovation and Investment Program) sẽ được ưu tiên cấp trước. Các ứng viên trong nước nộp xin visa và các ứng viên nộp visa Bảo Lãnh Vợ Chồng (Partner Visa) tại các vùng ngoại ô cũng sẽ được ưu tiên. Điều này nhằm khuyến khích việc nhập cư đến các vùng ngoại ô tại Úc.

Chương trình Đầu tư định cư Business, Investment and Innovation

Chính sách nhập cư trong năm 2020-2021 hướng tới việc khôi phục nền kinh tế sau COVID-19. Vì lí do này, hạn ngạch dành cho các diện thuộc chương trình đầu tư đã tăng lên 13,500. Chính phủ sẽ hợp thức hóa và cải tiến việc tổ chức thực hiện Chương trình Business, Investment and Innovation từ ngày 01/07/2021. Phí nộp hồ sơ xin cấp visa cũng sẽ tăng lên 11.3% kể từ ngày 01/07/2021.

Một trong những thay đổi chủ yếu là các điều kiện cho những người có visa Business Innovation (visa 188) sẽ được nâng lên để đảm bảo rằng chương trình đang thu hút được những người nhập cư – họ sẽ chứng minh được khả năng kinh doanh của mình. Những người có visa diện Business Innovation sẽ phải có tài sản cá nhân và doanh nghiệp tương đương $1.25 triệu Đô-la (tăng lên từ $800,000 Đô-la) và có doanh thu hàng năm là $750,000 Đô-la (tăng lên từ $500,000 Đô-la) để chứng minh sự nhạy bén trong kinh doanh của họ.

Chương trình độc lập Tài năng Toàn cầu (Global Talent Independent)

Lực lượng đặc biệt Thu hút Nhân tài và Doanh nghiệp Toàn cầu (Global Business and Talent Attraction Taskforce) sẽ được thành lập. Mục đích của nhóm lực lượng này là nhằm thu hút các doanh nghiệp nước ngoài và những tài năng nổi bật đến nước Úc để giúp khôi phục nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Nó tạo lập trên nền tảng của chương trình Sáng kiến Tài năng Toàn cầu (Global Talent Initiative) và chương trình Business Innovation and Investment

Dự kiến chương trình GTI sẽ tăng gấp 03 lần thành 15,000.

Các loại visa và chương trình theo diện gia đình

Những thay đổi mới đã được ra mắt thông qua visa diện bảo lãnh vợ/chồng (Partner visa). Chính phủ đã dành 77,300 vị trí cho các visa thuộc diện này.

Visa diện bảo lãnh vợ/chồng (Partner visa)

Dựa trên nguồn ngân sách, chúng ta sẽ thấy được những thay đổi mới đối với các hồ sơ xin cấp Partner Visa. Một trong những thay đổi quan trọng nhất đối với partner visa là điều kiện về tiếng Anh. Đương đơn và người bảo lãnh bắt buộc phải vượt qua yêu cầu về tiếng Anh. Mục đích của bài kiểm tra này là nhằm thúc đẩy sự gắn kết xã hội và sự tham gia về mặt kinh tế.

  • Điều kiện về ngôn ngữ sẽ KHÔNG được áp dụng cho visa diện bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê (visa 300 Prospective Marriage), Partner visa diện 309 (tạm thời ở nước ngoài – Provisional offshore) và Partner visa diện 820 (tạm thời ở trong nước – Provisional onshore). Điều kiện này chỉ áp dụng cho visa thường trú diện 801 và 100.
  • Nếu bạn đang có partner visa tạm thời, bạn có thể sẽ phải thi bài kiểm tra tiếng Anh. Trong khi độ khó của bài kiểm tra vẫn chưa được xác định, nó có thể sẽ là một bài kiểm tra tiếng Anh cơ bản và ứng viên sẽ phải thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh ứng dụng.
  • Một sự lựa chọn khác thay cho bài kiểm tra tiếng Anh là ứng viên tham gia khoảng 500 giờ học các lớp học tiếng Anh thông qua chương trình tiếng Anh nhập cư dành cho người lớn (Adult Migration English Program (AMEP).
  • Những người bảo lãnh là thường trú nhân sẽ phải chứng minh khả năng tiếng Anh tương đương với trình độ của Đương đơn.

Những thay đổi này có thể sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021.

Các Loại Visa Diện Tay Nghề General Skilled Visas

Tổng điểm để nhận được thư mời nộp hồ sơ đã giảm một cách đáng kể trong vài tháng qua. Kết quả trong đợt cấp thư mời nộp hồ sơ vào tháng 10/2020 như sau:

Diện 189 – Điểm thấp nhất để nhận được thư mời là 65 điểm. Đây là một sự sụt giảm đáng kể so với những tháng trước, khi điểm thấp nhất để nhận được thư mời nằm trong khoảng 90 -110. 65 điểm là con số thấp nhất trong cả năm, tuy nhiên điều này có thể xảy ra nếu bạn có việc làm nằm trong danh sách PMSOL (Danh sách các ngành nghề ưu tiên định cư).

Diện 491 – 65 điểm vẫn là số điểm thấp nhất để nhận được thư mời nộp hồ sơ cho diện này. 65 điểm đã bao gồm thêm 15 điểm cộng cho visa diện 491.

Trong khi có sự sụt giảm trong số điểm nhận được thư mời nộp hồ sơ, nhiều người đã nhận được thư mời trong các ngành trọng điểm. Điều này phù hợp với định hướng của chính phủ trong việc thu hút người nhập cư giúp khắc phục thiệt hại sau COVID-19.

Từ nhiều tháng qua không có bất kì thông tin nào về những ngành nghề có nhu cầu cao (pro-rata occupations). Không có số điểm thấp nhất. Có khả năng là không có thư mời nào được cấp đối với những ngành nghề này trong khoảng thời gian này.

Chúng tôi hi vọng xu hướng này sẽ tiếp tục đến năm 2021, với những người có nghề nghiệp thuộc lĩnh vực trọng điểm sẽ được ưu tiên hơn các lĩnh vực khác.

Các điều khoản nhượng bộ đối với loại visa diện Chủ lao động bảo lãnh (Employer-Sponsored Visas)

Điều kiện chuyển tiếp đối với những người có visa 457/482 bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Để đủ điều kiện cho visa diện 186 TRT, bạn phải đang giữ visa diện 457/482 và đã làm việc cho chủ lao động của mình ít nhất là 03 năm full-time. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã phải chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19. Do đó, trong suốt khoảng thời gian đại

dịch, số giờ làm việc của người lao động đã bị giảm xuống hoặc được yêu cầu nghỉ không hưởng lương.

Vì lý do trên, chính phủ đã ban hành luật cho phép những người có visa diện 457/482 nộp hồ sơ xin cấp visa 186 TRT mặc dù không làm việc full-time trong khoảng thời gian nhượng bộ (concession period) . Điều này phù hợp với thời điểm bắt đầu bùng phát đại dịch. Ngày bắt đầu của thời gian nhượng bộ là ngày 01/02/2020.

Ngưỡng Thu Nhập Cao Hơn Và Miễn Trừ Về Độ Tuổi

Nếu bạn được áp dụng miễn trừ về độ tuổi trên cơ sở thu nhập của bạn nằm trong Ngưỡng Thu nhập cao do công bằng lao động – Fair Work High Income Threshold (hiện là $153,600) để đáp ứng được điều kiện của visa 186, bạn sẽ tiếp tục đủ điều kiện để được miễn trừ về độ tuổi ngay cả khi thu nhập của bạn bị giảm xuống do COVID-19. Bộ có thể áp dụng ngưỡng thu nhập theo tỷ lệ.

Sửa đổi này được áp dụng đối với tất cả các hồ sơ được nộp kể từ ngày 01/02/2020 và trước ngày 24/11/2020 nhưng chưa được quyết định hoặc các hồ sơ được nộp kể từ ngày 24/11/2020.  

Xem Xét Các Danh Sách Nghề Nghiệp Định Cư Tay Nghề

Những thay đổi đối với các nghề nghiệp nằm trong Danh sách Ngành nghề có Tay nghề Ngắn hạn (STSOL)/Danh sách Ngành nghề Chiến lược Trung và Dài hạn (MLTSSL) được dời lại cho đến khi có thông báo tiếp theo. Bộ Nội vụ xác nhận những thay đổi này sẽ không được thực hiện cho đến khi có sự cải thiện trong thị trường lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Việc này hiện đã được lên kế hoạch cho tháng 3/2021 và có thể bị trì hoãn thêm sau năm tài chính 2020-2021.

Visa Du Học Sinh

Các loại visa du học sinh trong nước

Số lượng hồ sơ visa 500 được nộp bởi các ứng viên trong nước đã giảm xuống từ khi dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, sự sụt giảm này không quá nghiêm trọng do các ứng viên đã ở trong nước và việc đóng cửa biên giới sẽ ít bị ảnh hưởng hơn các ứng viên ở nước ngoài. Một số ứng viên trong nước cũng có thể nộp lại hồ sơ xin cấp visa du học để gia hạn tình trạng cư trú tại Úc khi họ không thể trở về nhà. Nhìn chung, việc giảm thiểu số lượng hồ sơ visa 500 của các ứng viên trong nước là tương đối nhỏ so với các ứng viên ở nước ngoài.      

Các loại visa du học

Số liệu thống kê từ Bộ Nội vụ cho thấy có sự sụt giảm nhanh chóng trong số lượng hồ sơ nộp xin cấp visa 500 của du học sinh nước ngoài. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được do việc đóng cửa biên giới đã tác động đáng kể đến khả năng đi lại nước Úc của du học sinh. Trong hầu hết các tháng kể từ tháng 4 /2020, số lượng hồ sơ được nộp đã giảm hơn 50% so với năm trước.

Để chống lại tác động tiêu cực của COVID-19 trong lĩnh vực giáo dục, chính phủ đã thực hiện một số biện pháp nhằm hỗ trợ ngành giáo dục. Bao gồm:

  • Miễn các loại phí xin cấp visa du học để cho phép du học sinh nộp thêm hồ sơ xin cấp visa du học tiếp theo để hoàn thành việc học của mình.
  • Các du học sinh đã thực hiện việc học online do COVID-19 vẫn sẽ có thể nộp hồ sơ xin cấp visa 485.

Mặc dù một số du học sinh có thể quyết định đăng ký học online, nhưng tác động của COVID-19 đối với ngành giáo dục vẫn sẽ còn kéo dài trong một thời gian. Nhiều du học sinh sẽ còn bị ảnh hưởng cho đến khi các lệnh hạn chế đi lại được dỡ bỏ.

Mở cửa biên giới nước Úc

Dự báo nguồn ngân sách do Thủ quỹ Josh Frydenberg và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mathias Cormann lập cho rằng các lệnh hạn chế đi lại sẽ được dỡ bỏ vào giữa tháng 03/2021 và 30/06/20211.  

Dựa vào chính sách đã công bố về kế hoạch hiện tại (từ giữa tháng 07 đến tháng 12/2020), nhằm dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với công dân Úc, thường trú nhân, người New Zealand và một số sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, Thủ quỹ Josh Frydenberg cảnh báo rằng chính sách có thể thay đổi do tình hình phát triển của vi-rút Corona.

Mục đích chủ yếu của kế hoạch này là đưa các sinh viên quốc tế bị mắc kẹt ở nước ngoài trở về. Việc trì hoãn liên tục trong việc đưa sinh viên quay trở lại sẽ có ảnh hưởng lớn đến các trường đại học (ngay cả với những thay đổi gần đây để hỗ trợ sinh viên quốc tế). Lĩnh vực giáo dục quốc tế là ngành lớn thứ tư ở Úc. Du học sinh mang lại khoảng 39 tỷ đô la cho nền kinh tế Úc.

Nếu chính phủ mở cửa biên giới quốc gia trong năm 2021 thì quá trình xử lý hồ sơ xin cấp thường trú nhân ở nước ngoài có thể được tiếp tục.

Người Úc đến New Zealand

Jacinta Arden vừa thông báo rằng chính phủ New Zealand đã đồng ý thành lập khu vực đi lại an toàn giữa Tasman và Úc. Bà cho biết rằng vẫn còn rất nhiều công việc phải hoàn thành trước khi họ có thể đưa ra thông báo cuối cùng. Vì lý do này, hiện đang không có ngày ấn định cho khoảng thời gian được đi lại, nhưng chúng tôi hi vọng sẽ nhận được cập nhật vào đầu năm 2021.  

Nhượng bộ vì COVID-19 vẫn tiếp tục được thực hiện

Các điều khoản nhượng bộ cho visa Úc được công bố vào năm 2020 dự kiến sẽ được giữ nguyên. Đọc các nhượng bộ mới nhất do COVID-19 tại đây